An Nuacht Cannabais is déanaí
309-740 4033- tom@collateralbase.com
Roghnaigh Leathanach

Amlíne um Cheadúnú Cannabais Illinois


Amlíne um Cheadúnú Cannabais Illinois

Foireann Uirlisí Bardasach - Ceadúnú Cannabais Illinois

Cuirtear an doiciméad seo ar fáil chun achoimre a dhéanamh ar an dlí agus ar an mbeartas ach níl sé i gceist comhairle dlí a sholáthar. Téigh i gcomhairle le haturnae le haghaidh comhairle dlí nó ceisteanna.

Séanadh: má tá gléas soghluaiste á úsáid agat, tabhair faoi deara go mb’fhéidir nach dtreoróidh naisc tú chuig an leathanach cuí. Úsáid na tagairtí d’uimhreacha agus d’uimhreacha leathanaigh le scrollú ar an bhfochlásal nasctha

Criosú -

  1. Ag diúltú

Féadfaidh rialtais áitiúla rogha a dhéanamh gan aon ghnólachtaí cannabais a bheith lonnaithe ina ndlínsí (Alt 55-25 Ordanáis Áitiúla fo-aicme 1, leathanach 285). NÍ FÉIDIR leo diúltú do chónaitheoirí cead a bheith acu fás nó fás sa bhaile (Alt 55-25 Ordanáis Áitiúla fo-aicme 1, leathanach 283). Ba cheart do bhardas ordanáis a rith más mian leo rogha an diúltaithe a dhéanamh (Alt 55-25 Ordanáis Áitiúla fo-aicme 1, leathanach 285). Féadfaidh maighean i gcathair ina bhfuil daonra os cionn 500,000 deasghnátha a chur i bhfeidhm trí achainí a bhfuil sé ar intinn aici bunaíochtaí gnó baile nó cannabais a theorannú (Alt 55-28 Fo-aicme bc criosanna cannabais srianta, leathanach 286). Go bunúsach tá an próiseas polaitiúil seo mar an gcéanna le haghaidh moratoriums meisciúla.

  1. Bacainní agus srianta eile

Féadfaidh rialtais áitiúla (ach ní gá dóibh) deacrachtaí a bhunú a bhaineann le suíomh íoclann, fás ceardaíochta, ionaid saothraithe agus gnóthais infuser. Ba é rún na reachtaíochta smacht áitiúil a uasmhéadú ar roghanna lua agus criosaithe ós rud é gur chruthaigh an teanga an-fhorordaitheach sa chlár píolótach míochaine dúshláin shuntasacha do cheadúnaithe áitribh incháilithe a fháil, go háirithe i gceantair níos dlúithe daonra. Ba cheart go mbeadh cinntí criosaithe bunaithe ar an méid a chinneann gach dlínse ar ábhair imní iomchuí dá bpobail iad (Alt 55-25 Ordanáis Áitiúla fo-aicme 2, leathanach 283). Tá an t-aon teanga shocraithe atá leagtha amach sa dlí deartha chun tiúchan míchuí a chosc in aon limistéar ar leith agus teastaíonn 1500 troigh ar a laghad idir íoclanna (Alt 15-20 Ceadúnas Eagraíochta Dáileacháin um Úsáid Aosach a Cheadú go Luath; fo-aicme láithreán tánaisteach b, leathanach 73; Alt 15-25 Bronnadh Ceadúnas Eagraíochta Dáileacháin um Úsáid Aosach Coinníollach roimh 1 Eanáir, 2021 fo-aicme e, leathanach 90; Alt 30-30 Ceanglais maidir le saothróirí ceardaíochta; toirmeasc ar fho-aicme o, leathanach 219).

  1. Soiléire, éifeachtúlacht, agus cothromas

De réir mar a mheasann rialtais áitiúla pleananna criosaithe, b’fhéidir go mbeadh sé ina chuidiú smaoineamh ar thosaíocht a thabhairt do na saincheisteanna is gá a réiteach go gasta. Ionas go n-athróidh na dáileoirí atá ann cheana féin go bunaíochtaí dé-úsáide, b’fhéidir go mbeidh gá le hathrú chun ligean do na gnóthais sin leanúint ag oibriú. Baineann an dara saincheist is práinní leis an dara láthair a cheadú do shealbhóirí ceadúnais íoclainne atá ann cheana agus an gá atá le sainriachtanais chriosaithe a chruthú a bheidh i bhfeidhm ar íoclanna nua. Sa dá chás, ní mór iad seo a bheith i bhfeidhm go han-luath d’fhonn ligean do na gnóthais seo tosú ag feidhmiú ar 1/1/2020. Beidh an chéad bhabhta eile d’iarratais ar íoclann, a dhéanfaidh ionadaíocht ar na chéad iontrálaithe nua sa tionscal agus tá súil againn go mbeidh líon suntasach iarratasóirí ar chothromas sóisialta, ar fáil an 10/1/19 agus iarratais dlite 1/1/20 le heisiúint i mBealtaine 2020 Ina theannta sin, beidh gá smaoineamh ar riachtanais chriosaithe a bhaineann le fás ceardaíochta agus gnólachtaí a insileadh. Beidh na hiarratais seo ar fáil 1 Eanáir le dáta dlite 31 Márta agus eisiúint i mí Iúil. Ba cheart go gcuirfeadh na tosaíochtaí seo san áireamh freisin go bhfuil rialtais áitiúla ag iarraidh aon dlíthíocht gan ghá a sheachaint; spéis a bheith acu a chinntiú go mbeidh na gnólachtaí cannabais atá ann cheana in ann oibriú faoin dlí nua an 1 Eanáir; agus is féidir leo cuid dá n-uirlisí criosaithe féin a úsáid go cruthaitheach chun a chinntiú go bhfuil rochtain ag na hiarratasóirí cothromais ar a margaí.

Féadfaidh deasghnátha áitiúla pionóis shibhialta a chruthú do ghnólachtaí a sháraíonn a gcoinníollacha socrúcháin áitiúla (maidir le ham, áit, riarachán áitribh, agus modh oibríochta) mura bhfuil siad srianta go míréasúnach. Fágtar faoi fhorfheidhmiú iad seo go príomha faoi rogha an rialtais áitiúil (Alt 55-25 Fochlásal Ordanáis Áitiúla 1-5, leathanach 283(B) cé nach bhféadfaidh an bhardas rialáil ar bhealach níos sriantaí ná an Stát faoin Acht seo.

Forfheidhmiú agus discréid ionchúisimh -

Ba cheart do bhardas machnamh a dhéanamh ar bheartas láithreach maidir le cibé ar cheart, trí fhorfheidhmiú seilbhe shimplí, a fhorfheidhmiú. Go teicniúil, tá aon seilbh ar channabas neamhdhleathach go dtí an dáta dleathach an 1 Eanáir, 2020, agus ag an bpointe sin aon seilbh níos mó ná Tá 30 gram fós mídhleathach. Mar sin féin, ba cheart do rialtais áitiúla machnamh agus nuashonrú láithreach a dhéanamh ar a gcuid beartas maidir le seilbh cannabais in oirchill an dáta dleathach. Foráil amháin d’iarracht an dlí chun tionchar an Chogaidh ar Dhrugaí ar phobail mhionlaigh agus phobail faoi mhíbhuntáiste a cheartú is ea taifid choiriúla a dhíbirt go huathoibríoch le haghaidh seilbh 30 gram nó níos lú (Cuid 5.2 Fo-aicme 2.5, leathanach 370 a dhíbirt, a shéalú agus a shéalú láithreach). An leanfaidh forfheidhmiú an dlí áitiúil ag forfheidhmiú / gabháil do mhéideanna idir 10-30 gram? Ar chóir go leanfadh forfheidhmiú an dlí áitiúil ag gabháil le haghaidh seilbhe ar mhéideanna ar bith faoi bhun 30 gram? Cad a dhéanfaidh an dlínse áitiúil le daoine atá faoi choimeád tráth a chur i bhfeidhm? Mar shampla, d’fhógair Aturnae Beirlín DuPage State le déanaí nach ndéanfaidh sé na cásanna seo a ionchúiseamh a thuilleadh ós rud é go mbeidh siad incháilithe le haghaidh athainmniú Eanáir 1. Féach é seo Alt Tribune. Ba cheart na comhráite seo a fháil i gcomhar le hArd-Aighne Stáit gach contae.

Cánachas -

Beidh sé de chumas ag rialtais bhardasacha agus Contae suas le 3% breise a ghearradh ar chánacha áitiúla ag tosú i Meán Fómhair 2020. (Alt 5-1006.8 Fo-aicme Dlí Cánach Ceirde Miondíoltóirí Cannabais Contae a, leathanach 533; Alt 8-11-22 Fo-aicme Dlí Cánach Ceirde Miondíoltóirí Cannabais Bardasach a, leathanach 540). Lean ar aghaidh le fíorchúram agus seachain cáin a ghearradh ar an gcaipín láithreach. Táimid cheana féin gar do lárlíne ard na rátaí cánach timpeall na tíre, agus tá sé ríthábhachtach ligean don mhargadh aibiú sula n-ardóidh sé rátaí cánach. Is ceist mhór í seo ar fud na tíre mar is minic a fuair stáit agus muintir na háite amach go laghdaíonn margaí sráide praghsanna chun dul san iomaíocht agus chun sciar den mhargadh a choinneáil, agus mar sin tá sé ríthábhachtach ligean don mhargadh nua tarraingt a fháil sula méadaíonn sé costais na dtomhaltóirí trí chánachas. Meastar go dtógfaidh sé suas le 5 bliana sula mbeidh an margadh lánfhásta, mar sin ba cheart go gcuirfeadh straitéis chánachais é seo san áireamh chun tionchar diúltach a imirt ar ghluaiseacht tomhaltóirí isteach sa mhargadh dlíthiúil agus straitéisí cánachais friththáirgthe.

Cothromas -

Mar dhlí atá dírithe ar chothromas, tá go leor forálacha san áireamh. Tairgeann forálacha an chláir cothromais shóisialta sochair (lena n-áirítear cúnamh airgeadais agus sochair iarratais ar cheadúnas) do dhaoine aonair is mó a ndeachaigh forfheidhmiú an dlí a bhaineann le cannabas i bhfeidhm orthu. Is ciste speisialta é an Ciste Forbartha Gnó Cannabais a cruthaíodh i Státchiste an Stáit le húsáid chun íoc as iasachtaí ar ráta úis íseal, deontais, cúiteamh as iasachtaí agus deontais, for-rochtain, taighde agus oiliúint poist d’Iarratasóirí Cothromais Shóisialta ar spéis leo tosú agus oibriú. gnóthais a bhaineann le cannabas (Alt 7-10. Fo-aicme 1-4, leathanach 31 den Chiste Forbartha Gnó Cannabais). Bunóidh an Roinn Tráchtála agus Deiseanna Eacnamaíochta cláir deontais agus iasachta d’Iarratasóirí Cothromais Shóisialta freisin (Alt 7-15 Iasachtaí agus deontais d'Iarratasóirí Cothromais Shóisialta ar leathanach 32). Má chomhlíonann Iarratasóir Cothromais Shóisialta cáilíochtaí ar leith, cuimsíonn sochair cheadúnais d’Iarratasóirí Cothromais Shóisialta tarscaoileadh táille 50% d’iarratais (Alt 7-20 Tarscaoilte tarscaoilte táille a, leathanach 35; Alt 15-30. Critéir roghnúcháin do cheadúnais choinníollach a dhámhtar faoi Alt 15-25 fochlásal c5, leathanach 95).

Coinnigh i gcuimhne gur urlár é gach rud sa dlí nua, ní síleáil. Tá bealaí tábhachtacha ann ar féidir le rialtas áitiúil dul i bhfeidhm ar na forálacha cothromais sa dlí. Cé go bhfuil na cláir atá corpraithe sa dlí ag cruthú acmhainní d’iarratasóirí cothromais shóisialta suntasach, níl aon rud ag cur cosc ​​ar rialtais áitiúla cur leis na smaointe seo trí tharscaoileadh táillí, cúnamh teicniúil nó rochtain eile ar chláir chaipitil a thógann ar na cistí iasachta a ionchorpraítear sa chlár stáit. Ina theannta sin, is féidir le saincheisteanna cosúil le cinntí criosaithe tionchar mór a imirt ar an spás cothromais. Breithnithe tábhachtacha eile is ea tiúchan míchuí a sheachaint agus rochtain a chinntiú i bpobail faoi léigear.

Clár Píolótach Coláiste Pobail -

Breis sách déanach leis an mbille, ach deis shuntasach fostaíocht agus oiliúint a thiomáint is ea an clár píolótach ceithre bliana a ligeann d’ocht gcoláiste pobail sa stát iarratas a dhéanamh chun páirt a ghlacadh i bpíolótach a thabharfaidh an deis láimhseáil plandaí a ionchorprú i a curaclam coláiste pobail.

Cruthóidh sé seo líon d’fhostaithe ionchasacha cáilithe don tionscal atá ag fás. Déanfaidh Bord Coláiste Pobail IL agus an Roinn Talmhaíochta an clár a riaradh i gcomhpháirt. Cé go gceadóidh an clár foghlaim phraiticiúil ar shaothrú agus ar phróiseáil, caithfear gach táirge a lománaíodh a thig ón gclár a scriosadh. Tá go dtí 1 Meán Fómhair 2020 ag an roinn suas le hocht gceadúnas cláir a eisiúint. Tá an Roinn Talmhaíochta, i gcomhar le Bord Coláiste Pobail Illinois, freagrach as na gnéithe éagsúla a bhaineann le faighteoirí ceadúnais a roghnú ().Alt 25-10 Eisiúint ceadúnas faoin gClár Píolótach Gairme Cannabais Coláiste Pobail fo-aicmí ad, leathanach 194).

Ní mór do na ranna comhpháirteacha iarratais ar rannpháirtíocht i gcláir a chur ar fáil faoin 1 Feabhra, 2020, agus beidh an t-iarratas dlite ó iarratasóirí faoin 1 Iúil 2020, agus na cláir incháilithe chun tosú ag teagasc do mhic léinn sa bhliain acadúil 2021-2022. Sa phróiseas chun iarratasóirí a roghnú, caithfidh na Ranna tosca éagsúla a mheas, lena n-áirítear éagsúlacht gheografach na scoileanna d’fhonn a chinntiú go bhféadfaidh mic léinn ar fud an stáit ar fad leas a bhaint as an gclár, agus as pleananna curaclaim beartaithe na gcoláistí pobail. Ina theannta sin, ní mór go mbeadh daonra mac léinn comhdhéanta de níos mó ná 50% ar ioncam íseal i ngach ceann de na ceithre bliana anuas ar a laghad cúig cinn de na hocht ndámhachtainí roghnaithe ceadúnais Cláir.Alt 25-10 Eisiúint ceadúnas faoin gClár Píolótach Gairme Cannabais Coláiste Pobail fo-aicmí b3, leathanach 194). Cé go roghnaítear ceadúnaithe faoi shrianta sonracha chun sábháilteacht mac léinn agus dáimhe a ráthú, tá saoirse acu a bpróisis churaclaim agus comhairleoireachta gairme a chinneadh. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil curaclam cannabais á sholáthar cheana féin ag coláistí pobail atá bunaithe ar theoiric seachas ar bhonn praiticiúil, agus mar sin tá an rogha ann freisin gan páirt a ghlacadh sa chlár píolótach um láimhseáil plandaí agus gan ach curaclam seomra ranga den sórt sin a chur i bhfeidhm. mar an ceann ag Oakton. Is é an smaoineamh ná coláistí pobail a údarú chun clár a fhorbairt a oibreoidh is fearr dá mhic léinn agus dámh, in ionad clár aon mhéid a oireann do chách.

Beidh tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas iarratais agus ceadúnaithe do Chláir Phíolótacha Coláistí Pobail ar fáil tríd an Roinn Talmhaíochta agus bord Coláiste Pobail Illinois nuair a bheidh an t-iarratas forbartha.

Spás Úsáid Shóisialta -

Ligeann an dlí d’aonaid rialtais áitiúil deiseanna a chruthú laistigh dá bpobail chun spásanna úsáide sóisialta ar a dtugtar a oscailt (Alt 55-25 Ordanáis Áitiúla fo-aicme 3, leathanach 284). Tá an dlí réasúnta leathan sa sainmhíniú ar na spásanna seo i dtéarmaí an méid is féidir leis an rialtas áitiúil a cheadú laistigh de na spásanna. Tá sé beartaithe gur gnóthais iad a cheadaíonn táirgí cannabais a úsáid (ach gan iad a dhíol) laistigh dá saoráidí. D’fhéadfadh gur bunaíochtaí atá ann cheana iad seo a fhéadann an deis seo a thairiscint dá bpátrúin laistigh de theorainneacha a n-oibríochta reatha nó spásanna d’aon ghnó atá tiomnaithe d’úsáid shóisialta. É sin ráite, cé gur theastaigh eisceacht ón dlí ó dhlí saor ó thobac an stáit ag cosaint i gcoinne deataigh athláimhe, tá sé soiléir againn nach é rún an stáit ná na n-urraitheoirí ligean do tháirgí cannabais a chaitheamh in ionaid ina bhfuil tobac tá cosc ​​ar chaitheamh tobac ach ina ionad sin ba mhaith leo deis a chruthú murab ionann agus an deis a chruthaíonn tolglanna hookah nó clubanna todóg. Tá cúpla cúis leis seo. Ar dtús, i stáit eile a chruthaigh margaí dlíthiúla ach nár chruthaigh spásanna tomhaltais shóisialta, feicimid tionchar díréireach fós ar phobail dathanna maidir le toirmeasc ar úsáid phoiblí a fhorfheidhmiú. Tá cúiseanna éagsúla leis seo, ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir le húinéirí foirgneamh agus réadmhaoine toirmeasc a chur ar chaitheamh tobac ó thionóntaí agus ó chónaitheoirí saoráidí tithíochta poiblí go cónaidhme ó thomhaltas ar an láithreán, agus mar sin tá swath suntasach den daonra nach bhféadfadh spás dlíthiúil a bheith agat le hól. Ina theannta sin, tá imní ar thionscal an fháilteachais, go háirithe óstáin, i gceantair a bhfuil turasóireacht shubstaintiúil acu, maidir le ceist na húsáide ina gcuid spásanna. Tá sé de rogha ag gach aonad de rialtas áitiúil cinneadh a dhéanamh maidir le conas agus cathain a cheadófar na spásanna seo a chruthú, lena n-áirítear cén ghníomhaíocht ghnó eile a d’fhéadfadh tarlú ar an láthair, suíomh na saoráidí, a ghaireacht do shaoráidí gnó cannabais, saoráidí a cheadúnú, srl.

In 2019, shínigh Gobharnóir Colorado bille a údaraíonn agus a rialaíonn spásanna úsáide sóisialta ar fud an stáit (alt ar an dlí nua). Sula ritheadh ​​é seo, chinn bardais aonair go díreach conas a thabharfaidís faoin ábhar. Rith Denver, Colorado tionscnamh ballóide in 2016 maidir le húsáid shóisialta roimh reachtaíocht stáit dar teideal Tionscnamh 300. Chruthaigh an t-ordanás, a raibh dáta éaga ceithre bliana aige ar dtús, clár píolótach chun ligean do ghnólachtaí ceadaithe cannabas a chaitheamh i gceantair tomhaltais ainmnithe ( féach an Clár Píolótach Tomhaltas Cannabais iomlán anseo). Níor theastaigh aon cheangal le heagraíocht íoclainne le cead le haghaidh spáis úsáide sóisialta (Alt. 6-302 Fo-aicme cead tomhaltais cannabais i-iii, leathanach 2). Caithfidh eagraíochtaí comharsanachta incháilithe an spás a cheadú, ar eagraíochtaí iad a shainmhínítear sa Chód Bardasach Athbhreithnithe mar eagraíochtaí atá ann le dhá bhliain nó níos mó, ceantair feabhsúcháin gnó, nó aon chomhlachas cónaitheoirí nó úinéirí réadmhaoine atá ainmnithe mar sin ag an Stiúrthóir Máil agus Ceadúnais (Alt. 6-301 Téarmaí sainithe fo-aicme 6 i-iii, leathanach 3). D’fhéadfadh go n-áireofaí san fhianaise ar thacaíocht phobail “aon cheanglais oibríochta breise a mheasann an eagraíocht chomharsanachta incháilithe a bheith riachtanach chun an tsláinte a chosaint. sábháilteacht agus leas an phobail máguaird ”(Alt. 6-304 Fianaise ar fhochlásal tacaíochta pobail ab, leathanach 3). Tá rialacháin shonracha i ndoiciméad an chláir do Limistéir Tomhaltais Cannabais, chomh maith leis an bhformáid atá beartaithe d’iarratais a bheith ina limistéar ceadúnaithe. Tá córas Denver cuimsitheach agus ceadaíonn sé rannpháirtíocht an phobail i socrúchán agus i gcineál gnólachtaí ar mian leo Limistéir Tomhaltais Ainmnithe a sholáthar, agus d’fhéadfadh sé feidhmiú mar mhúnla do bhardas Illinois.

Rith Las Vegas, Nevada, rialacháin maidir le húsáid shóisialta freisin. Ní cheadaíonn dlí stáit Nevada maidir le húsáid cannabais spásanna úsáide sóisialta go sainráite; tá sé intuigthe, áfach, go bhfuil an deis ag bardais iad a cheadú agus a rialáil más mian leo. I mBealtaine na bliana 2019, cheadaigh an chomhairle cathrach ordanás lena n-údaraítear do chustaiméirí 21 agus níos sine a gcuid cannabais féin a thabhairt chuig ionaid úsáide sóisialta nua-cheadúnaithe. Ní féidir ceadúnais ionad úsáide sóisialta a eisiúint ach chuig íoclann ceadúnaithe. Ní mór d’áiseanna tomhaltais ar an láthair ceadúnais chathracha bliantúla a fháil agus, i dtosach, ní fhéadfadh ach íoclanna ceadúnaithe iarratas a dhéanamh ar thomhaltas ar an láthair, ní ar ghnóthais phríobháideacha (féach ar an anailís bheartais seo ag nuachtán áitiúil Las Vegas). Bhunaigh an t-ordanás ceadúnais ghnó agus rialacháin úsáide talún le haghaidh spásanna sóisialta, chomh maith le ceanglais sábháilteachta (féach an t-ordanás anseo). Toisc gurb iad na gnóthais amháin a d’fhéadfadh ceadúnais úsáide sóisialta a fháil ná gnóthais a raibh ceadúnaithe ceadúnaithe acu cheana féin, bhí an chathair in ann rialacha sonracha maidir le socrúchán agus cúlslais fhéideartha ó phobail máguaird a sheachaint. Is é an rún atá ann, seachas deacrachtaí criosaithe a sheachaint, go n-úsáidfeadh dáileoirí tolglanna a bhaineann lena n-áit ghnó rialta ach nach bhfuil istigh ann.

Bhí San Francisco, California, ar cheann de na chéad chathracha a cheadaigh tolglanna forleathan a úsáideann cannabas. De réir dhlí reatha an stáit maidir le cannabas a úsáideann daoine fásta, féadfaidh bardais áitiúla gníomhú ina n-údarás féin ar úsáid shóisialta fad a fhanfaidh siad faoi rialacháin an stáit (Caibidil 20 Rialú Áitiúil 26200 fo-aicme ag). Ghlac San Francisco an tionscnamh agus thosaigh sé ag rith deasghnátha cathrach chun a gcuid rialachán féin a chruthú. Bhí an deis ag criosanna aonair rogha úsáide sóisialta a ligean isteach, a roghnú nó a roghnú go coinníollach. Ní mór do gach éadan stórais a bhaineann le cannabas dearbhú comharsanachta a fháil sular féidir ceadúnas a fháil, agus tá rialacháin aerála, sábháilteachta agus fostaithe ann chun ionanálú deataigh athláimhe a theorannú. Ní mór tolglanna tomhaltais i San Francisco a cheangal ar bhealach éigin le híocaíocht a fuair an réamhcheadúnas sin cheana (alt ar chleachtais San Francisco). Chun cannabas mídhleathach a dhíspreagadh a thuilleadh, ní féidir le húsáideoirí tolglainne tomhaltais a gcuid cannabais féin a thabhairt leo; ní mór dóibh é a cheannach ar dtús ag an otharlann.

Miondealú ar ghnáthaimh bhardasacha ar spásanna úsáide sóisialta

Bardas cathrach Rialacháin stáit maidir le spásanna úsáide sóisialta Rannpháirtíocht comharsanachta / tarraingt isteach i spásanna úsáide sóisialta Ceadúnas íoclainne a theastaíonn sula bhféadtar ceadúnas úsáide sóisialta a fháil Sonraíochtaí criosaithe
Denver Sea, amhail 2019 Sea, deimhniú ó eagraíochtaí comharsanachta incháilithe Níl, is féidir baint a bheith aige nó gan baint. Mura bhfuil baint aige leis an íoclann, ní féidir táirgí cannabais a dhíol Is ea
Las Vegas Uimh Níl, ceangailte le cógais agus mar sin faoi réir na rialachán criosaithe céanna Is ea Is ea
San Francisco Uimh Sea, teastaíonn deimhniú comharsanachta Is ea Is ea
Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma Chun íoclann a oscailt i Oklahoma tá na costais tosaigh i bhfad níos ísle ná go leor stát dlí eile. Chun tú íoclann a oscailt i Oklahoma, is gá an fhaisnéis cheart a fháil agus cuid de na rudaí riachtanacha a mheas ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Dlíodóir Cannabais

Tá Thomas Howard i mbun gnó le blianta agus is féidir leis cabhrú leatsa nascleanúint a dhéanamh i dtreo uiscí níos brabúsaí.

Bhí Thomas Howard ar an liathróid agus rinne sé rudaí. Éasca le bheith ag obair leis, déanann sé cumarsáid go han-mhaith, agus mholfainn dó am ar bith.

R. Martindale

Is é Dlíodóir an Tionscail Cannabais a Stumari suíomh Gréasáin deartha do Chomhairleoir Tom Howard, gnó comhairleach Tionscail Cannabis agus cleachtas dlí ag an ngnólacht dlí an Bonn Comhthaobhachta.
Cad é 710?

Cad é 710?

Cad é 710? Cad é 710? Cad as ar tháinig BHO? Conas a ghlac dabs seilbh ar an náisiún? Tagann an staraí pota, David Bienenstock of Great Moments in Weed History, linn chun 710 a cheiliúradh agus ceacht staire éadrom a thabhairt dúinn ar bhunús na saoire ard seo. Éist leis ar ...

Leigh Nios mo
Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma Chun íoclann a oscailt i Oklahoma tá na costais tosaigh i bhfad níos ísle ná go leor stát dlí eile. Chun tú íoclann a oscailt i Oklahoma, is gá an fhaisnéis cheart a fháil agus cuid de na rudaí riachtanacha a mheas ...

Leigh Nios mo
Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op

Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op

Conas Fás Dlíthiúil a Thosú Op Conas tús a chur le fás dlíthiúil D’fhéadfadh gurb í an chéad cheist a chuirfidh tú ort féin má thagann dlíthiú chun do stáit. Má d’fhás tú do phlanda cannabais féin sa bhaile riamh tá a fhios agat cheana féin nach siúlóid sa pháirc é. Samhlaigh an planda amháin sin a thógáil ...

Leigh Nios mo
An bhfuil cannabas dlíthiúil sa RA?

An bhfuil cannabas dlíthiúil sa RA?

Cannabas sa Ríocht Aontaithe An bhfuil cannabas dlíthiúil sa RA? Tá clár marijuana leighis ag an Ríocht Aontaithe ach beidh iontas ort (nó b’fhéidir nach bhfuil) a fháil amach cé mhéad duine atá ina n-othair faoin gclár i ndáiríre. Elliott Rolfe agus Nick Earles ó Mackrell.Solicitors ...

Leigh Nios mo
Rudaí a theastaíonn ó thuismitheoirí faoi CBD

Rudaí a theastaíonn ó thuismitheoirí faoi CBD

Cad is gá do thuismitheoirí a bheith ar an eolas faoi CBD Seo an méid a chaithfidh tuismitheoirí a bheith ar an eolas faoi CBD. Ní treocht amháin é CBD - is gluaiseacht é - agus chuidigh sé leis an bpobal i gcoitinne cannabas a fheiceáil i bhfianaise nua. Tagann Kim Barker ó CKSoul isteach chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil CBD ag athrú an ...

Leigh Nios mo
Clár R3 & Deontais in Illinois

Clár R3 & Deontais in Illinois

Clár R3 & Deontais in Illinois Cruthaíonn an Clár R3 Cruthaíodh Deontais in Illinois mar bhealach chun cuid de mhícheart an Chogaidh ar Dhrugaí a cheartú. Fógraíodh le déanaí go ndearna Illinois, amhail an 19 Bealtaine 2020, $ 31.5 milliún a leithroinnt in ioncam cánach don R3 ...

Leigh Nios mo
Feithiclí Iompair Cannabais

Feithiclí Iompair Cannabais

Feithiclí Iompair Cannabais Teastaíonn feithiclí iompair cannabais chun airgead tirim, cannabas agus earraí luachmhara eile a iompar chuig stórais, siopaí miondíola agus boghtaí príobháideacha. Gabhann an t-iompróir cannabais NorCal Vans linn leis an aoi-óstach Dustin Robinson chun an chuid is fearr a phlé ...

Leigh Nios mo
Dlíodóir Cannabais Pennsylvania

Dlíodóir Cannabais Pennsylvania

Dlíodóir Cannabais Pennsylvania Tagann dlíodóir cannabais Pennsylvania, Patrick K. Nightingale, isteach chun dul chun cinn cannabais i Pennsylvania a phlé. Fuair ​​pobalbhreith go vótálfadh 62% de na vótálaithe dóchúla i Pennsylvania chun cannabas a dhéanamh dleathach. Mar sin féin, rinneadh dul chun cinn sa stát ...

Leigh Nios mo
Cén chuma a d’fhéadfadh a bheith ar Sheachadadh Cannabais in Illinois

Cén chuma a d’fhéadfadh a bheith ar Sheachadadh Cannabais in Illinois

D’fhéadfadh go mbeadh Ceadúnais Seachadta Cannabais Illinois cosúil leis an méid atá déanta ag stáit eile lena seachadadh cannabais. Mar a thuairiscigh muid cúpla seachtain ó shin, vótáil Coimisiún Rialaithe Cannabais Massachusetts chun dul ar aghaidh le ceadúnais seachadta amháin agus formhuinithe seachadta le haghaidh ...

Leigh Nios mo
Dlíodóir Cannabais Arizona

Dlíodóir Cannabais Arizona

Dlíodóir Cannabais Arizona Tagann dlíodóir cannabais Arizona, Thomas Dean, isteach chun na tionscnaimh cannabais atá ag Arizona sna saothair do 2020 a phlé. Tá ‘Smart and Safe Arizona’ ag seasamh amach mar an tionscnamh feiceálach ach an bhfuil do cheart ann fás sa bhaile, nó seoladh ...

Leigh Nios mo
Plean Gnó Cannabais

Plean Gnó Cannabais

Plean Gnó Cannabais Tá plean gnó cannabais ag teastáil le haghaidh aon ghnó atá ag iarraidh tosú sa tionscal cannabais. Is é plean gnó an treoirphlean do do ghnó cannabais agus féadann sé d’iarratas a dhéanamh nó a bhriseadh go fírinneach. Is féidir le plean gnó a scríobh a bheith ina ...

Leigh Nios mo

Aturnae Cannabais uait?

Is úinéirí gnó iad ár n-aturnaetha gnó cannabais freisin. Is féidir leo cabhrú leat do ghnó a struchtúrú nó cuidiú lena chosaint ar rialacháin atá ró-ualach.

REACH US AG EMAIL
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Liostáil agus faigh an ceann is déanaí ar an tionscal cannabais. Beidh sé thart ar 2 ríomhphost in aghaidh na míosa ar fad!

Tá tú tar éis Síntiús go Rathúil!

Comhroinn seo

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin.

Ach tá an t-ábhar ar an suíomh Gréasáin seo beartaithe do dhaoine fásta amháin. *

An bhfuil tú 21 bliana d'aois ar a laghad?

Trí dhul isteach ar an suíomh Gréasáin seo, deimhníonn tú go bhfuil tú in aois dlíthiúil caitheamh tobac sa stát ina gcónaíonn tú.