An Nuacht Cannabais is déanaí
309-740 4033- tom@collateralbase.com
Roghnaigh Leathanach

Ceadúnais Infuser le haghaidh Sleachta Cannabais in Illinois

Cad a deir an dlí faoi Eagraíochtaí Infuser le haghaidh Sleachta Cannabais in Illinois?

An Ceadúnas infuser is áis í a ionchorpraíonn tiúchan cannabais go díreach i dtáirge chun táirge atá insileadh cannabais a dhéanamh. Beidh an tsaoráid seo ceadúnaithe ag an roinn Talmhaíochta agus beidh orthu cúpla riachtanas a chomhlíonadh d’fhonn ceadúnas oibríochta a fháil.
Ceadúnas Infuser Cannabis

Uaireanta is féidir le Sleachta Cannabais Mil a Fháil

Thíos féachaimid ar chuid de na riachtanais sin. Clúdóimid freisin na téarmaí atá leagtha amach ag an dlí dóibh siúd atá ag iarraidh ceadúnais infuser a bhunú d’eagraíochtaí cannabais.

Ceadúnais Infuser Cannabis a eisiúint

Faoi thús mhí Iúil 2020, beidh suas le 40 ceadúnas eagraíochta infuser eisithe ag an roinn talmhaíochta. Tosóidh na hiarratais ar na ceadúnais seo ón 7 Eanáir 2020 agus dúnfaidh an fhuinneog iarratais faoin 15 Márta, 2020.

Faoi dheireadh na bliana 2021, beidh uasmhéid de 60 ceadúnas eagraíochta infuser eisithe ag an roinn talmhaíochta. Roimh an dáta seo, féadfaidh an roinn rialacha a ghlacadh a athróidh an uimhir seo.
I measc roinnt céimeanna a fhéadfaidh an roinn a ghlacadh chun líon na n-iarratasóirí ar cheadúnú infuser a mhéadú tá, “Líon na gceadúnas infuser a mhodhnú nó a ardú agus an próiseas iarratais ceadúnaithe a mhodhnú nó a athrú chun constaicí a laghdú nó a dhíchur."

I measc roinnt fachtóirí a bhreithneoidh an Roinn Talmhaíochta agus líon na gceadúnas infuser á méadú nó á laghdú tá:

 • Tá táirgí neamhleor cannabais nó cannabais inslithe chun freastal ar riachtanais othar cannabais leighis.
 • Ní féidir le soláthar táirgí inslithe cannabais freastal ar an éileamh ar úsáideoirí míochaine agus áineasa
 • An riosca a bhraitear a bheith ann níos mó eagraíochtaí infuser a chur leis nó na heagraíochtaí seo a bhunú i réimsí áirithe
 • Na hábhair imní slándála a taifeadadh i ngach eagraíocht infuser
 • Athrú ar an dlí cónaidhme a éilíonn eagraíochtaí infuser a chur leis nó a laghdú
 • Níl sé de chumas ag roinn na talmhaíochta déileáil le heagraíochtaí breise infuser.

Iarratas ar Cheadúnas

Déanfar iarratais ar cheadúnas eagraíochta infuser go leictreonach. Teastaíonn an méid seo a leanas agus an t-iarratas á chur isteach:

 • Táille iarratais neamh-inaisíoctha. Go dtí Eanáir 2021, $ 5,000 a bheidh sa mhéid seo. Tar éis an dáta seo, féadfaidh an roinn talmhaíochta méid eile atá níos airde nó níos ísle a shocrú. Taiscfear an táille seo chuig an gciste rialála cannabais
 • Ainm dlíthiúil an infuser, an seoladh fisiceach beartaithe, agus ainmneacha agus seoladh gach comhalta boird agus príomhoifigeach
 • Tuarascáil chuimsitheach le, “sonraí faoi aon imeacht riaracháin nó breithiúnach ina ndearna aon cheann de phríomhoifigigh nó chomhaltaí boird an infuser
  (i) gheall siad ciontach, ciontaíodh iad, gearradh fíneáil orthu, nó cuireadh clárú nó ceadúnas ar fionraí nó cúlghairthe, nó
  (ii) a bhainistigh nó a sheirbheáil ar bhord eagraíochta gnó nó neamhbhrabúis a gheall ciontach, a ciontaíodh, a gearradh fíneáil air, nó a raibh clárú nó ceadúnas curtha ar fionraí nó cúlghairthe ”
 • Na fodhlíthe oibriúcháin a chloífidh an t-infuser leis an gcóras monatóireachta, an plean slándála agus an plean foirne a áireamh
 • Taithí sa tionscal cannabais, agus tuairisc a thugann breac-chuntas ar eispéireas na n-iarratasóirí ag obair i gcistin tráchtála nó i saotharlann ina dtáirgtear táirgí atá deartha lena gcaitheamh ag an duine.
 • Plean mionsonraithe maidir leis an gcaoi a láimhseálfaidh an t-infuser a riachtanais fuinnimh, a riachtanais uisce agus a bhainistíocht dramhaíola

Forais an Dícháiliúcháin

Féadfaidh an roinn talmhaíochta iarratas eagraíochta infuser a dhícháiliú ar na forais seo a leanas:

Níor chuir an t-iarratasóir an fhaisnéis uile a theastaíonn ar fáil. Uaireanta, “Má fhaigheann an Roinn Talmhaíochta iarratas le faisnéis atá in easnamh, féadfaidh an Roinn Talmhaíochta fógra easnaimh a eisiúint chuig an iarratasóir. Beidh 10 lá féilire ag an iarratasóir ó dháta an fhógra easnaimh chun an fhaisnéis neamhiomlán a chur isteach arís. "

Má mhainníonn iarratasóir an fhaisnéis iomlán a chur isteach fiú tar éis an fhógra seo, dícháileofar an t-iarratas.

Conas a Eiseofar Ceadúnais Infuser Cannabis

Ceanglófar ar roinn na talmhaíochta córas a bhunú a thabharfaidh iarratas ó iarratasóirí eagraíochta infuser leasmhara. Bronnfar ceadúnais eagraíochta infuser ar dtús ar na daoine sin a scóráil leis na pointí is airde. Beidh an scóráil bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an t-iarratasóir eagraíochta infuser, socrú foriomlán na heagraíochta, agus soiléireacht na foirme iarratais.

I measc na bhfachtóirí eile atá le breithniú tá:

 • Cé chomh oiriúnach agus atá an tsaoráid atá beartaithe
 • Oiriúnacht phlean oiliúna na bhfostaithe
 • Plean coimeádta agus slándála
 • Stádas cothromais shóisialta
 • Plean comhshaoil

Bronnfar pointí breise ar na heagraíochtaí infuser a bheartaíonn dul i dteagmháil leis an bpobal freisin. Féadfaidh eagraíocht infuser a mian a thaispeáint chun dul i dteagmháil leis an bpobal trí, “páirt a ghlacadh i gceann amháin nó níos mó de na gníomhartha seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 • (i) clár gorlainne a bhunú a cheapfaidh daoine a cháileodh mar Iarratasóirí Cothromais Shóisialta chun rannpháirtíocht sa tionscal cannabais a mhéadú;
 • (ii) cúnamh airgeadais a sholáthar d’ionaid cóireála mí-úsáide substaintí;
 • (iii) oideachas a chur ar leanaí agus ar dhéagóirí faoi na díobhálacha féideartha a bhaineann le húsáid cannabais; nó
 • (iv) bearta eile a léiríonn tiomantas do phobal an iarratasóra ”.

An féidir ceadúnas a dhiúltú?

Sea, beidh sé de cheart ag roinn na talmhaíochta iarratas a dhiúltú má bhraitheann siad nár lean an t-iarratasóir na nósanna imeachta agus na riachtanais atá leagtha síos. Is féidir iarratas ar cheadúnas a dhiúltú má thagann aon cheann de na cásanna seo a leanas chun cinn:

 • Ní chuirtear isteach na hábhair riachtanacha go léir
 • Mura gcomhlíonann an t-iarratasóir rialacha criosaithe áitiúla
 • Má tá aon cheann de chomhaltaí an bhoird agus na bpríomhoifigigh faoi bhun 21 bliana d’aois
 • Faomhadh Luath ar Riachtanais Cheadúnais Ionad Saothraithe Úsáid Aosach

Ceanglais maidir le hEagraíocht Infuser Infuser

I measc na rudaí a chaithfidh eagraíochtaí infuser a bheith acu tá:

 • Doiciméad oibríochta cuimsitheach a thugann mionsonraí ar na nósanna imeachta fardail, na córais monatóireachta, coimeád taifead agus an plean foirne
 • Ní mór do na póilíní an plean slándála a chuireann an eagraíocht infuser i bhfeidhm a athbhreithniú
 • Déanfar táirgí inslithe cannabais a phróiseáil in áit iata. Beidh rochtain ar an réimse seo teoranta freisin mar a leagtar amach sa dlí.
 • Ní dhéanfar táirgí inslithe cannabais a dháileadh ach ar an eagraíocht dáileacháin
 • Tá cosc ​​ar eagraíocht an infuser idirdhealú a dhéanamh go díreach nó go hindíreach ar na praghsanna agus iad ag díol le heagraíochtaí dáilte éagsúla. Ceanglaítear ar gach táirge a dhéanann eagraíochtaí infuser a bheith ar ardchaighdeán agus ar an bpraghas mar an gcéanna do gach ceannaitheoir.

Smaointe Deiridh ar cheadúnas infuser cannabais

Níl iontu seo ach cuid de na ceanglais atá leagtha amach ag an dlí dóibh siúd atá ag iarraidh eagraíochtaí infuser a bhunú. Beidh níos mó riachtanas ann mar táthar ag súil go leanfaidh rudaí ag athrú. Ní mór dóibh siúd ar spéis leo a bheith páirteach sa tionscal seo coinneáil suas leis an méid atá ag tarlú.

Chun go n-éireoidh leat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le aturnae cannabais atá in ann cabhrú leat na riachtanais go léir a theastaíonn chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas a thuiscint. Cinnteoidh siad go rachaidh d’iarratas tríd an gcéad uair. Le haturnae, beidh sé éasca leanúint ar aghaidh ag oibriú de réir an dlí.

Ceadúnais infuser - an ceann a gheobhaidh tú más mian leat brownies a dhéanamh le haghaidh brabúis in Illinois.

Hey, tá mé tom - faigh dom ag dlíodóir cannabais googling agus dul chuig mo shuíomh Gréasáin dlíodóir tionscail cannabais chun cibé ceist atá ag d’fhoireann a chur. Leis an gceadúnas infuser - an t-ábhar inniu - tá rud éigin difriúil déanta ag Illinois ná ceadúnais phróiseálaí amach thiar - táimid ag tumadh go domhain faoi seo- mar sin bígí thart agus inseoidh mé duit conas na seirbhísí eastósctha a d’fhéadfadh a bheith mearbhall ort maidir le cathain tagann sé chuig an gceadúnas infuser.

Mar sin liostáil, cuir ceist sna tráchtanna, agus tabhair moladh dúinn agus tá súil againn tú a fheiceáil Dé Céadaoin ar Legalization News - buut anois, déanaimis tumadh isteach sa cheadúnas Infuser.

Eiseoidh roinn agra Illinois 40 ceadúnas infuser i mí Iúil 2020, agus 60 eile faoi Nollaig 2021. Níl a fhios againn cé mhéad ceadúnas a thiocfaidh i ndiaidh 2022 - ach is cosúil nach bhfuil aon teorainn leis na rialacha a d’athraigh an roinn ag tar éis go. Braithfidh sé ar sholáthar na dtáirgí inslithe sin a bheith leordhóthanach - is dóigh liom go mbeidh orainn fanacht agus a fheiceáil conas a shocraíonn do thomhaltóirí é sin. An gceannóidh tú.

Cácaí Spáis? Brownies pota? Gumaí inslithe, candies crua - nó an caighdeán óir domsa… Lagunitas THC-brau nua. Leannlusanna HiFi - anois i California, Colorado - agus faoi 2021 is dócha - Illinois mar is eol duit tá seomra sconna ag Lagunitas i gceantar Chicagoland.

Is fiú a lua - is é an ceadúnas infuser an ceann is saoire nuair a bhaineann sé leis an táille ceadúnais a ghearrann an stát. Tá sé 5 mhór iarratas a dhéanamh, ansin 5 le buachan - ansin táille bhliantúil $ 20,000 ina dhiaidh sin.

Beidh na hiarratais ag teacht amach i mí Eanáir 2020, tá súil againn go bhfaighidh muid níos mó rialacha - ach feicimid na príomhrudaí san iarratas sa dlí féin.

Níl sé chomh difriúil sin ó rudaí eile ceadúnais cannabais. Ní mór duit go leor nochtadh agus pleananna a dhéanamh faoin gcaoi a bhfeidhmeoidh an chuideachta, taifid a choinneáil, plean foirne, pleananna slándála agus monatóireacht. Caithfidh tú aon imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha a nochtadh, a bheith reatha maidir le do chánacha agus tacaíocht linbh, seiceálacha cúlra a bheith agat. Céannacht aon duine ar leis níos mó ná 5% den cheadúnas. Déan cur síos freisin ar an gcleachtas fostaíochta atá beartaithe agat -

Seo an áit Branda cothromais shóisialta Illinois sa tionscal cannabais a léiríonn daonra an stáit - b’éigean do na cleachtais fostaíochta sin a thaispeáint conas a chuirfidh do chuideachta faisnéis, fruiliú, oideachas ar fáil do mhionlaigh, do mhná, do veterans, do dhaoine faoi mhíchumas agus go mbeidh cleachtais chóir saothair agus cosaint oibrithe acu.

Ina theannta sin - caithfidh tú taithí nó cleachtas gnó a léiriú a chuireann cumhachtú eacnamaíoch chun cinn i réimse a bhfuil tionchar díréireach air. Go bunúsach tá na mapaí seo comhghaolmhar le bochtaineacht uirbeach sa stát - poncann siad an stát agus tá an léarscáil oifigiúil ar líne ar shuíomh Gréasáin an DCEO. Tá 20% dá gcuid pointí ag an iarratasóir freisin bunaithe ar a bheith ina iarratasóir ar chothromas sóisialta.

Ansin téann an t-iarratas ar ais go dtí an nítrí maidir le cáilíocht an infuser - caithfidh siad sonraí a nochtadh faoin tsaoráid faoi ghlas faoi iamh ina stórálfar an cannabas. Caithfidh tú cur síos a dhéanamh ar do thaithí ag oibriú cistin tráchtála nó saotharlainne ag déanamh táirgí lena gcaitheamh ag an duine. Ansin liostáil aon chéimeanna nó teastais agus an taithí ábhartha atá agat féin agus ag d’fhoireann sna gnóthaí seo a bhaineann le bia.

Ansin caithfidh tú, cosúil leis na saothróirí ceardaíochta, cleachtais áirithe comhshaoil ​​agus glasa a mhíniú chun cabhrú le fuinneamh a chaomhnú i do chuideachta.

Leanann an scóráil níos mó mar a fhásann an cheird chomh maith agus na pointí á mbronnadh as:

 1. Oiriúnacht na saoráide - mar sin má cheapann tú go bhfuil tú ag dul saor ar do shaoráid - ná scor ach iarracht a dhéanamh. Déan cinnte cad ba mhaith leat a dhéanamh - tá an foirgneamh maith, slán, tíosach ar fhuinneamh.
 2. Oiriúnacht phlean oiliúna na bhfostaithe - faigh taithí
 3. Cuimsíonn an beartas slándála agus coimeád taifead - cnámh droma an tionscail - faireachas AV 24 uair an chloig freisin.
 4. Plean infusing
 5. Plean sábháilteachta agus lipéadaithe táirgí - aka déan cinnte go bhféadann tú dáileoga a cháiliú go héasca agus rabhaidh faoi THC agus coimeádáin cruthúnas leanaí a shéanadh.
 6. Plean gnó
 7. Pointí cothromais shóisialta
 8. (pointí beaga -2% de sin) Pointí comhshaoil, plean éagsúlachta, Illinois agus úinéirí veteranacha & for-rochtain pobail bónais do cheangail.

Ní fhéadfaidh “amhábhair” a bheith ag infusers ach maidir le cannabas - a shainmhíníonn an dlí mar an sliocht is mian leo a ionghabháil ina gcuid táirgí.

Déanta na fírinne cuireann an dlí cosc ​​ar infusers eastóscadh tiúchan cannabais a dhéanamh as bláth cannabais a shainmhíníonn próiseálaí sa tionscal go coitianta. (410 ILCS 705 / 35-25 (n)) -

Mar sin féin, féadfaidh roinn Ag lá amháin ceadúnas próiseálaí a dhíghlasáil chun eastóscadh den sórt sin a dhéanamh - de réir mar a cheadaíonn dlí an infuser é sin, ach díreach amach an geata - níl aon chomhpháirt eastósctha ag an ngnáthcheadúnas Infuser - chun go mbeidh ceadúnas fás ceardaíochta uait - chomh google sin.

Ach más mian leat rudaí iontacha a dhéanamh le THC arna ionghabháil ann - bíodh leisce ort liostáil nó cuairt a thabhairt orm ag dlíodóir an tionscail cannabais trí googling dlíodóir cannabais nó “ceadúnas infuser” agus tá súil agam go bhfuil tú féin agus mé ag baint taitneamh as brew cannabais Lagunitas faoi 2022.

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma Chun íoclann a oscailt i Oklahoma tá na costais tosaigh i bhfad níos ísle ná go leor stát dlí eile. Chun tú íoclann a oscailt i Oklahoma, is gá an fhaisnéis cheart a fháil agus cuid de na rudaí riachtanacha a mheas ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Dlíodóir Cannabais

Tá Thomas Howard i mbun gnó le blianta agus is féidir leis cabhrú leatsa nascleanúint a dhéanamh i dtreo uiscí níos brabúsaí.

Bhí Thomas Howard ar an liathróid agus rinne sé rudaí. Éasca le bheith ag obair leis, déanann sé cumarsáid go han-mhaith, agus mholfainn dó am ar bith.

R. Martindale

Is é Dlíodóir an Tionscail Cannabais a Stumari suíomh Gréasáin deartha do Chomhairleoir Tom Howard, gnó comhairleach Tionscail Cannabis agus cleachtas dlí ag an ngnólacht dlí an Bonn Comhthaobhachta.
Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma Chun íoclann a oscailt i Oklahoma tá na costais tosaigh i bhfad níos ísle ná go leor stát dlí eile. Chun tú íoclann a oscailt i Oklahoma, is gá an fhaisnéis cheart a fháil agus cuid de na rudaí riachtanacha a mheas ...

Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op

Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op

Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op Conas tús a chur le fás dlíthiúil D’fhéadfadh gurb í an chéad cheist a chuirfidh tú ort féin má thagann dlíthiú chun do stáit. Má d’fhás tú do phlanda cannabais féin sa bhaile riamh tá a fhios agat cheana féin nach siúlóid sa pháirc é. Samhlaigh an planda amháin sin a thógáil ...

Aturnae Cannabais uait?

Is úinéirí gnó iad ár n-aturnaetha gnó cannabais freisin. Is féidir leo cabhrú leat do ghnó a struchtúrú nó cuidiú lena chosaint ar rialacháin atá ró-ualach.

REACH US AG EMAIL
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Liostáil agus faigh an ceann is déanaí ar an tionscal cannabais. Beidh sé thart ar 2 ríomhphost in aghaidh na míosa ar fad!

Tá tú tar éis Síntiús go Rathúil!

Comhroinn seo

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin.

Ach tá an t-ábhar ar an suíomh Gréasáin seo beartaithe do dhaoine fásta amháin. *

An bhfuil tú 21 bliana d'aois ar a laghad?

Trí dhul isteach ar an suíomh Gréasáin seo, deimhníonn tú go bhfuil tú in aois dlíthiúil caitheamh tobac sa stát ina gcónaíonn tú.