An Nuacht Cannabais is déanaí
309-740 4033- tom@collateralbase.com
Roghnaigh Leathanach

Clár R3 & Deontais in Illinois

Athchóirigh. Athinfheistiú. Athnuachan. Clár R3 in Illinois

Deontais R3 in IllinoisClár R3 & Deontais in Illinois

Tugann an Clár R3 Deontais in Illinois Cruthaíodh iad mar bhealach chun cuid de mhícheart an Chogaidh ar Dhrugaí a cheartú. Fógraíodh le déanaí go raibh Illinois leithroinnte, amhail an 19 Bealtaine 2020 $ 31.5 milliún in ioncam cánach don chlár R3. Más eagraíocht neamhbhrabúis, rialtais áitiúil, nó eagraíochta pobail eile tú, d’fhéadfá a bheith incháilithe do dheontas clár R3. Maoineoidh deontais R3 eagraíochtaí a oibríonn i gceachtar de na cúig réimse seo:

  • Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta
  • Forbairt Eacnamaíochta
  • Reentry
  • Cosc ar Fhoréigean
  • Forbairt Óige

Seiceáil incháilitheacht do chláir Deontais R3 anseo.

POST GAOLMHARA: Conas Íocaíocht Cannabais a Oscailt i Illinois

POST GAOLMHARA: Conas Do Ghnó Cannabais a Fhás

Ag iarraidh Deontas R3 a fháil?

Deontais R3 in Illinois

Is é leas gach duine againn freastal ar phobal Illinois. Más féidir linn a fheiceáil cad is féidir linn a athrú go dtí an pointe sin nuair is féidir linn acmhainn ár bpobal a athbhunú, a athinfheistiú agus a athnuachan, ansin beimid in ann ár sochaí a athbhunú.

Is é fíor-shampla de ghníomhachtú sóisialta an rud is tábhachtaí. Tá formhór na bpobal gafa i ngeilleagair ina seasann an bhochtaineacht agus an neamhionannas le chéile. Sa timpeallacht sin, ní féidir linn an pictiúr níos mó a fheiceáil. Is féidir leis an gclár atá bunaithe ar mheasúnú agus ar phleanáil dul i bhfad chun tuiscint níos fearr a fháil ar ár gcóras polaitiúil agus sóisialta in Illinois.

Cén fáth go dteastaíonn tacaíocht ón oiread sin daoine? Toisc go bhfuilimid in ann níos mó ná riachtanais shimplí a sholáthar maidir le bheith ann go íon. Caithfimid céim níos faide a dhéanamh agus féachaint conas is féidir linn saol a fheabhsú. Tá sé riachtanach maidir le comhionannas agus cothromaíocht shóisialta i ngach réimse den saol. Is deontais iad deontais R3 a thairgtear d’eagraíochtaí neamhbhrabúis a bhfuil sé mar aidhm acu sochaí Illinois a chosaint agus staid níos fearr a chruthú do gach ball den phobal.

Deontais R3 in Illinois

Cén tionchar a bhíonn ag Deontais R3 ar Chóras Sóisialta Illinois?

Deontais R3 in Illinois cuideoidh sé le heagraíochtaí a mhaoiniú i bpobail a ndeachaigh an Cogadh ar Dhrugaí i bhfeidhm orthu go díréireach. Le forbairt na bpáirtithe polaitiúla iomláine agus iomlána i go leor deighleoga bonneagair agus forbartha, chonaiceamar fás na gceantar tuaithe in Illinois agus sna ceantair máguaird. Ciallaíonn sé gurb é dul chun cinn gach cineál gnéithe eacnamaíocha an réiteach ceart i gcónaí.

Is céim riachtanach i gcruthú an chomhionannais shóisialta deighilt an mhargaidh agus forbairt limistéar níos mó a bhfuil sé deacair orthu a gcothromaíocht eacnamaíoch a fháil. Táimid incháilithe agus bródúil go bhfuil deontais R3 againn mar chuid de ghluaiseachtaí sóisialta Illinois áit a bhfeicimid cad is gá a fheabhsú i ngach réimse den saol.

Uaireanta, bíonn sé níos éasca a rá ná a dhéanamh. Ach Deontais R3 an caidreamh cliste a chur i bhfeidhm cibé áit a bhfaighidh siad an áit cheart. Is é infheistíochtaí agus dáileadh airgid an rud is tábhachtaí dúinn uile. Sin é an fáth gur féidir le hobair ionraic agus cur chuige tiomnaithe i leith gach duine rud a chruthú a ndéanaimid uile iarracht air - sochaí níos fearr.

In Illinois, is féidir linn athrú ollmhór a fheiceáil maidir le foréigean agus mí-úsáid leanaí a chosc. Tuairiscítear go leor cásanna mí-úsáide agus muid ag tosú ag smaoineamh ar shochaí níos oscailte ina gcaithfear go cothrom le leanaí agus a gcairde agus baill teaghlaigh as coir.

Ag an am céanna, tá éilliú agus gníomhaíocht choiriúil in Illinois ar bhá ar feadh tréimhse fada. Is léir conas a mhéadaíonn rialtas Illinois an brú ar ghrúpaí mionlaigh a d’fhorbair pleananna chun éalú ón gcóras. Anois, go háirithe le linn tomhais Covid-19, tá an choir in Illinois tite go mór. Is toradh é ar phointí roghnóireachta ollmhóra áit a bhfaca muid conas is féidir leis na póilíní an straitéis cheart maidir le coireacht a aithint a athrú agus a fhorbairt.

Céard atá Tábhachtach i Reachtaíocht Illinois Nuair a Théann sé le Cláir R3?

An níos mó a chreidimid i gcúnamh dlíthiúil sibhialta, is mó a bheidh muid ar an eolas faoi athrú sóisialta. I roinnt cásanna, is féidir linn peirspictíocht an neamhionannais maidir le cearta sibhialta agus cuimsiú sóisialta a fheiceáil. Má sheasann cuid againn ar son chearta na ngrúpaí mionlaigh agus na limistéar poiblí lena mbaineann, tosóimid ag smaoineamh ar thimpeallacht shóisialta níos fearr dúinn uile.

Uaireanta, is féidir le hathrú beag míorúiltí a dhéanamh. Is féidir linn a fheiceáil cén fáth go bhfuil feabhsúcháin de dhíth ar chóras sóisialta i ngach réimse. Is féidir linn a fheiceáil freisin cén fáth go dteastaíonn níos mó cabhrach ó roinnt grúpaí sóisialta ná a chéile. Ina fhianaise seo, is féidir linn peirspictíocht a chruthú a fhreastalóidh ar ár ngrúpaí uile agus ar ár n-oibrithe uile i ngach cineál tionscail.

Is stát é Illinois ina bhfuil forbairt gach réimse chomh tábhachtach céanna le forbairt criosanna tionsclaíocha móra. Is féidir linn a fheiceáil conas a shroicheann deontais R3 na ceantair ina gcónaíonn daoine i ndálaí nach bhfuil chomh maith, ach éiríonn leo soláthairtí páirteach nó iomlána a choinneáil dá dteaghlaigh. Caithfidh na daoine seo a bheith ar an eolas faoi na deiseanna go léir atá acu.

Trí chuimsiú sóisialta agus forbartha, is féidir na buntáistí a bhaineann le hathchóiriú, athinfheistiú agus athchóirithe a thairgtear do na heagraíochtaí iomadúla in Illinois a fheiceáil.

An leanfaidh Illinois de na Straitéisí Ceart a Fhorbairt?

Má éiríonn linn straitéisí a chruthú do gach duine, tabharfaimid faoi deara conas is féidir le rannpháirtíocht pholaitiúil agus áitiúil torthaí fíor-ama a thabhairt. Feicfimid freisin cé chomh suntasach agus atá cuideachtaí suntasacha a chuireann le cláir deontais i ngach réimse den saol.

Caithfidh tionscail de gach cineál a gcuid pleananna le haghaidh infheistíochtaí a athbhunú sa todhchaí. Cruthóidh sé níos mó deiseanna do chuideachtaí beaga tacaíocht a thairiscint do phobail éagsúla. I bhfianaise an dul chun cinn, caithfimid smaoineamh ar gach grúpa daoine atá ina gcónaí in Illinois.

Féadann struchtúr soladach agus rannpháirtíocht níos fearr na gcuideachtaí go léir timpeallacht níos fearr a chruthú dúinn uile. Tá roinnt saincheisteanna trom, agus caithfimid gníomhú go cúramach agus go hiomlán freagrach. Ar an láimh eile, ní mór dúinn pleananna a chruthú chun an reachtaíocht agus an eagraíocht dlí atá ann cheana in Illinois a athchruthú.

Más mian linn an t-athrú ar mhéadú gortuithe gunna, bochtaineacht leanaí, dífhostaíocht agus incarceration a fheiceáil, caithfimid gníomhú de réir na bhféidearthachtaí atá ann cheana. Ní féidir caingne dlí a dhéanamh ach má tá an fhoirm agat an dlí iarbhír a chur ar fionraí agus an ceann nua a chruthú don chás céanna.

Is amhlaidh an cás le dlíthiú marijuana in Illinois. Beidh sé amhlaidh le go leor pointí eile a measadh a bheith mídhleathach faoin am seo.

Táimid réidh le feiceáil conas cabhrú le pobail a dteastaíonn forbairt eacnamaíoch uathu, foréigean a chosc agus ceartas sóisialta. Is féidir le gnóthais, eagraíochtaí beaga, measúnuithe neamhbhrabúis, agus luachálacha ar na rialacha agus na rialacháin atá ann cheana cabhrú linn sochaí níos fearr a chruthú in Illinois, áit ar féidir linn maireachtáil níos cothroime agus níos saor agus ábhair riachtanacha á bplé.

Tá an saol maireachtála in Illinois níos rathúla nuair a fheicimid go bhfuil na deiseanna céanna ag gach pobal áitiúil. Sin é an fáth go dtugann tionscadail deontais R3 agus gníomhartha den chineál céanna na réitigh dúinn a theastaíonn uainn chun an áit cheart a fháil do gach ball den phobal.

Ag iarraidh Fás Ceardaíochta a Oscailt

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma

Conas Íocaíocht a Oscailt i Oklahoma Chun íoclann a oscailt i Oklahoma tá na costais tosaigh i bhfad níos ísle ná go leor stát dlí eile. Chun tú íoclann a oscailt i Oklahoma, is gá an fhaisnéis cheart a fháil agus cuid de na rudaí riachtanacha a mheas ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Dlíodóir Cannabais

Tá Thomas Howard i mbun gnó le blianta agus is féidir leis cabhrú leatsa nascleanúint a dhéanamh i dtreo uiscí níos brabúsaí.
Rudaí a theastaíonn ó thuismitheoirí faoi CBD

Rudaí a theastaíonn ó thuismitheoirí faoi CBD

Cad is gá do thuismitheoirí a bheith ar an eolas faoi CBD Seo an méid a chaithfidh tuismitheoirí a bheith ar an eolas faoi CBD. Ní treocht amháin é CBD - is gluaiseacht é - agus chuidigh sé leis an bpobal i gcoitinne cannabas a fheiceáil i bhfianaise nua. Tagann Kim Barker ó CKSoul isteach chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil CBD ag athrú an ...

An Fáth go bhfuil Abhcóide Ginearálta Lasmuigh de dhíth ar do Chuideachta Cannabais

An Fáth go bhfuil Abhcóide Ginearálta Lasmuigh de dhíth ar do Chuideachta Cannabais

Is gréasán casta dlíthe agus rialachán é an margadh cannabais dlíthiúil. Is féidir na dlíthe seo a chur i gcion chomh mór sin uaireanta go mbíonn deacrachtaí ag roinnt stát, cosúil le Pennsylvania agus Florida, a gcuid scéimeanna ceadúnaithe féin a chur i bhfeidhm. B’fhéidir nach ionadh go bhfuil cuid de ...

Feithiclí Iompair Cannabais

Feithiclí Iompair Cannabais

Feithiclí Iompair Cannabais Teastaíonn feithiclí iompair cannabais chun airgead tirim, cannabas agus earraí luachmhara eile a iompar chuig stórais, siopaí miondíola agus boghtaí príobháideacha. Gabhann an t-iompróir cannabais NorCal Vans linn leis an aoi-óstach Dustin Robinson chun an chuid is fearr a phlé ...

Aturnae Cannabais uait?

Is úinéirí gnó iad ár n-aturnaetha gnó cannabais freisin. Is féidir leo cabhrú leat do ghnó a struchtúrú nó cuidiú lena chosaint ar rialacháin atá ró-ualach.

REACH US AG EMAIL
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Fón: (309) 740-4033 || r-phost: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 SAM

Fón: 312-741 1009- || r-phost: tom@collateralbase.com

dlíodóir tionscail cannabais

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, SAM
Glaoigh orainn (309) 740-4033 || r-phost Linn tom@collateralbase.com
Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Liostáil agus faigh an ceann is déanaí ar an tionscal cannabais. Beidh sé thart ar 2 ríomhphost in aghaidh na míosa ar fad!

Tá tú tar éis Síntiús go Rathúil!

Comhroinn seo

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin.

Ach tá an t-ábhar ar an suíomh Gréasáin seo beartaithe do dhaoine fásta amháin. *

An bhfuil tú 21 bliana d'aois ar a laghad?

Trí dhul isteach ar an suíomh Gréasáin seo, deimhníonn tú go bhfuil tú in aois dlíthiúil caitheamh tobac sa stát ina gcónaíonn tú.