An Nuacht Cannabais is déanaí
309-740 4033- tom@collateralbase.com
Roghnaigh Leathanach

Téarmaí Úsáide

Stumari, LLC. Téarmaí Úsáide

Le héifeacht ón 11 Iúil, 2018

Achoimre ar Théarmaí Úsáide

Mar áis duit, cuireann Stumari an achoimre seo ar ár dTéarmaí Úsáide i bhformáid achomair neamhcheangailteach chomh maith leis na Téarmaí Úsáide iomlána atá ceangailteach ó thaobh dlí díreach tar éis an Achoimre Téarmaí Úsáide seo. Tuig le do thoil nach imlíne iomlán é seo de Théarmaí Úsáide Stumari; is réamhamharc é ar chearta agus ar fhreagrachtaí suntasacha úsáideoirí. Léigh an doiciméad iomlán Téarmaí Úsáide go cúramach, le do thoil. Ina theannta sin, tabhair faoi deara, trí rochtain a fháil ar aon chuid de shuíomh Gréasáin Stumari nó é a úsáid, go n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag ár dTéarmaí Úsáide iomlána a leagtar amach díreach tar éis an Achoimre ar Théarmaí Úsáide. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile ár dTéarmaí Úsáide iomlána, ansin ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin Stumari nó aon cheann dár seirbhísí a úsáid.

 • Soláthraíonn Stumari ardán le haghaidh comhoibrithe agus cumarsáide idir gairmithe dlí (“Úsáideoirí Comhairleacha”) agus Úsáideoirí atá ag lorg cúnaimh dlí. (“Cliaint Dlí”). Ní gnólacht dlí, seirbhís atreoraithe aturnae nó gníomhaireacht fostaíochta é Stumari, agus ní ráthaíonn sé torthaí. Úsáid Stumari go freagrach agus léigh níos mó faoinár seirbhís i Roinn 2 thíos.

 • Tá tú freagrach as slándáil do chuntas, agus as gach gníomhaíocht a dhéantar faoi do chuntas. Léigh tuilleadh faoi fhreagrachtaí úsáideoirí i Roinn 3 thíos.

 • Ní cheadaítear iompar áirithe, mar shampla an tseirbhís a úsáid le haghaidh gníomhaíochta mídhleathaí, ar Stumari. Léigh tuilleadh faoi iompar úsáideora i Roinn 4 thíos.

 • Ní cheadaítear ábhar áirithe, mar phoist bhagracha nó ábhar a sháraíonn cearta maoine intleachtúla páirtí eile, ar Stumari. Tá sé de cheart ag Stumari Ábhar a Ghineann Úsáideoir a sháraíonn ár mbeartais a bhaint. Léigh tuilleadh faoi Ábhar a Ghineann Úsáideoir i Roinn 5 thíos.

 • Rialaíonn téarmaí speisialta áirithe Úsáideoirí Comhairleacha Stumari. Mar shampla:
 • Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha.
 • Ní chruthaítear aon chaidreamh aturnae-cliant le Stumari, agus ní thagann aon dualgas rúndachta chun cinn, trí Suíomh Gréasáin Stumari a úsáid, lena n-áirítear poist a phostáil.
 • Féadfar caidreamh aturnae-cliant a fhoirmiú tríd an tseirbhís a úsáid idir Cliaint Dlíthiúla agus Úsáideoirí Comhairleacha.
 • Is iad Úsáideoirí Comhairleacha amháin atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann aon fhaisnéis, iarrataí nó fógraí a phostálann siad ar shuíomh Gréasáin Stumari na dlíthe agus na rialacha go léir is infheidhme maidir le hiompar gairmiúil.
 • Ní thugann Stumari ráthaíocht de chineál ar bith maidir le cumas dlíthiúil, inniúlacht nó cáilíocht na nÚsáideoirí Comhairleacha a d’fhéadfadh a bheith liostaithe ar ár Suíomh Gréasáin

 • Tá saoirse ag Úsáideoirí Comhairleacha próifíl a chruthú agus a chothabháil ar shuíomh Gréasáin Stumari. Cé go ndéanann Stumari iarrachtaí réasúnta tráchtála ceadúnas Úsáideora Comhairleach a dhearbhú chun dlí a chleachtadh, ní dhéanann Stumari aon uiríll faoi chúlra nó cháilíochtaí Úsáideora Comhairleach.
 • Féadfaidh Úsáideoir Comhairleach a bheith ina “Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe” trí fhíorú breise a sholáthar do Stumari gur aturnae gníomhach, ceadúnaithe é agus go bhfuil sé i riocht maith chun dlí a chleachtadh. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha Fíoraithe táille a íoc freisin as rochtain ar sheirbhísí breise Stumari agus uirlisí bainistíochta cleachtais. Ní fhormhuiníonn Stumari Úsáideoirí Comhairleacha agus tá sé de fhreagracht ar an gCliant Dlí réamhchúraimí a dhéanamh sula bhfostaítear Úsáideoir Comhairleach le haghaidh obair dlí.
 • Níl aon chostas ar Chliaint Dlíthiúla iarratas ar phost a phostáil ar Stumari nó aon cheann d’uirlisí nó de dhoiciméid ar líne Stumari a úsáid. Féadfaidh táille seirbhíse nó próiseála (e.g. táille cárta creidmheasa) iarratas a dhéanamh ar shonraisc a íoctar trí Stumari.

Léigh tuilleadh faoi Úsáideoirí Comhairleacha i Roinn 6 thíos.

 • Comhlíonann Stumari forálacha cuain shábháilte Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití. Má chreideann tú go sáraíonn ábhair atá suite ar Stumari nó atá nasctha leis do chóipcheart, moltar duit fógra a thabhairt do Stumari de réir Bheartas Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití Stumari. Léigh tuilleadh faoi Bheartas DMCA Stumari i Roinn 8 thíos.
 • Féadfaidh Stumari ríomhphost a sheoladh chugat mar chuid dá sheirbhís. Féadfaidh tú diúltú do chumarsáid ríomhphoist. Léigh tuilleadh faoi chumarsáid ríomhphoist i Roinn 10 thíos.
 • Féadfaidh Stumari na téarmaí seo a mhodhnú tráth ar bith. Cuirfidh Stumari in iúl duit, áfach, faoi athruithe ábhartha ar na téarmaí trí fhógra a phostáil ar a leathanach baile agus / nó ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist a thug tú do Stumari nuair a chláraigh tú. Léigh tuilleadh le do thoil faoi mhodhnú na dtéarmaí úsáide seo i Roinn 17 thíos.
 • Féach Polasaí Príobháideachta Stumari le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chearta úsáideoirí ar Stumari.

Féach na Téarmaí iomlána le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Go raibh maith agat as Stumari a roghnú mar an t-ardán do do thaithí dlí. Rialaíonn na Téarmaí Úsáide seo a leanas úsáid uile na Seirbhíse tríd an Suíomh Gréasáin atá le fáil ag https://www.Stumari.co agus an t-ábhar, na seirbhísí agus na táirgí go léir atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin nó tríd. Tuigimid gur trua an rud é comhaontuithe Téarmaí Úsáide a léamh ach léigh an comhaontú seo go cúramach le do thoil sula n-úsáideann tú Suíomh Gréasáin Stumari. Pléann sé nádúr sheirbhís Stumari; na rialacha a bhfuil Stumari ag súil go leanfaidh úsáideoirí ar ár Láithreán Gréasáin agus ar a sheirbhís; an caidreamh idir Stumari, ár n-úsáideoirí, agus ár n-úsáideoirí comhairleacha; agus na sonraí dlí a rialaíonn na rialacha agus na caidrimh seo. Toisc gur conradh chomh tábhachtach é seo eadrainn agus tusa, ár n-úsáideoirí, rinneamar iarracht é a dhéanamh chomh soiléir agus chomh húsáideach agus is féidir.

Trí aon chuid den Suíomh Gréasáin a rochtain nó a úsáid, aontaíonn tú go mbeidh tú faoi cheangal ag téarmaí agus coinníollacha an chomhaontaithe seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ansin ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an Suíomh Gréasáin ná aon cheann dár seirbhísí a úsáid. Níl an Suíomh Gréasáin ar fáil ach do dhaoine aonair atá 18 mbliana d’aois ar a laghad.

______________________________________________________________________

Téarmaí Úsáide Stumari

Mínithe. Úsáidtear na téarmaí seo a leanas ar fud na dTéarmaí Úsáide seo agus tá bríonna ar leith leo. Ba chóir go mbeadh a fhios agat cad a chiallaíonn gach ceann de na téarmaí.

 1. Tagraíonn an téarma “Seirbhís” do na seirbhísí a sholáthraíonn Stumari, lena n-áirítear rochtain gan teorainn ar phobal ar líne Stumari; uirlisí cumarsáide; réitigh bainistíochta doiciméad agus stórála; agus seirbhísí íocaíochta. Ní sholáthraíonn Stumari seirbhís atreoraithe aturnae ná ní fheidhmíonn sé mar ghníomhaireacht fostaíochta. Soláthraímid ionad dár n-Úsáideoirí bualadh lenár n-Úsáideoirí Comhairleacha agus faisnéis a mhalartú.
 2. Tagraíonn an téarma “Comhaontú” (ar féidir tagairt a dhéanamh dó anseo mar na “Téarmaí Úsáide” seo), i dteannta a chéile, do na téarmaí, coinníollacha agus fógraí go léir atá nó a ndéantar tagairt dóibh sa doiciméad seo.
 3. Tagraíonn an “Suíomh Gréasáin” do shuíomh Gréasáin Stumari atá le fáil ag https://www.Stumari.com, gach fo-leathanach agus fo-fhearann, agus an t-ábhar, na seirbhísí agus na táirgí go léir atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin nó tríd.
 4. Tagraíonn “Stumari,” “Táimid,” agus “Linn” do Stumari, Inc., chomh maith lenár gcuid cleamhnaithe, stiúrthóirí, fochuideachtaí, oifigigh agus fostaithe. Ní cuid de Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha.
 5. Tagraíonn “An tÚsáideoir,” “Tú” agus “Do” don duine, cuideachta, nó eagraíocht a thug cuairt ar an Suíomh Gréasáin agus / nó an tSeirbhís nó atá á úsáid aige. Féadfaidh Úsáideoir a bheith ina Chliaint Dlíthiúil, ina Úsáideoir Comhairleach, iad araon, nó ceachtar acu.
 6. Tagraíonn “Úsáideoirí Comhairleacha” d’úsáideoirí sainchomhairleoirí cláraithe sa réimse dlí a fhéadfaidh cumarsáid a dhéanamh le Cliaint Dlí nó Comh-Úsáideoirí Comhairleacha tríd an tSeirbhís agus obair chonarthach nó chomhairliúcháin a sholáthar dóibh. Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha. Féach Cuid 6 den Chomhaontú seo le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Úsáideoirí Comhairleacha.
 7. Tagraíonn “Cliaint Dlí” do 1) Úsáideoirí a chuireann isteach iarratais ar thograí ó Úsáideoirí Comhairleacha chun seirbhísí dlí a sholáthar ar tháille (“Poist”); agus 2) Úsáideoirí a dhéanann conradh le hÚsáideoirí Comhairleacha le haghaidh obair bhreise, a bhféadfadh fostaíocht bhuan a bheith san áireamh iontu, chun críocha Alt 7 thíos, seachas an Post tosaigh a bhunaigh an caidreamh Comhairleach-Cliant Dlíthiúil-Cliant. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha tograí (“Tairiscintí”) a chur isteach maidir le Poist den sórt sin agus féadfaidh siad téarmaí an chaidrimh leis an gCliant Dlí a bhunú trí litir rannpháirtíochta sínithe nó comhaontú i scríbhinn eile. Féach Cuid 6 (b) le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Poist, Tairiscintí agus Cliaint Dlí
 8. Tagraíonn “Ábhar” d’ábhar atá le feiceáil nó ar taispeáint tríd an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear téacs gan teorainn, doiciméid, faisnéis, sonraí, ailt, tuairimí, íomhánna, grianghraif, grafaicí, bogearraí, feidhmchláir, fístaifeadtaí, taifeadtaí fuaime, fuaimeanna, dearaí, gnéithe, agus ábhair eile atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin. Cuimsíonn an t-ábhar, gan teorainn, Ábhar a Ghineann Úsáideoir, a fhéadfaidh aon Úsáideoir Stumari (Cliant Dlíthiúil nó Úsáideoir Comhairleach) a chur isteach.

 1. Maidir leis an tSeirbhís Stumari.

Is ardán í an tSeirbhís Stumari le haghaidh comhoibrithe agus cumarsáide idir gairmithe dlí agus iad siúd atá ag lorg cúnaimh dlí. Soláthraíonn Seirbhís Stumari rochtain ar phobal fíorúil Stumari d’Úsáideoirí Comhairleacha gairmiúla; comhoibriú éasca trí uirlisí bainistíochta cumarsáide Stumari; bainistíocht agus stóráil doiciméad; agus uirlisí íocaíochta agus sonraisc shimplí shlán.

 1. Ní gnólacht dlí é Stumari. Ní thairgeann Stumari ionadaíocht dlí. Ní thairgeann Stumari aon chomhairle dlí, tuairimí dlí, moltaí, atreoruithe nó comhairleoireacht. Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha. Níl baint ag Stumari le comhaontuithe idir Úsáideoirí nó le hionadaíocht Úsáideoirí. Ní féidir Stumari a chur faoi dhliteanas ag am ar bith as gníomhartha nó neamhghníomhartha aon Úsáideora Comhairleach a dhéanann seirbhísí comhairliúcháin duit.

 1. Ní Seirbhís Atreoraithe Aturnae ná Gníomhaireacht Fostaíochta é Stumari. Ní seirbhís atreoraithe aturnae ná gníomhaireacht fostaíochta é Stumari. Ní roghnaíonn nó ní thacaíonn Stumari le haon Úsáideoir Comhairleach aonair chun Cliant Dlí a sheirbheáil. Cé go n-úsáideann Stumari iarrachtaí réasúnta tráchtála chun a dhearbhú gur aturnaetha ceadúnaithe iad Úsáideoirí Comhairleacha cláraithe, ní thugaimid aon bharántas, ráthaíocht ná ionadaíocht maidir le cumas dlíthiúil, inniúlacht, cáilíocht nó cáilíochtaí aon Úsáideora Comhairleach. Ní thugann Stumari barántas ná ráthaíocht go bhfuil Úsáideoirí Comhairleacha clúdaithe ag árachas dliteanais ghairmiúil. Spreagann Stumari Cliaint Dlíthiúla taighde a dhéanamh ar aon Úsáideoir Comhairleach sula nglacann sé le comhairle ghairmiúil.

 1. Ní thugann Stumari dearbhú d’aon cheann dá Úsáideoirí. Ní sholáthraíonn Stumari ach ardán inar féidir leo siúd atá ag lorg cúnaimh dlí cumarsáid a dhéanamh agus idirghníomhú le gairmithe dlí. Ní fhormhuiníonn Stumari aon cheann dá Úsáideoirí Comhairleacha agus ní cheadaíonn sé ráitis a dhéanann Úsáideoirí Comhairleacha ar an ardán. Ní dhéanann Stumari aon uiríoll maidir le cáilíochtaí soláthraithe seirbhíse dlí neamh-aturnae.

 1. Ní Ráthaíonn Stumari Torthaí. Ó am go ham, féadfaidh Cliaint Dlíthiúla athbhreithnithe ar Úsáideoirí Comhairleacha a chur isteach; ní hionann na hathbhreithnithe seo agus ráthaíocht, barántas nó tuar maidir le toradh aon ábhair dlí sa todhchaí. Ní bheidh aon fhreagracht ná dliteanas de chineál ar bith ar Stumari as aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir nó comhairle dlí a bhíonn agat ar an Suíomh Gréasáin nó tríd, agus is ar do phriacal féin amháin atá aon úsáid nó spleáchas ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir nó comhairle dlí.

 1. Ní chruthaíonn Úsáid Stumari Caidreamh Aturnae-Cliant le Stumari. Ní thairgeann Stumari comhairle nó seirbhísí dlí. Níl sé i gceist ag aon úsáid a bhaintear as Seirbhís Stumari caidreamh aturnae-cliant a chruthú. Ní féidir aon chumarsáid trí Stumari a choinneáil faoi rún. Níl Stumari faoi dhliteanas as gníomhartha nó neamhghníomhartha aon Úsáideora Comhairleach a dhéanann seirbhísí comhairliúcháin duit.

 1. Freagrachtaí Úsáideora. Is tusa, agus tusa amháin, atá freagrach as do chuntas agus as aon rud a tharlaíonn agus tú sínithe isteach i do chuntas nó á úsáid agat. Is ortsa atá an fhreagracht.

 1. Slándáil Cuntas Úsáideora. Má chláraíonn tú don tSeirbhís, cruthóidh tú cuntas pearsantaithe ina mbeidh ainm úsáideora uathúil agus pasfhocal chun rochtain a fháil ar an tSeirbhís agus chun teachtaireachtaí a fháil ó Stumari. Tá tú freagrach as slándáil do chuntas a chothabháil, agus tá tú freagrach go hiomlán as gach gníomhaíocht a tharlaíonn faoin gcuntas agus as aon ghníomhartha eile a dhéantar i dtaca leis an gcuntas. Aontaíonn tú fógra a thabhairt láithreach do Stumari faoi aon úsáid neamhúdaraithe cuntas, nó aon sáruithe eile ar shlándáil. Ní bheimid freagrach as aon dliteanais, caillteanais, nó damáistí a eascróidh as úsáid neamhúdaraithe do ríomhaire, gléas soghluaiste, nó feiste ríomhaireachta agus / nó cuntas eile. '

 1. Caidreamh le hÚsáideoirí Comhairleacha. Toisc nach féidir linn oiriúnacht aon cheann dár n-Úsáideoirí Comhairleacha a ráthú do do riachtanais shonracha, spreagaimid Cliaint Dlíthiúla taighde a dhéanamh ar aon Úsáideoir Comhairleach sula nglacann siad le comhairle ghairmiúil. Féadfaidh Cliaint Dlíthiúla comhaontú rannpháirtíochta dlí i scríbhinn a iarraidh ina sonrófar téarmaí, scóip, teorainneacha agus coinníollacha na hionadaíochta.

 1. Gan a bheith ag brath ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Soláthraítear Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostáiltear ar an Suíomh Gréasáin, mar bhlagphoist, chun críocha faisnéise amháin, gan aon dearbhú go bhfuil an t-Ábhar a Ghineann Úsáideoir fíor, ceart nó cruinn. Ní hionann Ábhar a Ghineann Úsáideoir in ionad comhairle dlí ghairmiúil nó iarraidh comhairle dlí a thairiscint maidir le fíricí ar leith. Níor cheart duit moill a chur ar chomhairle dlí ná neamhaird a thabhairt de chomhairle dlí ghairmiúil bunaithe ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir. D’fhéadfadh sé go dtarscaoilfí aon éilimh a d’fhéadfadh a bheith agat mar gheall ar mhoill ar chomhairle dlí den sórt sin a lorg, ag brath ar an reacht / na reachtanna teorann is infheidhme. Ní rialaíonn aon chumann barra stáit nó náisiúnta Ábhar a Ghineann Úsáideoir.

 1. Comhlíonadh le Dlíthe. Déanann tú ionadaíocht agus barántas: (i) go bhfuil údarás agat, agus go bhfuil tú in aois dlí i do dhlínse, tú féin a cheangal leis an gComhaontú seo; (ii) is chun críocha a cheadaítear leis an gComhaontú seo amháin a bhainfear úsáid as an tSeirbhís; (iii) ní sháróidh d’úsáid na Seirbhíse cearta maoine intleachtúla aon tríú páirtí nó mí-oiriúnach iad; agus (iv) go gcomhlíonfaidh d’úsáid den tSeirbhís gach dlí, riail agus rialachán áitiúil, stáit agus cónaidhme, agus le gach beartas eile Stumari.

 1. Srianta Úsáid agus Stiúrtha. Tá cead agat an tseirbhís a úsáid chomh fada agus a leanann tú cúpla riail bhunúsacha. Is iad na Srianta Úsáide agus Srianta Iompair seo a leanas na bunrialacha a mbeimid ag súil go leanfaidh úsáideoirí agus iad ag úsáid na Seirbhíse. Nílimid freagrach as an ábhar a phostálann ár n-úsáideoirí, agus tá sé de cheart againn cuntais a dhúnadh más gá dúinn.
 2. Ábhar Toirmiscthe. Aontaíonn tú nach dtarchuirfidh tú ábhar ar bith (lena n-áirítear bogearraí, téacs, íomhánna, nó faisnéis eile)
 3. atá neamhdhleathach nó a chuireann gníomhaíocht neamhdhleathach chun cinn
 4. ag milleadh, ag ciapadh, ag mí-úsáid, ag bagairt nó ag spreagadh foréigin i leith aon duine nó grúpa

iii. atá pornagrafach, idirdhealaitheach, nó ar shlí eile déanann sé ionsaí nó imeaglú ar dhuine nó ar ghrúpa ar bhonn reiligiúin, inscne, claonadh gnéasach, cine, eitneachais, aoise nó míchumais

 1. is spam é, a ghintear le meaisín nó go randamach, is éard atá ann fógraíocht neamhúdaraithe nó gan iarraidh, litreacha slabhra, aon chineál eile sirtheoireachta neamhúdaraithe, nó aon chineál crannchuir nó cearrbhachais;
 2. tá nó suiteálann aon víris, péisteanna, malware, capaill Traí, nó ábhar eile atá deartha nó beartaithe chun cur isteach, damáiste nó teorainn a chur le feidhmiú aon bhogearra, crua-earraí, nó trealaimh teileachumarsáide nó chun damáiste neamhúdaraithe ar aon sonraí a mhilleadh nó a fháil nó faisnéis eile ó aon tríú páirtí;
 3. sáraíonn sé aon cheart dílseánaigh de chuid aon pháirtí, lena n-áirítear paitinn, trádmharc, rún trádála, cóipcheart, ceart poiblíochta, nó cearta eile

vii. aithris a dhéanamh ar aon duine nó eintiteas, lena n-áirítear aon cheann dár bhfostaithe nó ionadaithe; nó

viii. sáraíonn sé príobháideacht aon tríú páirtí.

 1. Ní mór d’úsáideoirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois. Léiríonn tú go bhfuil tú os cionn 18 mbliana d’aois. Ní dhíríonn Stumari ár n-Ábhar ar leanaí nó ar dhéagóirí faoi 18, agus ní cheadaímid aon Úsáideoirí faoi 18 ar ár Seirbhís. Má fhoghlaimímid faoi aon Úsáideoir faoi 18 mbliana d’aois, cuirfimid deireadh le cuntas an Úsáideora sin láithreach.

 1. Gan Dliteanas ar Idirghníomhaíochtaí Úsáideora; Stumari May Monitor Interactions. Is ortsa amháin atá an fhreagracht as aon dliteanas, caillteanas nó damáiste a tharlaíonn mar thoradh ar aon idirghníomhaíochtaí Úsáideora, lena n-áirítear, gan teorainn, Postálacha, a chuireann tú isteach nó a fhaigheann tú trí d’úsáid na Seirbhíse. De réir mar is rogha linn, féadfaimid, nó an teicneolaíocht a úsáidimid, monatóireacht agus / nó taifead a dhéanamh ar d’idirghníomhaíochtaí ginearálta leis an tSeirbhís, cé nach sonraí faoi d’idirghníomhaíochtaí dlíthiúla iad.

 1. Ceart chun Cuntais a Chríochnú. Tá sé de cheart againn (cé nach bhfuil an oibleagáid air), dár rogha féin amháin, a chinneadh an bhfuil aon iompar Úsáideora oiriúnach nó nach bhfuil agus an gcomhlíonann sé na Téarmaí Úsáide seo, nó rochtain ar an tSeirbhís d'aon Úsáideoir a fhoirceannadh nó a dhiúltú d'aon úsáideoir chúis, le fógra roimh ré nó gan é.

 1. Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Is leat d’ábhar, ach tugann tú cearta áirithe dúinn dó, ionas gur féidir linn an t-ábhar a phostálann tú a thaispeáint agus a roinnt. Tá sé de cheart againn ábhar a bhaint más gá dúinn.

 1. Freagracht as Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Féadfaidh tú ábhar a chruthú, i scríbhinn nó eile, agus an tSeirbhís á húsáid agat (“Ábhar a Ghineann Úsáideoir”). Is tusa amháin atá freagrach as ábhar, agus as aon dochar a eascraíonn as, aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostálann tú, a uaslódáil tú, a nascann tú leis nó a chuireann tú ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, beag beann ar fhoirm an ábhair sin. Is ortsa amháin atá an fhreagracht as aon dliteanas, caillteanas nó damáiste a tharlaíonn mar thoradh ar aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a chuireann tú ar fáil nó a bhfuil rochtain air trí d’úsáid na Seirbhíse a úsáid. Nílimid freagrach as aon taispeáint phoiblí nó mí-úsáid ar d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir.

 1. Ceart chun Poist. Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil sé de cheart agat gach Ábhar a Ghineann Úsáideoir a chuireann tú isteach a phostáil. Go sonrach, barántaíonn tú gur chomhlíon tú go hiomlán aon cheadúnais tríú páirtí a bhaineann le Ábhar a Ghineann Úsáideoir, agus go ndearna tú gach céim is gá chun pas a fháil d’úsáideoirí deiridh aon téarmaí riachtanacha.

 1. Féadfaidh Stumari Ábhar a Mhodhnú nó a Bhaint Amach. Tá sé de cheart againn (cé nach bhfuil an oibleagáid air), dár rogha féin amháin, a chinneadh an bhfuil aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir oiriúnach nó nach gcomhlíonann agus a chomhlíonann na Téarmaí Úsáide seo, nó aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a dhiúltú nó a bhaint atá, inár dtuairim réasúnach , a sháraíonn aon bheartas Stumari nó atá díobhálach, míchuí nó dochloíte ar bhealach ar bith. Forchoimeádann Stumari an ceart freisin formáidiú agus eagarthóireacht a dhéanamh agus an bealach a thaispeántar aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir ar an Suíomh Gréasáin.

 1. Úinéireacht Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Seachas Ábhar a thagann ó Stumari, ní éilímid úinéireacht ar aon Ábhar a tharchuirtear, a stóráiltear nó a phróiseáiltear i do chuntas. Coinníonn tú gach úinéireacht, rialú agus freagracht as Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostálann tú. Féadfaidh tú rochtain ar d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir a rialú trí shocruithe i do chuntas úsáideora.

 1. Deontas Ceadúnais. Go hiomlán chun ligean do Stumari Ábhar a uaslódálann tú chuig an tSeirbhís a úsáid go réasúnta gan aon chearta atá agat ann a shárú, deonaíonn tú na cearta seo a leanas dúinn: trí aon Ábhar a phostáil ar an Suíomh Gréasáin, tugann tú go sainráite do Stumari agus dár gcomharbaí ar fud an domhain, ar fotheidealú, go hiomlán ceadúnas neamhíoctha agus saor ó ríchíosa, agus neamh-eisiatach chun an t-Ábhar a úsáid, a atáirgeadh, a thaispeáint, a mhodhnú, a oiriúnú, a dháileadh agus a dhéanamh i dtaca le cuspóir gnó Stumari. Ní thugann an ceadúnas seo an ceart do Stumari Ábhar a Ghineann Úsáideoir a dhíol nó é a dháileadh lasmuigh dár Láithreán Gréasáin ar bhealach eile. Tiocfaidh deireadh leis an gceadúnas seo nuair a bhainfear an t-Ábhar den Suíomh Gréasáin.

 1. Úsáideoirí Comhairleacha. Is gairmithe dlí neamhspleácha iad Úsáideoirí Comhairleacha a thairgeann seirbhísí comhairliúcháin a dhéanamh do Chliaint Dlí ionchasacha. Ní fostaithe de chuid Stumari iad.

 1. Gan Caidreamh Aturnae-Cliant trí Úsáid Suíomh Gréasáin. Ní fhéadfaidh úsáid Suíomh Gréasáin Stumari caidreamh aturnae-cliant a chruthú le hÚsáideoirí Comhairleacha. Faisnéis a phostáiltear nó a chuirtear ar fáil ar nó tríd an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear, gan teorainn, aon fhreagraí ar cheisteanna dlí a chuirtear ar an Suíomh Gréasáin; faisnéis i dTreoracha agus Doiciméid Stumari; faisnéis a phostáiltear go poiblí ar an Suíomh Gréasáin; nó níl faisnéis a sheoltar i dteachtaireacht gan iarraidh chuig Úsáideoir beartaithe mar chomhairle dlí, níl sí faoi rún, agus ní chruthaíonn sí caidreamh aturnae-cliant. Meastar gur Ábhar a Ghineann Úsáideoir é.

 1. Caidreamh Aturnae-Cliant trí Úsáid Seirbhíse. Is féidir caidreamh aturnae-cliant a fhoirmiú tríd an tSeirbhís a úsáid idir Úsáideoirí agus Úsáideoirí Comhairleacha amháin. Féadfaidh Cliaint Dlí Poist a phostáil tríd an tSeirbhís. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha Tairiscintí a chur isteach agus sonraí na bPost seo a chaibidliú sula nglactar leo. Nuair a ghlactar leis, tá raon feidhme ionadaíochta Úsáideora Comhairleach teoranta go docht don ábhar a gcomhaontaítear sa Tairiscint mura ndéanann an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach a socrú a fhoirmiú go foirmiúil ina dhiaidh sin trí litir rannpháirtíochta sínithe nó comhaontú i scríbhinn eile, agus sa chás sin dhéanfadh an comhaontú i scríbhinn is déanaí tosaíocht a thabhairt do thogra ar glacadh leis roimhe seo. Ní hionann Tairiscint in ionad comhairliúcháin duine nó teileafóin le haturnae atá ceadúnaithe chun cleachtadh i do dhlínse faoi do shaincheist dlí ar leith, agus níor cheart duit brath ar fhaisnéis atá i Tairiscint mar chomhairle dlí. Déanann Stumari gach iarracht réasúnach príobháideacht Tairiscintí agus teachtaireachtaí pearsanta eile ar ár Seirbhís a chinntiú, ach ní féidir leis rúndacht a ráthú. Ba cheart cumarsáid a éilíonn rúndacht a dhéanamh lasmuigh de Sheirbhís Stumari, mar shampla ar an teileafón.

 1. Freagrachtaí Úsáideora. Is iad Úsáideoirí Comhairleacha amháin atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann go hiomlán aon fhaisnéis, iarrataí, nó fógraí a phostálann siad nó a chuireann siad ar an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear Ábhar a Ghineann Úsáideoir gan teorainn, agus aon chumarsáid a d’fhéadfadh a bheith acu le cliaint ionchasacha tríd an Suíomh Gréasáin nó an tSeirbhís. na dlíthe agus na rialacha go léir is infheidhme maidir le hiompar gairmiúil, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le cleachtas neamhúdaraithe dlí agus iad siúd a rialaíonn foirm, modh nó ábhar cumarsáide le cliaint, fógraíocht nó ábhair eile.

 1. Úsáideoirí Comhairleacha a íoc. Rialaíonn téarmaí sonracha áirithe Úsáideoirí Comhairleacha agus íocaíocht.

 1. Ní Páirtí i gConarthaí é Stumari. Féadfaidh Cliaint Dlí conradh a dhéanamh le hÚsáideoirí Comhairleacha trí Phoist a phostáil agus a ghlacadh. Tá conarthaí den sórt sin idir an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach amháin. Ní bheidh Stumari ina pháirtí in aon chonarthaí le haghaidh Poist a chuirtear isteach trínár Seirbhís, mura gcuireann oifigeach Stumari iad sa phost. Éascaíonn Stumari na conarthaí seo trí ardán a sholáthar le haghaidh bainistíocht cumarsáide agus uirlisí íocaíochta.

 1. Íoctar gach táille dlí le húsáideoirí comhairleacha. Ní sholáthraíonn Stumari seirbhísí dlí agus ní ghearrann sé táille ar sheirbhísí dlí. Aistrítear íocaíochtaí a dhéantar le hÚsáideoirí Comhairleacha trí ardán billeála Stumari go díreach chuig cuntas íocaíochta an Úsáideora Chomhairleach, lúide aon táillí seirbhíse agus próiseála gaolmhara (e.g. táillí cárta creidmheasa).

iii. Gheobhaidh Úsáideoirí Comhairleacha Íocaíocht Tríd an tSeirbhís Do Gach Idirbheart Úsáideora. Gheobhaidh Úsáideoirí Comhairleacha a fhaigheann Poist tríd an tSeirbhís íocaíocht tríd an tseirbhís as gach idirbheart a bhaineann leis an úsáideoir sin, lena n-áirítear idirbhearta ina dhiaidh sin nach gá a bheith bainteach leis an bPost tosaigh. Mura bhfuil Cliant Dlíthiúil toilteanach nó mura bhfuil sé in ann íocaíocht a dhéanamh trí Stumari, aontaíonn Úsáideoir Comhairleach fógra a thabhairt do Stumari faoi aon socrú íocaíochta nua. Is éard atá in íocaíocht ó Chliaint Dlíthiúil le hÚsáideoir Comhairleach, a dhéantar lasmuigh den tseirbhís gan fógra a thabhairt roimh ré do Stumari, tarscaoileadh iomlán ag an dá pháirtí ar ráthaíocht íocaíochta / cosaintí díospóide Stumari mar a phléitear in Ailt 14 agus 15 thíos, fiú mar a bhaineann siad le réamh íocaíochtaí a dhéantar laistigh den tseirbhís.

 1. Cóid Chur Chun Cinn agus Creidmheasanna. Féadfaidh Stumari, dá lánrogha féin, cóid chur chun cinn a chruthú a fhéadfar a fhuascailt le haghaidh creidmheasa cuntais, nó gnéithe nó sochair eile a bhaineann le seirbhísí Úsáideora Comhairleach, faoi réir na dtéarmaí seo a leanas agus aon téarmaí breise a bhunaíonn Stumari ar bhonn gach cód cur chun cinn ( “Cóid Promo”). Rialaíonn téarmaí sonracha áirithe Úsáideoirí Comhairleacha agus íocaíocht.
 2. Ní chiallaíonn Úsáid Cóid Promo Caidreamh Aturnae-Cliant. Ó am go ham, d’fhéadfadh go mbeadh rochtain ag Cliaint Dlíthiúla ar lascainí arna soláthar ag Stumari a úsáideann, go páirteach, cistí Stumari chun cuid de na táillí dlí a íocann Cliaint Dlíthiúla le hÚsáideoirí Comhairleacha a íoc. Ní chiallaíonn úsáid cúpóin den sórt sin aon chaidreamh aturnae-cliant idir Stumari agus na hÚsáideoirí Comhairleacha i gcás ina n-úsáidtear cúpón le haghaidh aon bhilleáil íoctha ó Chliaint Dlíthiúil.
 3. Caithfidh an lucht féachana atá beartaithe Cóid Promo a úsáid, chun na críche atá beartaithe dóibh, agus ar bhealach dleathach.

Ní féidir cóid promo a mhacasamhlú, a dhíol nó a aistriú ar bhealach ar bith, nó a chur ar fáil don phobal i gcoitinne (cibé acu a phostáiltear iad chuig fóram poiblí nó eile), mura gceadaíonn Stumari go sainráite iad. Níl aon luach airgid ag Cóid Promo agus féadfaidh Stumari dul in éag nó a bheith faoi mhíchumas ag am ar bith, ar chúis ar bith, sula n-úsáidtear tú. Forchoimeádann Stumari an ceart creidmheasanna nó gnéithe nó sochair eile a fuarthas trí Chóid Promo a úsáid agat féin nó ag aon úsáideoir eile sa chás go gcinneann nó go gcreideann Stumari go raibh úsáid nó fuascailt an Chóid Promo trí dhearmad, calaoiseach, mídhleathach, nó de shárú ar théarmaí infheidhmithe an Chóid Promo.

 1. Tairiscintí Úsáideora Fostaíochta d’úsáideoirí Comhairleacha.

7.1 Táille Ratha ar Fhostaíocht. Sa chás go nglacann Úsáideoir Comhairleach le tairiscint fostaíochta (“Fostaíocht Clúdaithe”) a dhéanann Úsáideoir (gach ceann, “Úsáideoir Fostóra”), cibé acu ar feadh téarma éiginnte nó seasta, le linn nó laistigh den tréimhse ocht mí dhéag (18) mhí (cibé tréimhse, an “Tréimhse Tairisceana Clúdaithe”) tar éis don Úsáideoir Comhairleach tús a chur leis an bPost tosaigh don Úsáideoir sin (“Tairiscint Clúdaithe” gach ceann acu), beidh feidhm ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas:

 1. D'Úsáideoirí Comhairleacha.

Aontaíonn gach Úsáideoir Comhairleach (1) má fhaigheann tú Tairiscint Clúdaithe, tabharfaidh tú fógra go pras do Stumari faoi dháta tosaigh na Fostaíochta Clúdaithe (an “Dáta Tosaigh”) agus príomhthéarmaí na Tairisceana Clúdaithe sin (agus cuirfidh siad Stumari ar an eolas go pras i scríbhinn go n-athróidh an Dáta Tosaigh nó na téarmaí tairisceana ag am ar bith), (2) soláthróidh tú (a) cóip de Thairiscint Clúdaithe go hiomlán forghníomhaithe do Stumari, nó (b) doiciméad a fhorghníomhú idir tú féin, Úsáideoir an Fhostóra agus Stumari a deir ábhar téarmaí fostaíochta, lena n-áirítear, i measc rudaí eile, Dáta Tosaigh agus cúiteamh, go pras ar shíniú litir tairisceana Fostaíochta Clúdaithe idir tú féin agus Úsáideoir an Fhostóra (an “Dáta Éifeachtach”), arna iarraidh i scríbhinn ag Stumari, agus (3) leat cuirfidh sé Stumari ar an eolas go pras i scríbhinn tar éis do fhostaíocht a fhoirceannadh mar fhostaí i gcás (a) go gcuirfidh Úsáideoir Fostóra deireadh le d’Fhostaíocht faoi Chumhdach bunaithe ar fheidhmíocht mhíshásúil laistigh de nócha (90) lá ón dáta a fhostaíonn do Fhostaíocht Clúdaithe ar thosaigh tú, nó (b) má chuireann tú deireadh le d’fhostaíocht faoi chumhdach go deonach laistigh de nócha (90) lá ón dáta a thosaigh d’Fhostaíocht faoi Chumhdach. Sa chás go roghnaíonn tú féin nó Úsáideoir an Fhostóra roimh an Dáta Tosaigh gan an caidreamh fostaíochta atá beartaithe ag an Tairiscint Clúdaithe a thosú, tabharfaidh tú fógra i scríbhinn do Stumari go pras.

 1. D'Úsáideoirí Fostóirí.

Nuair a ghlacann Úsáideoir Comhairleach le do Thairiscint Clúdaithe, aontaíonn tú táille rathúlachta a íoc le Stumari (gach ceann, “Táille Ratha”) atá comhionann leis an gcéatadán seo a leanas de bhun-tuarastal an Úsáideora Chomhairleach atá leagtha amach sa Tairiscint Clúdaithe (“Bonn an Úsáideora Chomhairleach” Tuarastal ”), a bheidh dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná tríocha (30) lá tar éis an Dáta Tosaigh agus ar shlí eile de réir na chéad abairte de gach ceann de Roinn 13.b. agus Alt 13.d. seo:

Má tharlaíonn an Dáta Tosaigh an líon laethanta ina dhiaidh sin nó roimhe sin tar éis thosach an chéatadáin Tuarastail Bhunúsach Comhairleach Úsáideora-Úsáideora Fostóra tosaigh

1-182 lá 15%

183-365 lá 10%

366-550 lá 5%

≥ 551 lá 0%

Trí ghlacadh leis na Téarmaí Úsáide seo, aontaíonn Úsáideoir an Fhostóra go bhfuil Stumari údaraithe cuntas Úsáideora Fostóra a shonrasc láithreach maidir leis na Táillí Ratha go léir atá dlite agus iníoctha le Stumari faoi seo agus nach dteastaíonn aon fhógra nó toiliú breise.

7.2 Forálacha Táille Rathúlachta.

D’ainneoin an méid sin roimhe seo, i gcás díospóide faoi Tháille Rathúlachta, más féidir le hÚsáideoir Fostóra a shuíomh go raibh Próiseas Gníomhach (mar a shainmhínítear thíos) ag Úsáideoir an Fhostóra leis an Úsáideoir Comhairleach sula n-úsáideann sé Suíomh Gréasáin agus / nó Seirbhís Stumari (m.sh., an Úsáideoir Comhairleach bhí tús curtha cheana féin leis an bpróiseas agallaimh le hÚsáideoir an Fhostóra agus níor cuireadh deireadh leis an bpróiseas sin, nó fuair an Úsáideoir Fostóra atosú an Úsáideora Chomhairleach ó ghníomhaireacht fostaíochta nó headhunter agus bhí breithniú gníomhach á dhéanamh ag Úsáideoir an Fhostóra air), d’fhéadfadh gurb é Úsáideoir an Fhostóra é díolmhaithe ón Táille Ratha a íoc. Mar sin féin, is faoi Stumari amháin a bheidh an cinneadh deiridh maidir le cibé an bhfuil Táille Ratha dlite don Úsáideoir Fostóra as Tairiscint faoi Chumhdach a nglactar leis. Chun na críocha seo, ciallóidh “Próiseas Gníomhach” cumarsáid dhíreach dhíreach, idirghníomhach, i gcomhthéacs earcaíochta nó fruilithe gníomhach i gcás nach ndearnadh cinneadh iarrthóir a chur ar fionraí nó a dhiúltú, laistigh de na trí (3) mhí roimh úsáid an Suíomh Gréasáin agus / nó Seirbhísí d’Úsáideoir Comhairleach atá ann i gcóras rianaithe iarratasóirí Úsáideora Fostóra nó a chuir gníomhaireacht earcaíochta isteach.

MÁ IS ÚSÁIDEOIR FOSTAÍOCHTA thú atá ag úsáid ár Láithreán Gréasáin agus / nó na Seirbhíse, aontaíonn TÚ leis na forálacha Táille Ratha seo. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na forálacha seo, cuir deireadh le do chuntas láithreach agus scoirfidh tú de úsáid a bhaint as ár Láithreán Gréasáin agus as Seirbhísí IS FÉIDIR LE DO OIBLEAGÁID AON TÁILLÍ RATHA A ÍOC AON PHRÍOMHÚ TÉARMAÍ NÓ MÍNIÚ NA dTÉARMAÍ ÚSÁIDE SEO. Má théann Úsáideoir Fostóra timpeall ar ár Suíomh agus / nó ár Seirbhísí tar éis Úsáideoir Comhairleach a fhionnadh trínár Suíomh agus / nó Seirbhísí agus má fhostaíonn sé an Úsáideoir Comhairleach sin ina dhiaidh sin, gearrfar táille rathúlachta ar Úsáideoir an Fhostóra arb ionann é agus 25% de Thuarastal Bunúsach an Chomhairleora Féadfaidh Úsáideoir agus Stumari, dá lánrogha féin, cuntas Stumari Úsáideoir an Fhostóra a fhoirceannadh.

7.3 Aisíocaíochtaí.

Má fhostaíonn (a) Úsáideoir Fostóra Comhairleoir Úsáideora agus má chuireann sé deireadh le fostaíocht an Chomhairleora Úsáideora bunaithe ar fheidhmíocht mhíshásúil laistigh de nócha (90) lá ón Dáta Tosaigh, (b) déanann Comhairleoir Úsáideora a fhostaíocht nó a fostaíocht a fhoirceannadh go deonach laistigh de nócha (90) lá den Dáta Tosaigh, nó (c) nach dtosaíonn Comhairleoir Úsáideora fostaíocht toisc go roghnaíonn Úsáideoir Fostóra nó Comhairleoir Úsáideora gan tús a chur leis an gcaidreamh fostaíochta atá beartaithe sa Tairiscint Clúdaithe (“Imeacht Foirceanta” gach ceann acu), ar fháil agus ar dhearbhú i scríbhinn. d’fhaisnéis den sórt sin, aisíocfaidh Stumari go hiomlán leis an Úsáideoir Fostóra an Táille Ratha a bhaineann leis an gComhairleoir Úsáideora foirceanta.

 1. Ábhar Tríú Páirtí. D’fhéadfadh go mbeadh ábhar ó thríú páirtithe ar shuíomh Gréasáin Stumari, mar shampla blagphoist a scríobh úsáideoirí eile nó naisc chuig láithreáin ghréasáin eile. Toisc nach féidir linn an t-ábhar sin a rialú, nílimid freagrach as an ábhar sin ná as na suíomhanna Gréasáin a bhféadfadh ábhar nasc a dhéanamh leo.

 1. Rochtain ar Ábhar Tríú Páirtí. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, beidh tú in ann rochtain a fháil ar Ábhar le tríú páirtithe nó de thionscnamh tríú páirtithe (“Ábhar Tríú Páirtí”). Is toiliú le Stumari an t-Ábhar seo a chur i láthair duit má úsáideann tú an tSeirbhís. Aithníonn tú gach freagracht as úsáid Ábhar Tríú Páirtí agus glacann tú gach riosca as.

 1. Gan Freagracht as Ábhar Tríú Páirtí. Mar chuid den tSeirbhís, féadfaidh Stumari naisc áisiúla a sholáthar duit chuig suíomh Gréasáin (í) tríú páirtí chomh maith le cineálacha eile d’Ábhar Tríú Páirtí. Cuirtear na naisc seo ar fáil mar chúirtéis do shíntiúsóirí Seirbhíse. Níl aon smacht againn ar láithreáin ghréasáin nó ábhar tríú páirtí ná ar an ardú céime, ábhair, faisnéis, earraí nó seirbhísí atá ar fáil orthu. Trí nasc a dhéanamh le hábhar den sórt sin, ní dhéanaimid ionadaíocht ná tuiscint dúinn go nglacaimid nó go dtacaímid le cruinneas nó iontaofacht aon tuairim, comhairle nó ráitis a dhéanann páirtithe seachas Stumari. Nílimid freagrach as aon Ábhar Tríú Páirtí a ndéantar rochtain air trínár Suíomh Gréasáin. Má shocraíonn tú an Suíomh Gréasáin a fhágáil agus rochtain a fháil ar Ábhar Tríú Páirtí, déanann tú é ar do phriacal féin agus ba chóir duit a bheith ar an eolas nach rialaíonn ár dtéarmaí agus ár mbeartais a thuilleadh. Ba cheart duit téarmaí agus beartais is infheidhme, lena n-áirítear príobháideacht agus cleachtais bailithe sonraí, a athbhreithniú ar aon ábhar den sórt sin.

 1. Gan aon Údarú chun Ábhar Tríú Páirtí a Úsáid. Ní údaraíonn an Comhaontú seo duit aon Ábhar Tríú Páirtí a dháileadh, a thaispeáint go poiblí, a fheidhmiú go poiblí, a chur ar fáil, a athrú, nó a úsáid ar bhealach eile ach amháin mar a cheadaítear le téarmaí agus coinníollacha Stumari.

 1. Sárú cóipchirt agus Polasaí DMCA. Má chreideann tú go sáraíonn ábhar atá suite ar Stumari nó atá nasctha leis do chóipcheart, cuir sin in iúl do Stumari de réir ár mBeartas um Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití.

 1. Foirceannadh na gCuntas Infringer Athchraolta. Urramaíonn Stumari cearta maoine intleachtúla daoine eile agus iarrann sé ar ár n-Úsáideoirí an rud céanna a dhéanamh. De bhun 17 USC 512 (i) d’Acht Cóipchirt na Stát Aontaithe, cuirfimid deireadh le rochtain agus úsáid Úsáideora ar an Suíomh Gréasáin más rud é, faoi chúinsí iomchuí, go gcinntear go bhfuil an t-úsáideoir ina shárú ar na cóipchearta nó ar chearta maoine intleachtúla eile de Stumari nó daoine eile. Féadfaimid deireadh a chur le rochtain do rannpháirtithe nó d’úsáideoirí a bhfaightear arís agus arís eile ábhar tríú páirtí faoi chosaint a sholáthar nó a phostáil gan na cearta agus na ceadanna riachtanacha.

 1. Fógraí Tógtha DMCA. Más úinéir cóipchirt tú nó gníomhaire úinéir cóipchirt agus má chreideann tú, de mheon macánta, go sáraíonn aon ábhair a chuirtear ar fáil ar an tSeirbhís do chóipchearta, féadfaidh tú fógra a chur isteach de bhun Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití (féach 17 USC 512) (“DMCA”) trí fhógra glactha síos i bhformáid cheart a sheoladh i scríbhinn chuig gníomhaire cóipchirt ainmnithe Stumari ag 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 1. Freagra ar Fhógraí Tógtha DMCA. Má ghníomhaíonn Stumari mar fhreagairt ar fhógra sáraithe, déanfaidh sé iarracht de mheon macánta teagmháil a dhéanamh leis an bpáirtí a chuir ábhar den sórt sin ar fáil tríd an seoladh ríomhphoist is déanaí, más ann dó, a chuir an páirtí sin ar fáil do Stumari. Féadfar aon fhógra sáraithe DMCA a chur ar aghaidh chuig an bpáirtí a chuir an t-ábhar ar fáil nó chuig tríú páirtithe mar ChillingEffects.org.

 1. Frithfhógraí. Má chreideann tú nach bhfuil do Ábhar a Ghineann Úsáideoir a baineadh den Suíomh Gréasáin ag sárú, nó go bhfuil údarú agat ó úinéir an chóipchirt, ó ghníomhaire úinéir an chóipchirt, nó de bhun an dlí, an t-ábhar a chuir tú isteach a phostáil agus a úsáid. chuig an Suíomh Gréasáin, féadfaidh tú frithfhógra formáidithe i gceart a sheoladh chuig gníomhaire cóipchirt Stumari trí úsáid a bhaint as an bhfaisnéis teagmhála atá leagtha amach thuas.

 1. Freagra ar Fhrithfhógraí DMCA. Má fhaigheann gníomhaire cóipchirt Stumari frithfhógra, féadfaidh Stumari cóip den fhrithfhógra a sheoladh chuig an bpáirtí gearáin bunaidh ag cur in iúl don duine sin go bhféadfaidh sé an t-ábhar a baineadh a athbhunú i gceann 10 lá gnó. Mura ndéanann úinéir an chóipchirt caingean a lorg ag lorg ordú cúirte i gcoinne an tsoláthraí ábhair, an chomhalta nó an úsáideora, cuirfear an t-ábhar a bhaintear as ar ais ar an Suíomh Gréasáin i gceann 10 go 14 lá gnó tar éis dó an frithfhógra a fháil.

 1. Fógra Maoine Intleachtúla. Coinníonn Stumari gach úinéireacht ar ár maoin intleachtúil, lena n-áirítear ár gcóipchearta, paitinní agus trádmharcanna.

 1. Gan Aistriú. Coinníonn Stumari úinéireacht ar gach ceart maoine intleachtúla de chineál ar bith a bhaineann leis an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís, lena n-áirítear cóipchearta, paitinní, trádmharcanna agus cearta dílseánaigh eile is infheidhme. D’fhéadfadh trádmharcanna tríú páirtithe eile a bheith mar thrádmharcanna, marcanna seirbhíse, grafaicí agus lógónna a úsáidtear i dtaca leis an Suíomh Gréasáin agus leis an tSeirbhís. Ní aistríonn an Comhaontú seo chugat aon mhaoin intleachtúil Stumari nó tríú páirtí, agus fanfaidh gach ceart, teideal, agus leas sa mhaoin sin agus chun na maoine sin (amhail idir na páirtithe) linn féin amháin. Coimeádaimid gach ceart nach ndeonaítear go sainráite duit faoin gComhaontú seo.

 1. Go sonrach, tá Stumari, Stumari.com, agus gach trádmharc eile atá le feiceáil, ar taispeáint, nó a úsáidtear ar an Suíomh Gréasáin nó mar chuid den tSeirbhís trádmharcanna cláraithe nó dlí coiteann nó marcanna seirbhíse Stumari, Inc. Ní féidir na trádmharcanna seo a chóipeáil , a íoslódáil, a atáirgeadh, a úsáid, a mhodhnú, nó a dháileadh ar bhealach ar bith gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré ó Stumari, ach amháin mar chuid dhílis d’aon chóip údaraithe den Ábhar.

 1. Cumarsáid Ríomhphoist. Úsáidimid modhanna ríomhphoist agus leictreonacha chun fanacht i dteagmháil lenár n-úsáideoirí.

 1. Cumarsáid Leictreonach de dhíth. Chun críocha conartha, déanann tú (i) toiliú le cumarsáidí a fháil ó Stumari i bhfoirm leictreonach tríd an seoladh ríomhphoist a chuir tú isteach nó tríd an tSeirbhís; agus (ii) aontú go gcomhlíonann na Téarmaí Úsáide, na comhaontuithe, na fógraí, na nochtuithe agus na cumarsáidí eile go léir a sholáthraíonn Stumari duit go leictreonach aon cheanglas dlíthiúil a shásódh cumarsáid den sórt sin dá mbeadh sé i scríbhinn. Ní dhéanann an chuid seo difear do do chearta neamh-inbhainte.

 1. Caithfidh Fógra Dlíthiúil Do Stumari a bheith i scríbhinn. Ní bheidh cumarsáidí a dhéantar trí ríomhphost nó trí chóras teachtaireachtaí príobháideacha na Seirbhíse ina bhfógra dlíthiúil do Stumari nó d’aon duine dár n-oifigigh, fostaithe, gníomhairí nó ionadaithe in aon chás ina n-éilítear fógra chuig Stumari le conradh nó le haon dlí nó rialachán.

 1. Foirceannadh. Féadfaidh tú an Comhaontú seo a chealú agus do chuntas a dhúnadh ag am ar bith. Ní chuireann foirceannadh Sheirbhís Stumari deireadh le caidrimh nó oibleagáidí aturnae-cliant.
 2. Féadfaidh tú an Comhaontú seo a fhoirceannadh. Más mian leat an Comhaontú seo nó do chuntas a fhoirceannadh leis an tSeirbhís, ní féidir leat ach scor de Stumari a úsáid. Más mian leat sonraí do chuntais Úsáideora a scriosadh, téigh i dteagmháil le Stumari ag info@Stumari.com. Coinneoimid agus úsáidfimid do chuid faisnéise de réir mar is gá chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, díospóidí a réiteach, agus ár gcomhaontuithe a fhorfheidhmiú, ach má choisceann muid ceanglais dhlíthiúla, scriosfaimid do phróifíl iomlán laistigh de 30 lá.

 1. Féadfaidh Stumari an Comhaontú seo a fhoirceannadh. Féadfaidh Stumari do rochtain ar an Láithreán Gréasáin go léir nó ar aon chuid de a fhoirceannadh tráth ar bith, le cúis nó gan chúis, le fógra nó gan fógra, a bheidh éifeachtach láithreach.

 1. Caidrimh idir Foirceannadh Aturnae agus Cliant a mhaireann. Ní chuireann foirceannadh do chaidrimh le Stumari isteach ar do chaidreamh le haon chomhairleoir nó cliant a choinnigh tú tríd an tSeirbhís Stumari. Maireann gach dualgas, oibleagáid agus freagracht dhlíthiúil, chonarthach agus eiticiúil foirceannadh an chaidrimh Stumari.

 1. Maireann Foirgnimh áirithe Foirceannadh. Mairfidh gach foráil den Chomhaontú seo ar foirceannadh iad de réir a nádúir, lena n-áirítear, gan teorainn, forálacha úinéireachta, séanadh bharánta, slánaíocht agus teorainneacha dliteanais.

 1. Íocaíocht agus Idirbhearta.

 1. Próiseas Íocaíochta. Próiseálfar an íocaíocht mar a shonraítear sa togra agus / nó sa sonrasc agus comhaontóidh an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach í. Nuair a bheidh Poist (nó mír de mar a comhaontaíodh i scríbhinn roimh ré ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) marcáilte mar chomhlánaithe ag an Úsáideoir Comhairleach, cuirfidh Stumari an Cliant Dlíthiúil ar an eolas go bhfuil an Post (nó deighleog de mar réamh-aontaithe i scríbhinn ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) críochnaithe. Ansin caithfidh an Cliant Dlíthiúil an méid comhaontaithe a íoc nó athruithe a iarraidh. Mura ndearna an Cliant Dlíthiúil aon bheart tar éis 10 lá, beidh sé de cheart ag Stumari cárta creidmheasa, cuntas bainc, nó cuntas PayPal an Chliaint Dlí a ghearradh as méid iomlán na táille comhaontaithe nó an sonraisc gan chonspóid, lena n-áirítear seirbhís nó próiseáil is infheidhme. táillí. Féadfaidh an Cliant Dlíthiúil díospóidí faoi íocaíocht a chur isteach chuig info@Stumari.com ar an gcoinníoll go gcloíonn sé nó sí leis na coinníollacha eile atá leagtha amach in Alt 14 (Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide Úsáideora-Chomhairleora Dlíthiúla).

 1. Freagracht as Íocaíocht. Tá tú freagrach as na táillí go léir, lena n-áirítear cánacha, seirbhís, agus táillí próiseála, a bhaineann le d’úsáid na Seirbhíse. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn tú an méid a comhaontaíodh sa Tairiscint nó sonrasc gan chonspóid, agus na táillí seirbhíse agus próiseála gaolmhara, a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach trí Stumari, mura ndéanann tú an sonrasc a dhíospóid trí r-phost a sheoladh chuig info@Stumari.com agus cloí leis. de réir na gcoinníollacha eile atá leagtha amach in Alt 15 (Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide ó Chliaint-Chomhairleach Dlíthiúil). Tá tú freagrach as modh bailí íocaíochta a sholáthar dúinn.

 1. Freagracht Stumari. Aontaíonn Stumari sonrasc iomlán de gach muirear a thíolacadh duit sula ngearrann sé do chárta creidmheasa nó do chuntas PayPal. Aontaíonn Stumari an méid a fhaightear, lúide táillí seirbhíse nó próiseála, más ann, a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach is infheidhme.

 1. Údarú Íocaíochta. Trí aontú leis na téarmaí seo, tá tú ag tabhairt cead do Stumari do chárta creidmheasa ar chomhad, do chuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile a ghearradh ar tháillí a údaraíonn tú do Stumari a shásamh. Ag brath ar do shonraíochtaí Tairisceana, féadfaidh Stumari muirear a ghearradh ort ar bhonn aonuaire nó athfhillteach. Údaraíonn tú do Stumari an méid iomlán atá dlite ar aon Úsáideoir Comhairleach a ghearradh ort tríd an tSeirbhís, chomh maith le haon táillí seirbhíse agus próiseála is infheidhme. Chun amhras a sheachaint, sa chás nach n-úsáideann Úsáideoir Comhairleach i gcás áirithe ach na Seirbhísí chun sonrasc a thabhairt duit as seirbhísí dlí seachas iad siúd atá faoi réir Tairisceana, trí do chárta creidmheasa nó do chuntas PayPal a chur ar chomhad le Stumari nó ár bpróiseálaí íocaíochta tríú páirtí, admhaíonn tú agus aontaíonn tú go mbeidh feidhm ag na téarmaí íocaíochta atá leagtha amach in Alt 12 seo.

 1. Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta Úsáideora Comhairleach Fíoraithe. Ráthaíonn Stumari go n-íocfar sonrasc gach Úsáideora Comhairleach Fíoraithe chun Poist a chríochnú (nó teascán díobh mar a comhaontaíodh i scríbhinn roimh ré ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) do Chliaint Dlíthiúla (“Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta” Stumari), faoi réir an na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas (na “Coinníollacha Ráthaíochta Íocaíochta Teoranta”):

 1. Theip ar an gCliant Dlí sonrasc an Úsáideora Comhairleach Fíoraithe (méid dollar an tsonraisc sin, an “Méid Sonraisc Neamhíoctha”) a shásamh faoi dheireadh an deichiú (10ú) lá féilire tar éis an sonrasc a chur isteach (an dáta sin, an “ Íocaíocht Dlíthiúil Cliant Dáta Dlite ”).

 1. Chuir an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe éileamh i scríbhinn ar an Méid Sonraisc Neamhíoctha (i) laistigh de thréimhse lá féilire is fiche (21), ag tosú an lá díreach tar éis an Dáta Dlite Íocaíochta Cliant Dlíthiúil (cibé tréimhse, an “Fíoraithe” Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach ”) agus (ii) fíricí agus imthosca an Phoist a sholáthar go réasúnta, lena n-áirítear aon réasúnaíocht a sholáthraíonn an Cliant Dlíthiúil as a mhainneachtain an íocaíocht sin a dhéanamh agus / nó aon réasúnaíocht is féidir leis an aturnae go maith tuairimíonn creideamh cén fáth go ndiúltaíonn cliant íocaíocht a dhéanamh (éileamh den sórt sin, “Iarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta”). Mura ndéantar an tIarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta a chur isteach laistigh den Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach Fíoraithe, beidh tarscaoileadh buan an Úsáideora Chomhairleach sin dá cheart chun an Méid Sonraisc Neamhíoctha a fháil ó aon duine nó eintiteas, lena n-áirítear Stumari agus an Cliant Dlíthiúil. A mhéid a chinneann Stumari dá lánrogha féin go bhfuil sé réasúnach go tráchtála é a dhéanamh, féadfaidh sé leanúint dá iarrachtaí bailiúcháin leis an gCliant Dlí agus má éiríonn leis, gheobhaidh an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chuid / a cuid den mhéid a bailíodh, lúide aon chostais bhailiúcháin as póca Stumari réasúnta, de bhun 12.e thuas.

 1. Sa chás go gcuireann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe Iarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta isteach laistigh den Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach Fíoraithe, agus san fhaisnéis sin tá an fhaisnéis atá leagtha amach i gclásal 14.b. thuas, déanfaidh Stumari iarracht de mheon macánta oibriú leis an gCliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe ar feadh tréimhse suas le seacht (7) lá féilire ó dháta an Iarraidh Ráthaíochta Íocaíochta Teoranta (tréimhse den sórt sin, an “Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht) Tréimhse Idirghabhála ”) chun an t-ábhar atá faoi réir na hIarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta (an“ Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht ”) a réiteach. Sa chás go réitítear an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht go rathúil laistigh den Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht, glacfaidh gach duine den Chliaint Dlíthiúil, Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus, más ábhartha, Stumari na céimeanna comhaontaithe chun an comhaontaithe a fhorghníomhú rún.

 1. Sa chás go mbeidh an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le hÍocaíocht gan réiteach ag deireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht, tráth nach déanaí ná an seachtú (7ú) lá féilire tar éis dheireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht (an an dáta a gcuirtear an cinneadh sin in iúl i scríbhinn don Chliaint Dlíthiúil agus don Chomhairleoir Úsáideora Fíoraithe, “Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari”), déanfaidh Stumari cinneadh dá lánrogha féin (“Cinneadh Ábhar Díospóide Stumari”), bunaithe ar an fhaisnéis a sholáthraíonn Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimhe sin agus, má sholáthraítear í, an Cliant Dlíthiúil, i dtaobh an bhfuil cineál agus cáilíocht na seirbhísí dlí a tugadh i ndáil leis an bPost gaolmhar comhsheasmhach le caighdeáin tionscail, le forálacha an Tairisceana ghaolmhair agus leis na Téarmaí seo agus Coinníollacha. Má chinneann Stumari an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht i bhfabhar an Úsáideora Sainchomhairleora Fíoraithe, cuirfidh Stumari an Méid Sonraisc Neamhíoctha ar aghaidh chuig an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe laistigh de sheacht (7) lá féilire tar éis Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari, agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe. measfar gur sannadh a chearta nó a cearta go léir maidir leis an Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le hÍocaíocht le Stumari. D'ainneoin aon ní a luaitear anseo nó a mhalairt dá mhalairt, ní rachaidh an méid dollar a lorgaítear faoin Alt 14 seo thar an méid a conraíodh i dtosach idir Cliant Dlíthiúil agus Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe i ndáil leis an bPost nó méid a comhaontaíodh ina dhiaidh sin i litir rannpháirtíochta sínithe nó eile comhaontú i scríbhinn idir na páirtithe, agus ar aon chuma ní rachaidh sé thar $ 5,000 go comhiomlán thar gach sonrasc neamhíoctha a sheol an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe chuig an gCliant Dlí.

 1. Má chinneann Stumari an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht i bhfabhar an Chliaint Dlí, ní bheidh oibleagáid ar an gCliant Dlíthiúil an Méid Sonraisc Neamhíoctha a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus measfar gur shann sé a chearta nó a cearta go léir. maidir leis an Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht le Stumari amhail Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari. Sa chás sin, measfar (i) gur tharscaoil an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chearta nó a cearta chun méideanna den sórt sin a lorg ón gCliant Dlí, agus (ii) go mbeidh sé de cheart aige imeachtaí eadrána ceangailteach a thionscnamh maidir leis an Méid Sonraisc Neamhíoctha ina choinne Stumari atá comhionann leis na himeachtaí sin atá leagtha amach i Roinn 21.d. de seo (Eadráin) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do Stumari maidir lena fheidhmiú ar an gceart sin laistigh de dheich (10) lá féilire tar éis dheireadh an Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari (an tréimhse sin, an “Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána Íocaíochta-Díospóide” ). Sa chás nach bhfeidhmíonn an tÚsáideoir Comhairleach Fíoraithe a cheart chun imeachtaí eadrána a thionscnamh le linn na Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána Díospóide Íocaíochta, measfar gur tharscaoil sé nó sí a cheart chun an Méid Sonraisc Neamhíoctha a íoc go buan.

 1. Dá dtiocfadh Stumari ar an eolas nach bhfuil cárta creidmheasa ar chomhad Cliant Dlíthiúil, cuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile bailí a thuilleadh, nó ar cheart go dtiocfadh Stumari ar an eolas go bhfuil Cliant Dlíthiúil, gan chúis bhailí, toilteanach nó nach bhfuil sé in ann íocaíocht a dhéanamh Maidir leis an bPost, nó le haon Sonrasc Poist nó Neamhíoctha eile ar Stumari, tabharfaidh Stumari fógra don Úsáideoir / Úsáideoirí Comhairleacha Fíoraithe Cliant Dlíthiúil faoin tsaincheist fhéideartha a bhaineann le híocaíocht (“an Fógra” anseo feasta). Tá gach seirbhís a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimh an bhFógra faoi réir an “Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta,” cé nach mbeidh gach seirbhís a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe tar éis an Fhógra faoi réir an “Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta.” Má chuireann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe sonrasc faoi bhráid an Chliaint Dlíthiúil as seirbhísí a dhéantar tar éis an Fhógra, déanfaidh Stumari iarrachtaí fós íocaíocht a bhailiú as na seirbhísí sin a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe.

 1. Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide Úsáideora Comhairleach Dlí-Fhíoraithe ag Cliant. Sa chás go gcreideann Cliant Dlí de mheon macánta nach bhfuil cineál nó cáilíocht na seirbhísí dlí a thugann Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe i ndáil leis an bPost ábhartha comhsheasmhach le caighdeáin tionscail nó le forálacha an Tairisceana ghaolmhair nó na dTéarmaí seo agus Níl coinníollacha, nó na méideanna a bhfuil sonrasc orthu maidir leis na seirbhísí dlí a sholáthraíonn an Úsáideoir Comhairleach sin comhsheasmhach leis an Tairiscint sin (ábhar den sórt sin, “Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí”), ceadófar dó nó di íocaíocht aon mhéideanna díospóide atá siar a choinneáil ábhar an ábhair sin (na “Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar”), faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas (na “Coinníollacha Méid Íocaíochta Coinnithe siar”):

 1. Laistigh de dheich (10) lá féilire ó dháta an tsonraisc ghaolmhair (cibé tréimhse, an “Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil”), soláthróidh an Cliant Dlíthiúil fógra i scríbhinn do Stumari ag leagan amach go réasúnta réasúnach na fíricí agus na himthosca atá mar bhunús leo den Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí (gach ceann, “Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí”). Is éard a bheidh i mainneachtain an Chliaint Dlíthiúil Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí a chur isteach laistigh den Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil tarscaoileadh buan an Chliaint Dlí sin dá cheart chun na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a dhíospóid, a ghearrfar méideanna ar chomhad an Chliaint Dlíthiúil. cárta creidmheasa, cuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile de réir Alt 13.d. de na Téarmaí Úsáide seo.

 1. Sa chás go gcuireann an Cliant Dlíthiúil Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí isteach laistigh den Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil, agus san fhaisnéis sin tá an fhaisnéis atá leagtha amach i gclásal 15.a. thuas, déanfaidh Stumari iarracht de mheon macánta oibriú leis an gCliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe ar feadh tréimhse suas le cúig lá dhéag (15) féilire ó dháta an Fhógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí (cibé tréimhse, an “Díospóid a Bhaineann le Seirbhísí Tréimhse Idirghabhála Ábhair ”) chun an Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí a réiteach. Sa chás go réitítear an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le seirbhísí go rathúil laistigh den Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóidithe a Bhaineann le Seirbhísí, glacfaidh gach ceann de na Cliaint Dlíthiúla, Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus, más ábhartha, Stumari na céimeanna comhaontaithe chun an comhaontú comhaontaithe a fhorghníomhú rún.

 1. Sa chás go mbeidh an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí fós gan réiteach ag deireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí, tráth nach déanaí ná an ceathrú lá déag (14ú) féilire tar éis dheireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí, Stumari déanfaidh sé cinneadh dá lánrogha féin (“Cinneadh Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí Stumari”), agus bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimhe sin, maidir le cineál agus cáilíocht na seirbhísí dlí bhí rindreáil i ndáil leis an bPost is ábhar don Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí comhsheasmhach le caighdeáin tionscail, le forálacha an Tairisceana ghaolmhair agus leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo. Má chinneann Stumari an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí i bhfabhar an Úsáideora Sainchomhairleora Fíoraithe, beidh oibleagáid ar an gCliant Dlí na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach sin laistigh den tréimhse seacht (7) lá féilire tar éis an dáta a bheidh a leithéid ann Cuirtear an Cliant Dlíthiúil ar an eolas i scríbhinn faoi Chinneadh Ábhar Díospóidithe a Bhaineann le Seirbhísí Stumari (“Fógra Cinneadh Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le Seirbhísí Stumari”). Sa chás go dteipeann ar an gCliant Dlí íocaíocht thráthúil a dhéanamh, cuirfidh Stumari na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar chuig an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a shannfaidh a chearta nó a cearta chun aisíocaíocht ar mhéideanna den sórt sin a thabhairt do Stumari a fhéadfaidh, dá lánrogha féin, íocaíocht a phróiseáil de bhun go Roinn 13.d agus / nó a roghnú chun a chearta agus a leigheasanna a shaothrú i gcoinne an Chliaint Dlí.

 1. Má chinneann Stumari an t-ábhar atá faoi dhíospóid a bhaineann le seirbhísí i bhfabhar an Chliaint Dhlíthiúil, ní bheidh oibleagáid ar an gCliant Dlíthiúil na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus measfar gur shann sé a chearta nó a cearta go léir. maidir leis an Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí le Stumari. Sa chás sin, measfar (i) gur tharscaoil an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chearta nó a cearta chun méideanna den sórt sin a lorg ón gCliant Dlí, agus (ii) beidh sé de cheart aige imeachtaí eadrána ceangailteach a thionscnamh maidir leis na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar Stumari atá comhionann leis na himeachtaí sin atá leagtha amach i Roinn 21.d. de seo (Eadráin) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do Stumari maidir lena fheidhmiú ar an gceart sin laistigh de dheich (10) lá féilire tar éis dháta an Fhógra um Chinneadh Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le Seirbhísí (cibé tréimhse, an “Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána a Bhaineann le Seirbhísí ”). Sa chás nach bhfeidhmíonn an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a cheart chun imeachtaí eadrána a thionscnamh le linn na Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána a Bhaineann le Seirbhísí, measfar gur tharscaoil sé nó sí a cheart chun na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc go buan. .

Sa chás gur bhain an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus an Cliant Dlí araon leas tráthúil as na cearta atá leagtha amach in Alt 14 agus in Alt 15, beidh tosaíocht ag na nósanna imeachta atá leagtha amach in Alt 15 ar na himeachtaí atá leagtha amach in Alt 14 agus ar an Úsáideoir Fíoraithe. Aontaíonn sainchomhairleoir a cheart nó a ceart a tharscaoileadh go buan chun a chearta nó a cearta atá leagtha amach in Alt 13 a tharscaoileadh maidir leis na fíricí agus na himthosca atá mar bhunús leis an Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht. Tagrófar anseo do na nósanna imeachta atá leagtha amach in Alt 15 seo. “Nósanna Imeachta Malartacha um Réiteach Díospóide”.

 1. Séanadh na Barántas. Soláthraímid ár seirbhís mar atá, agus ní thugann muid aon gheallúint ná ráthaíocht faoin tseirbhís seo. Léigh an chuid seo go cúramach le do thoil; ba cheart duit a thuiscint cad a bheith ag súil leis.

 1. Soláthraíonn Stumari an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís “mar atá,” gan bharántas de chineál ar bith. Gan an méid sin roimhe seo a theorannú, déanann Stumari gach barántas a shéanadh go sainráite, cibé acu sainráite, intuigthe nó reachtúil, maidir leis an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís lena n-áirítear, gan teorainn, aon bharántas incheannaitheachta, oiriúnacht chun críche áirithe, teideal, slándáil, cruinneas agus neamh-shárú.

 1. Go sonrach, ní thugann Stumari aon uiríoll ná baránta go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraímid nó a chuirtear ar fáil tríd an tSeirbhís cruinn, iontaofa nó ceart; go gcomhlíonfaidh an tSeirbhís do riachtanais; go mbeidh an tSeirbhís ar fáil ag aon am nó áit ar leith, go bhfeidhmeoidh an tSeirbhís ar bhealach gan bhriseadh nó go mbeidh sí slán; go gceartófar aon lochtanna nó earráidí; nó go bhfuil an tSeirbhís saor ó víris nó comhpháirteanna díobhálacha eile. Glacann tú freagracht iomlán agus riosca caillteanais mar thoradh ar d’úsáid faisnéise, ábhair nó ábhair eile a fhaightear ón tSeirbhís. Cuireann roinnt dlínsí teorainn le séanadh baránta nó ní cheadaíonn siad é, mar sin b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag an bhforáil seo maidir leat.

 1. Teorainn le Dliteanas. Ní bheimid faoi dhliteanas i leith damáistí nó caillteanas a eascróidh as d’úsáid na seirbhíse nó a eascraíonn faoin gComhaontú seo. Léigh an chuid seo go cúramach le do thoil; cuireann sé teorainn lenár n-oibleagáidí ortsa.

 1. A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, ní bheidh Stumari faoi dhliteanas duit ar aon as aon chaillteanas brabúis, úsáide, nó sonraí, nó as aon damáistí teagmhasacha, indíreacha, speisialta, iarmhartacha nó eiseamláireacha, cibé toradh a bheidh orthu, a eascróidh as (i ) úsáid, nochtadh, nó taispeáint d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir; (ii) d’úsáid nó do neamhábaltacht an tSeirbhís a úsáid; (iii) an tSeirbhís i gcoitinne nó na bogearraí nó na córais a chuireann an tSeirbhís ar fáil; nó (iv) aon idirghníomhaíochtaí eile le Stumari nó le haon Úsáideoir eile den tSeirbhís, cibé acu bunaithe ar bharántas, conradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó aon teoiric dlí eile, agus cibé ar cuireadh Stumari ar an eolas faoin bhféidearthacht go ndéanfaí an damáiste sin, agus fiú má aimsítear gur theip ar leigheas a leagtar amach sa Chomhaontú seo a chuspóir riachtanach. Ní bheidh aon dliteanas ar Stumari as aon mhainneachtain nó moill de bharr nithe nach bhfuil neart againn orthu. Cuireann roinnt dlínsí teorainn le séanadh dliteanais nó ní cheadaíonn siad é, mar sin b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag an bhforáil seo maidir leat.

 1. Tairbhithe Tríú Páirtí. Is tairbhithe tríú páirtí beartaithe d’úsáideoirí comhairleacha an chuid seo de na Téarmaí Úsáide. Is chun críocha faisnéise amháin atá aon fhaisnéis dlí a chuirtear ar fáil faoin tSeirbhís. Séanann Stumari agus aon chruthaitheoir Ábhar a Ghineann Úsáideoir ina bhfuil faisnéis dlí gach barántas, sainráite nó intuigthe, reachtúil nó eile, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do na barántais intuigthe indíoltachta, neamh-shárú ar chearta tríú páirtithe, agus oiriúnacht chun críche áirithe. , a mhéid a cheadaítear leis an dlí. Ní bheidh Stumari ná Úsáideoir Comhairleach faoi dhliteanas in aon chás as aon damáistí (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí teagmhasacha agus iarmhartacha, díobháil phearsanta / bás éagórach, brabúis chaillte, nó damáistí a thig as sonraí caillte nó cur isteach gnó) a eascraíonn as úsáid nó neamhábaltacht an tSeirbhís nó an Ábhar a Ghineann Úsáideoir a úsáid, cibé acu bunaithe ar bharántas, conradh, tort, nó aon teoiric dlí eile, agus cibé an gcuirtear Stumari nó rannchuiditheoirí Ábhar a Ghineann Úsáideoir in iúl faoin bhféidearthacht damáistí den sórt sin a dhéanamh. Níl Stumari ná rannchuiditheoirí Ábhar a Ghineann Úsáideoir faoi dhliteanas i leith aon díobhála pearsanta, lena n-áirítear bás, de bharr d’úsáid nó mhí-úsáid na Seirbhíse nó an Ábhair a Ghineann Úsáideoir.

 1. Scaoileadh agus Slánaíocht.

 1. Aontaíonn tú Stumari neamhdhíobhálach a shlánú agus a shealbhú ó agus i gcoinne aon agus gach éileamh agus costas, lena n-áirítear táillí aturnaetha, a éiríonn as d’úsáid as an Suíomh Gréasáin agus as an tSeirbhís, lena n-áirítear do shárú ar an gComhaontú seo ach gan a bheith teoranta dó.

 1. Má bhíonn díospóid agat le hÚsáideoir amháin nó níos mó, scaoileann tú Stumari ó éilimh, éilimh agus damáistí (iarbhír agus iarmhartach) de gach cineál agus cineál, ar eolas agus anaithnid, a éiríonn as díospóidí den sórt sin nó a bhaineann leo ar bhealach ar bith. Más cónaitheoir i California tú, tarscaoilfidh tú Cód Sibhialta California §1542, a deir: “Ní bhaineann scaoileadh ginearálta le héilimh nach raibh a fhios ag an gcreidiúnaí nó a bhfuil amhras ann go raibh sé ina fhabhar tráth an scaoilte a fhorghníomhú, más rud é ní foláir dó go raibh tionchar ábhartha aige ar a shocrú leis an bhféichiúnaí. "

 1. Modhnú ar Théarmaí Úsáide. Féadfaidh Stumari an Comhaontú seo a leasú ó am go ham, agus faoi lánrogha Stumari amháin. Tabharfaimid fógra d’úsáideoirí maidir le hathruithe ábhartha ar an gComhaontú seo (i) trí fhógra a sheoladh chuig an bpríomhsheoladh ríomhphoist a shonraítear i do chuntas, a thiocfaidh i bhfeidhm láithreach ar an ríomhphost seo a sheoladh, agus / nó (ii) trínár Suíomh Gréasáin 30 lá ar a laghad sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm trí fhógra a phostáil ar ár leathanach baile. Tiocfaidh athruithe neamhábhartha ar an gComhaontú seo i bhfeidhm láithreach. Molaimid do chuairteoirí an leathanach seo a sheiceáil go minic le haghaidh aon athruithe ar an gComhaontú seo. Is ionann d’úsáid leanúnach na Seirbhíse tar éis dháta éifeachtach leagan athbhreithnithe den Chomhaontú seo agus do théarmaí a ghlacadh.

 1. Ilghnéitheach. Tá an Comhaontú seo á rialú ag dlí California. Tá tusa, agus tusa amháin, freagrach as aon oibleagáidí a aontaíonn tú leo faoin gconradh seo. Má tá baint againn le cumasc nó má cheannaítear muid, féadfaimid an Comhaontú seo a aistriú, fad a bheidh do chearta cosanta. Ní fhéadfaidh tú aontú leis na téarmaí seo ach má tá tú in ann conradh ceangailteach a bhunú i do stát. Is iad na téarmaí seo, lena n-áirítear ár mBeartas Príobháideachta, an comhaontú iomlán eadrainn, agus níl aon téarmaí eile i bhfeidhm.

 1. Dlí lena rialaítear. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear leis an dlí is infheidhme, tá an Comhaontú seo idir tú féin agus Stumari agus aon rochtain ar an Suíomh Gréasáin nó an tSeirbhís nó aon úsáid air á rialú ag dlíthe cónaidhme Stáit Aontaithe Mheiriceá agus dlíthe Stát California, gan aird chun forálacha maidir le coinbhleacht dlí. Aontaíonn tú féin agus Stumari géilleadh do dhlínse eisiach agus ionad na gcúirteanna atá lonnaithe i gCathair agus i gContae San Francisco, California, ach amháin mar a fhoráiltear thíos sa Chomhaontú seo.

 1. Tromchúis. Má choinnítear aon chuid den Chomhaontú seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, forléireofar an chuid sin den Chomhaontú chun rún bunaidh na bpáirtithe a léiriú. Fanfaidh na codanna eile i bhfeidhm agus i bhfeidhm go hiomlán. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar ár gceart an fhoráil sin a fhorfheidhmiú má mhainníonn Stumari aon fhoráil den Chomhaontú seo a fhorfheidhmiú. Mairfidh ár gcearta faoin gComhaontú seo ó fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo.

 1. Teorainn an Téarma Gníomhaíochta. Aontaíonn tú go gcaithfidh aon chúis chaingne a bhaineann le do chaidreamh le Stumari nó a éiríonn as laistigh de bhliain amháin tar éis cúis na caingne a fhabhrú. Seachas sin, tá an chúis chaingne sin faoi urchosc go buan.

 1. Eadrána. Má thagann díospóid chun cinn idir tú féin agus Stumari, ba mhaith linn bealach neodrach agus costéifeachtach a sholáthar duit chun an díospóid a réiteach go tapa. Dá bhrí sin, maidir le haon éileamh (ach amháin éilimh ar fhaoiseamh urghaire nó cothromasach nó éilimh maidir le cearta maoine intleachtúla) faoin gComhaontú seo, féadfaidh ceachtar páirtí roghnú aon díospóid a eascróidh faoin gComhaontú seo a réiteach trí eadráin cheangailteach nach bhfuil bunaithe ar chuma. Ní mór don pháirtí a roghnaíonn eadráin é a thionscnamh trí sholáthraí malartach um réiteach díospóide (“ADR”) a chomhaontaíonn na páirtithe go frithpháirteach. Caithfidh an soláthraí ADR agus na páirtithe na rialacha seo a leanas a chomhlíonadh: (a) seolfar an t-eadráin, de rogha an pháirtí atá ag lorg faoisimh, ar an teileafón, ar líne, nó bunaithe go hiomlán ar aighneachtaí i scríbhinn; (b) ní bheidh aon chuma phearsanta ag na páirtithe nó na finnéithe ar an eadráin mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt; agus (c) féadfar aon bhreithiúnas ar an dámhachtain a thabharfaidh an t-eadránaí a thaifeadadh in aon chúirt dlínse inniúla.

 1. Neamh-Shannacht. Féadfaidh Stumari na Téarmaí Úsáide seo agus / nó Polasaí Príobháideachta Stumari, go hiomlán nó go páirteach, a shannadh nó a tharmligean chuig aon duine nó eintiteas ag am ar bith le do thoiliú nó gan é. Ní féidir leat aon chearta nó oibleagáidí faoi na Téarmaí Úsáide nó Polasaí Príobháideachta a shannadh nó a tharmligean gan toiliú i scríbhinn roimh ré ó Stumari, agus tá aon sannadh agus tarmligean neamhúdaraithe agat ar neamhní.

 1. Ceannteidil agus Achoimrí Rannáin Neamhcheangailteach. Le linn an Chomhaontaithe seo, tá teidil agus achoimrí gairide ar na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas i ngach cuid. Níl na teidil ailt agus na hachoimrí gairide seo ceangailteach ó thaobh dlí.

 1. Comhaontú Comhlánaithe. Léiríonn na Téarmaí Úsáide seo, mar aon leis an mBeartas Príobháideachta ag https://www.Stumari.com/privacypolicy, ráiteas iomlán eisiach an chomhaontaithe idir tú féin agus Stumari. Gabhann an Comhaontú seo ionad aon togra nó comhaontú roimh ré ó bhéal nó i scríbhinn, agus aon chumarsáid eile idir tú féin agus Stumari a bhaineann le hábhar an Chomhaontaithe seo. Ní féidir an Comhaontú seo a mhodhnú ach amháin trí leasú i scríbhinn arna shíniú ag feidhmeannach údaraithe Stumari, nó trí leagan athbhreithnithe a phostáil ag Stumari.

 1. Údarú chun Conartha. Déanann tú ionadaíocht agus barántas más duine aonair thú, go bhfuil tú in aois dlí chun conradh ceangailteach a dhéanamh; nó má tá tú ag clárú thar ceann aonáin, go bhfuil tú údaraithe na Téarmaí Úsáide seo a dhéanamh, agus an t-aonán a cheangal leo, agus clárú don tSeirbhís.

Admhaíonn tú gur léigh tú na Téarmaí Úsáide seo, go dtuigeann tú na Téarmaí Úsáide, agus go mbeidh tú faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo.

Stumari, LLC. Téarmaí Úsáide

Le héifeacht ón 11 Iúil, 2018

Achoimre ar Théarmaí Úsáide

Mar áis duit, cuireann Stumari an achoimre seo ar ár dTéarmaí Úsáide i bhformáid achomair neamhcheangailteach chomh maith leis na Téarmaí Úsáide iomlána atá ceangailteach ó thaobh dlí díreach tar éis an Achoimre Téarmaí Úsáide seo. Tuig le do thoil nach imlíne iomlán é seo de Théarmaí Úsáide Stumari; is réamhamharc é ar chearta agus ar fhreagrachtaí suntasacha úsáideoirí. Léigh an doiciméad iomlán Téarmaí Úsáide go cúramach, le do thoil. Ina theannta sin, tabhair faoi deara, trí rochtain a fháil ar aon chuid de shuíomh Gréasáin Stumari nó é a úsáid, go n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag ár dTéarmaí Úsáide iomlána a leagtar amach díreach tar éis an Achoimre ar Théarmaí Úsáide. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile ár dTéarmaí Úsáide iomlána, ansin ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin Stumari nó aon cheann dár seirbhísí a úsáid.

 • Soláthraíonn Stumari ardán le haghaidh comhoibrithe agus cumarsáide idir gairmithe dlí (“Úsáideoirí Comhairleacha”) agus Úsáideoirí atá ag lorg cúnaimh dlí. (“Cliaint Dlí”). Ní gnólacht dlí, seirbhís atreoraithe aturnae nó gníomhaireacht fostaíochta é Stumari, agus ní ráthaíonn sé torthaí. Úsáid Stumari go freagrach agus léigh níos mó faoinár seirbhís i Roinn 2 thíos.

 • Tá tú freagrach as slándáil do chuntas, agus as gach gníomhaíocht a dhéantar faoi do chuntas. Léigh tuilleadh faoi fhreagrachtaí úsáideoirí i Roinn 3 thíos.

 • Ní cheadaítear iompar áirithe, mar shampla an tseirbhís a úsáid le haghaidh gníomhaíochta mídhleathaí, ar Stumari. Léigh tuilleadh faoi iompar úsáideora i Roinn 4 thíos.

 • Ní cheadaítear ábhar áirithe, mar phoist bhagracha nó ábhar a sháraíonn cearta maoine intleachtúla páirtí eile, ar Stumari. Tá sé de cheart ag Stumari Ábhar a Ghineann Úsáideoir a sháraíonn ár mbeartais a bhaint. Léigh tuilleadh faoi Ábhar a Ghineann Úsáideoir i Roinn 5 thíos.

 • Rialaíonn téarmaí speisialta áirithe Úsáideoirí Comhairleacha Stumari. Mar shampla:
 • Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha.
 • Ní chruthaítear aon chaidreamh aturnae-cliant le Stumari, agus ní thagann aon dualgas rúndachta chun cinn, trí Suíomh Gréasáin Stumari a úsáid, lena n-áirítear poist a phostáil.
 • Féadfar caidreamh aturnae-cliant a fhoirmiú tríd an tseirbhís a úsáid idir Cliaint Dlíthiúla agus Úsáideoirí Comhairleacha.
 • Is iad Úsáideoirí Comhairleacha amháin atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann aon fhaisnéis, iarrataí nó fógraí a phostálann siad ar shuíomh Gréasáin Stumari na dlíthe agus na rialacha go léir is infheidhme maidir le hiompar gairmiúil.
 • Ní thugann Stumari ráthaíocht de chineál ar bith maidir le cumas dlíthiúil, inniúlacht nó cáilíocht na nÚsáideoirí Comhairleacha a d’fhéadfadh a bheith liostaithe ar ár Suíomh Gréasáin

 • Tá saoirse ag Úsáideoirí Comhairleacha próifíl a chruthú agus a chothabháil ar shuíomh Gréasáin Stumari. Cé go ndéanann Stumari iarrachtaí réasúnta tráchtála ceadúnas Úsáideora Comhairleach a dhearbhú chun dlí a chleachtadh, ní dhéanann Stumari aon uiríll faoi chúlra nó cháilíochtaí Úsáideora Comhairleach.
 • Féadfaidh Úsáideoir Comhairleach a bheith ina “Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe” trí fhíorú breise a sholáthar do Stumari gur aturnae gníomhach, ceadúnaithe é agus go bhfuil sé i riocht maith chun dlí a chleachtadh. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha Fíoraithe táille a íoc freisin as rochtain ar sheirbhísí breise Stumari agus uirlisí bainistíochta cleachtais. Ní fhormhuiníonn Stumari Úsáideoirí Comhairleacha agus tá sé de fhreagracht ar an gCliant Dlí réamhchúraimí a dhéanamh sula bhfostaítear Úsáideoir Comhairleach le haghaidh obair dlí.
 • Níl aon chostas ar Chliaint Dlíthiúla iarratas ar phost a phostáil ar Stumari nó aon cheann d’uirlisí nó de dhoiciméid ar líne Stumari a úsáid. Féadfaidh táille seirbhíse nó próiseála (e.g. táille cárta creidmheasa) iarratas a dhéanamh ar shonraisc a íoctar trí Stumari.

Léigh tuilleadh faoi Úsáideoirí Comhairleacha i Roinn 6 thíos.

 • Comhlíonann Stumari forálacha cuain shábháilte Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití. Má chreideann tú go sáraíonn ábhair atá suite ar Stumari nó atá nasctha leis do chóipcheart, moltar duit fógra a thabhairt do Stumari de réir Bheartas Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití Stumari. Léigh tuilleadh faoi Bheartas DMCA Stumari i Roinn 8 thíos.
 • Féadfaidh Stumari ríomhphost a sheoladh chugat mar chuid dá sheirbhís. Féadfaidh tú diúltú do chumarsáid ríomhphoist. Léigh tuilleadh faoi chumarsáid ríomhphoist i Roinn 10 thíos.
 • Féadfaidh Stumari na téarmaí seo a mhodhnú tráth ar bith. Cuirfidh Stumari in iúl duit, áfach, faoi athruithe ábhartha ar na téarmaí trí fhógra a phostáil ar a leathanach baile agus / nó ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist a thug tú do Stumari nuair a chláraigh tú. Léigh tuilleadh le do thoil faoi mhodhnú na dtéarmaí úsáide seo i Roinn 17 thíos.
 • Féach Polasaí Príobháideachta Stumari le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chearta úsáideoirí ar Stumari.

Féach na Téarmaí iomlána le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Go raibh maith agat as Stumari a roghnú mar an t-ardán do do thaithí dlí. Rialaíonn na Téarmaí Úsáide seo a leanas úsáid uile na Seirbhíse tríd an Suíomh Gréasáin atá le fáil ag https://www.Stumari.co agus an t-ábhar, na seirbhísí agus na táirgí go léir atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin nó tríd. Tuigimid gur trua an rud é comhaontuithe Téarmaí Úsáide a léamh ach léigh an comhaontú seo go cúramach le do thoil sula n-úsáideann tú Suíomh Gréasáin Stumari. Pléann sé nádúr sheirbhís Stumari; na rialacha a bhfuil Stumari ag súil go leanfaidh úsáideoirí ar ár Láithreán Gréasáin agus ar a sheirbhís; an caidreamh idir Stumari, ár n-úsáideoirí, agus ár n-úsáideoirí comhairleacha; agus na sonraí dlí a rialaíonn na rialacha agus na caidrimh seo. Toisc gur conradh chomh tábhachtach é seo eadrainn agus tusa, ár n-úsáideoirí, rinneamar iarracht é a dhéanamh chomh soiléir agus chomh húsáideach agus is féidir.

Trí aon chuid den Suíomh Gréasáin a rochtain nó a úsáid, aontaíonn tú go mbeidh tú faoi cheangal ag téarmaí agus coinníollacha an chomhaontaithe seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ansin ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an Suíomh Gréasáin ná aon cheann dár seirbhísí a úsáid. Níl an Suíomh Gréasáin ar fáil ach do dhaoine aonair atá 18 mbliana d’aois ar a laghad.

______________________________________________________________________

Téarmaí Úsáide Stumari

Mínithe. Úsáidtear na téarmaí seo a leanas ar fud na dTéarmaí Úsáide seo agus tá bríonna ar leith leo. Ba chóir go mbeadh a fhios agat cad a chiallaíonn gach ceann de na téarmaí.

 1. Tagraíonn an téarma “Seirbhís” do na seirbhísí a sholáthraíonn Stumari, lena n-áirítear rochtain gan teorainn ar phobal ar líne Stumari; uirlisí cumarsáide; réitigh bainistíochta doiciméad agus stórála; agus seirbhísí íocaíochta. Ní sholáthraíonn Stumari seirbhís atreoraithe aturnae ná ní fheidhmíonn sé mar ghníomhaireacht fostaíochta. Soláthraímid ionad dár n-Úsáideoirí bualadh lenár n-Úsáideoirí Comhairleacha agus faisnéis a mhalartú.
 2. Tagraíonn an téarma “Comhaontú” (ar féidir tagairt a dhéanamh dó anseo mar na “Téarmaí Úsáide” seo), i dteannta a chéile, do na téarmaí, coinníollacha agus fógraí go léir atá nó a ndéantar tagairt dóibh sa doiciméad seo.
 3. Tagraíonn an “Suíomh Gréasáin” do shuíomh Gréasáin Stumari atá le fáil ag https://www.Stumari.com, gach fo-leathanach agus fo-fhearann, agus an t-ábhar, na seirbhísí agus na táirgí go léir atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin nó tríd.
 4. Tagraíonn “Stumari,” “Táimid,” agus “Linn” do Stumari, Inc., chomh maith lenár gcuid cleamhnaithe, stiúrthóirí, fochuideachtaí, oifigigh agus fostaithe. Ní cuid de Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha.
 5. Tagraíonn “An tÚsáideoir,” “Tú” agus “Do” don duine, cuideachta, nó eagraíocht a thug cuairt ar an Suíomh Gréasáin agus / nó an tSeirbhís nó atá á úsáid aige. Féadfaidh Úsáideoir a bheith ina Chliaint Dlíthiúil, ina Úsáideoir Comhairleach, iad araon, nó ceachtar acu.
 6. Tagraíonn “Úsáideoirí Comhairleacha” d’úsáideoirí sainchomhairleoirí cláraithe sa réimse dlí a fhéadfaidh cumarsáid a dhéanamh le Cliaint Dlí nó Comh-Úsáideoirí Comhairleacha tríd an tSeirbhís agus obair chonarthach nó chomhairliúcháin a sholáthar dóibh. Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha. Féach Cuid 6 den Chomhaontú seo le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Úsáideoirí Comhairleacha.
 7. Tagraíonn “Cliaint Dlí” do 1) Úsáideoirí a chuireann isteach iarratais ar thograí ó Úsáideoirí Comhairleacha chun seirbhísí dlí a sholáthar ar tháille (“Poist”); agus 2) Úsáideoirí a dhéanann conradh le hÚsáideoirí Comhairleacha le haghaidh obair bhreise, a bhféadfadh fostaíocht bhuan a bheith san áireamh iontu, chun críocha Alt 7 thíos, seachas an Post tosaigh a bhunaigh an caidreamh Comhairleach-Cliant Dlíthiúil-Cliant. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha tograí (“Tairiscintí”) a chur isteach maidir le Poist den sórt sin agus féadfaidh siad téarmaí an chaidrimh leis an gCliant Dlí a bhunú trí litir rannpháirtíochta sínithe nó comhaontú i scríbhinn eile. Féach Cuid 6 (b) le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Poist, Tairiscintí agus Cliaint Dlí
 8. Tagraíonn “Ábhar” d’ábhar atá le feiceáil nó ar taispeáint tríd an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear téacs gan teorainn, doiciméid, faisnéis, sonraí, ailt, tuairimí, íomhánna, grianghraif, grafaicí, bogearraí, feidhmchláir, fístaifeadtaí, taifeadtaí fuaime, fuaimeanna, dearaí, gnéithe, agus ábhair eile atá ar fáil ar an Suíomh Gréasáin. Cuimsíonn an t-ábhar, gan teorainn, Ábhar a Ghineann Úsáideoir, a fhéadfaidh aon Úsáideoir Stumari (Cliant Dlíthiúil nó Úsáideoir Comhairleach) a chur isteach.

 1. Maidir leis an tSeirbhís Stumari.

Is ardán í an tSeirbhís Stumari le haghaidh comhoibrithe agus cumarsáide idir gairmithe dlí agus iad siúd atá ag lorg cúnaimh dlí. Soláthraíonn Seirbhís Stumari rochtain ar phobal fíorúil Stumari d’Úsáideoirí Comhairleacha gairmiúla; comhoibriú éasca trí uirlisí bainistíochta cumarsáide Stumari; bainistíocht agus stóráil doiciméad; agus uirlisí íocaíochta agus sonraisc shimplí shlán.

 1. Ní gnólacht dlí é Stumari. Ní thairgeann Stumari ionadaíocht dlí. Ní thairgeann Stumari aon chomhairle dlí, tuairimí dlí, moltaí, atreoruithe nó comhairleoireacht. Ní fostaithe ná gníomhairí Stumari iad Úsáideoirí Comhairleacha. Níl baint ag Stumari le comhaontuithe idir Úsáideoirí nó le hionadaíocht Úsáideoirí. Ní féidir Stumari a chur faoi dhliteanas ag am ar bith as gníomhartha nó neamhghníomhartha aon Úsáideora Comhairleach a dhéanann seirbhísí comhairliúcháin duit.

 1. Ní Seirbhís Atreoraithe Aturnae ná Gníomhaireacht Fostaíochta é Stumari. Ní seirbhís atreoraithe aturnae ná gníomhaireacht fostaíochta é Stumari. Ní roghnaíonn nó ní thacaíonn Stumari le haon Úsáideoir Comhairleach aonair chun Cliant Dlí a sheirbheáil. Cé go n-úsáideann Stumari iarrachtaí réasúnta tráchtála chun a dhearbhú gur aturnaetha ceadúnaithe iad Úsáideoirí Comhairleacha cláraithe, ní thugaimid aon bharántas, ráthaíocht ná ionadaíocht maidir le cumas dlíthiúil, inniúlacht, cáilíocht nó cáilíochtaí aon Úsáideora Comhairleach. Ní thugann Stumari barántas ná ráthaíocht go bhfuil Úsáideoirí Comhairleacha clúdaithe ag árachas dliteanais ghairmiúil. Spreagann Stumari Cliaint Dlíthiúla taighde a dhéanamh ar aon Úsáideoir Comhairleach sula nglacann sé le comhairle ghairmiúil.

 1. Ní thugann Stumari dearbhú d’aon cheann dá Úsáideoirí. Ní sholáthraíonn Stumari ach ardán inar féidir leo siúd atá ag lorg cúnaimh dlí cumarsáid a dhéanamh agus idirghníomhú le gairmithe dlí. Ní fhormhuiníonn Stumari aon cheann dá Úsáideoirí Comhairleacha agus ní cheadaíonn sé ráitis a dhéanann Úsáideoirí Comhairleacha ar an ardán. Ní dhéanann Stumari aon uiríoll maidir le cáilíochtaí soláthraithe seirbhíse dlí neamh-aturnae.

 1. Ní Ráthaíonn Stumari Torthaí. Ó am go ham, féadfaidh Cliaint Dlíthiúla athbhreithnithe ar Úsáideoirí Comhairleacha a chur isteach; ní hionann na hathbhreithnithe seo agus ráthaíocht, barántas nó tuar maidir le toradh aon ábhair dlí sa todhchaí. Ní bheidh aon fhreagracht ná dliteanas de chineál ar bith ar Stumari as aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir nó comhairle dlí a bhíonn agat ar an Suíomh Gréasáin nó tríd, agus is ar do phriacal féin amháin atá aon úsáid nó spleáchas ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir nó comhairle dlí.

 1. Ní chruthaíonn Úsáid Stumari Caidreamh Aturnae-Cliant le Stumari. Ní thairgeann Stumari comhairle nó seirbhísí dlí. Níl sé i gceist ag aon úsáid a bhaintear as Seirbhís Stumari caidreamh aturnae-cliant a chruthú. Ní féidir aon chumarsáid trí Stumari a choinneáil faoi rún. Níl Stumari faoi dhliteanas as gníomhartha nó neamhghníomhartha aon Úsáideora Comhairleach a dhéanann seirbhísí comhairliúcháin duit.

 1. Freagrachtaí Úsáideora. Is tusa, agus tusa amháin, atá freagrach as do chuntas agus as aon rud a tharlaíonn agus tú sínithe isteach i do chuntas nó á úsáid agat. Is ortsa atá an fhreagracht.

 1. Slándáil Cuntas Úsáideora. Má chláraíonn tú don tSeirbhís, cruthóidh tú cuntas pearsantaithe ina mbeidh ainm úsáideora uathúil agus pasfhocal chun rochtain a fháil ar an tSeirbhís agus chun teachtaireachtaí a fháil ó Stumari. Tá tú freagrach as slándáil do chuntas a chothabháil, agus tá tú freagrach go hiomlán as gach gníomhaíocht a tharlaíonn faoin gcuntas agus as aon ghníomhartha eile a dhéantar i dtaca leis an gcuntas. Aontaíonn tú fógra a thabhairt láithreach do Stumari faoi aon úsáid neamhúdaraithe cuntas, nó aon sáruithe eile ar shlándáil. Ní bheimid freagrach as aon dliteanais, caillteanais, nó damáistí a eascróidh as úsáid neamhúdaraithe do ríomhaire, gléas soghluaiste, nó feiste ríomhaireachta agus / nó cuntas eile. '

 1. Caidreamh le hÚsáideoirí Comhairleacha. Toisc nach féidir linn oiriúnacht aon cheann dár n-Úsáideoirí Comhairleacha a ráthú do do riachtanais shonracha, spreagaimid Cliaint Dlíthiúla taighde a dhéanamh ar aon Úsáideoir Comhairleach sula nglacann siad le comhairle ghairmiúil. Féadfaidh Cliaint Dlíthiúla comhaontú rannpháirtíochta dlí i scríbhinn a iarraidh ina sonrófar téarmaí, scóip, teorainneacha agus coinníollacha na hionadaíochta.

 1. Gan a bheith ag brath ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Soláthraítear Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostáiltear ar an Suíomh Gréasáin, mar bhlagphoist, chun críocha faisnéise amháin, gan aon dearbhú go bhfuil an t-Ábhar a Ghineann Úsáideoir fíor, ceart nó cruinn. Ní hionann Ábhar a Ghineann Úsáideoir in ionad comhairle dlí ghairmiúil nó iarraidh comhairle dlí a thairiscint maidir le fíricí ar leith. Níor cheart duit moill a chur ar chomhairle dlí ná neamhaird a thabhairt de chomhairle dlí ghairmiúil bunaithe ar Ábhar a Ghineann Úsáideoir. D’fhéadfadh sé go dtarscaoilfí aon éilimh a d’fhéadfadh a bheith agat mar gheall ar mhoill ar chomhairle dlí den sórt sin a lorg, ag brath ar an reacht / na reachtanna teorann is infheidhme. Ní rialaíonn aon chumann barra stáit nó náisiúnta Ábhar a Ghineann Úsáideoir.

 1. Comhlíonadh le Dlíthe. Déanann tú ionadaíocht agus barántas: (i) go bhfuil údarás agat, agus go bhfuil tú in aois dlí i do dhlínse, tú féin a cheangal leis an gComhaontú seo; (ii) is chun críocha a cheadaítear leis an gComhaontú seo amháin a bhainfear úsáid as an tSeirbhís; (iii) ní sháróidh d’úsáid na Seirbhíse cearta maoine intleachtúla aon tríú páirtí nó mí-oiriúnach iad; agus (iv) go gcomhlíonfaidh d’úsáid den tSeirbhís gach dlí, riail agus rialachán áitiúil, stáit agus cónaidhme, agus le gach beartas eile Stumari.

 1. Srianta Úsáid agus Stiúrtha. Tá cead agat an tseirbhís a úsáid chomh fada agus a leanann tú cúpla riail bhunúsacha. Is iad na Srianta Úsáide agus Srianta Iompair seo a leanas na bunrialacha a mbeimid ag súil go leanfaidh úsáideoirí agus iad ag úsáid na Seirbhíse. Nílimid freagrach as an ábhar a phostálann ár n-úsáideoirí, agus tá sé de cheart againn cuntais a dhúnadh más gá dúinn.
 2. Ábhar Toirmiscthe. Aontaíonn tú nach dtarchuirfidh tú ábhar ar bith (lena n-áirítear bogearraí, téacs, íomhánna, nó faisnéis eile)
 3. atá neamhdhleathach nó a chuireann gníomhaíocht neamhdhleathach chun cinn
 4. ag milleadh, ag ciapadh, ag mí-úsáid, ag bagairt nó ag spreagadh foréigin i leith aon duine nó grúpa

iii. atá pornagrafach, idirdhealaitheach, nó ar shlí eile déanann sé ionsaí nó imeaglú ar dhuine nó ar ghrúpa ar bhonn reiligiúin, inscne, claonadh gnéasach, cine, eitneachais, aoise nó míchumais

 1. is spam é, a ghintear le meaisín nó go randamach, is éard atá ann fógraíocht neamhúdaraithe nó gan iarraidh, litreacha slabhra, aon chineál eile sirtheoireachta neamhúdaraithe, nó aon chineál crannchuir nó cearrbhachais;
 2. tá nó suiteálann aon víris, péisteanna, malware, capaill Traí, nó ábhar eile atá deartha nó beartaithe chun cur isteach, damáiste nó teorainn a chur le feidhmiú aon bhogearra, crua-earraí, nó trealaimh teileachumarsáide nó chun damáiste neamhúdaraithe ar aon sonraí a mhilleadh nó a fháil nó faisnéis eile ó aon tríú páirtí;
 3. sáraíonn sé aon cheart dílseánaigh de chuid aon pháirtí, lena n-áirítear paitinn, trádmharc, rún trádála, cóipcheart, ceart poiblíochta, nó cearta eile

vii. aithris a dhéanamh ar aon duine nó eintiteas, lena n-áirítear aon cheann dár bhfostaithe nó ionadaithe; nó

viii. sáraíonn sé príobháideacht aon tríú páirtí.

 1. Ní mór d’úsáideoirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois. Léiríonn tú go bhfuil tú os cionn 18 mbliana d’aois. Ní dhíríonn Stumari ár n-Ábhar ar leanaí nó ar dhéagóirí faoi 18, agus ní cheadaímid aon Úsáideoirí faoi 18 ar ár Seirbhís. Má fhoghlaimímid faoi aon Úsáideoir faoi 18 mbliana d’aois, cuirfimid deireadh le cuntas an Úsáideora sin láithreach.

 1. Gan Dliteanas ar Idirghníomhaíochtaí Úsáideora; Stumari May Monitor Interactions. Is ortsa amháin atá an fhreagracht as aon dliteanas, caillteanas nó damáiste a tharlaíonn mar thoradh ar aon idirghníomhaíochtaí Úsáideora, lena n-áirítear, gan teorainn, Postálacha, a chuireann tú isteach nó a fhaigheann tú trí d’úsáid na Seirbhíse. De réir mar is rogha linn, féadfaimid, nó an teicneolaíocht a úsáidimid, monatóireacht agus / nó taifead a dhéanamh ar d’idirghníomhaíochtaí ginearálta leis an tSeirbhís, cé nach sonraí faoi d’idirghníomhaíochtaí dlíthiúla iad.

 1. Ceart chun Cuntais a Chríochnú. Tá sé de cheart againn (cé nach bhfuil an oibleagáid air), dár rogha féin amháin, a chinneadh an bhfuil aon iompar Úsáideora oiriúnach nó nach bhfuil agus an gcomhlíonann sé na Téarmaí Úsáide seo, nó rochtain ar an tSeirbhís d'aon Úsáideoir a fhoirceannadh nó a dhiúltú d'aon úsáideoir chúis, le fógra roimh ré nó gan é.

 1. Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Is leat d’ábhar, ach tugann tú cearta áirithe dúinn dó, ionas gur féidir linn an t-ábhar a phostálann tú a thaispeáint agus a roinnt. Tá sé de cheart againn ábhar a bhaint más gá dúinn.

 1. Freagracht as Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Féadfaidh tú ábhar a chruthú, i scríbhinn nó eile, agus an tSeirbhís á húsáid agat (“Ábhar a Ghineann Úsáideoir”). Is tusa amháin atá freagrach as ábhar, agus as aon dochar a eascraíonn as, aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostálann tú, a uaslódáil tú, a nascann tú leis nó a chuireann tú ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, beag beann ar fhoirm an ábhair sin. Is ortsa amháin atá an fhreagracht as aon dliteanas, caillteanas nó damáiste a tharlaíonn mar thoradh ar aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a chuireann tú ar fáil nó a bhfuil rochtain air trí d’úsáid na Seirbhíse a úsáid. Nílimid freagrach as aon taispeáint phoiblí nó mí-úsáid ar d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir.

 1. Ceart chun Poist. Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil sé de cheart agat gach Ábhar a Ghineann Úsáideoir a chuireann tú isteach a phostáil. Go sonrach, barántaíonn tú gur chomhlíon tú go hiomlán aon cheadúnais tríú páirtí a bhaineann le Ábhar a Ghineann Úsáideoir, agus go ndearna tú gach céim is gá chun pas a fháil d’úsáideoirí deiridh aon téarmaí riachtanacha.

 1. Féadfaidh Stumari Ábhar a Mhodhnú nó a Bhaint Amach. Tá sé de cheart againn (cé nach bhfuil an oibleagáid air), dár rogha féin amháin, a chinneadh an bhfuil aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir oiriúnach nó nach gcomhlíonann agus a chomhlíonann na Téarmaí Úsáide seo, nó aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir a dhiúltú nó a bhaint atá, inár dtuairim réasúnach , a sháraíonn aon bheartas Stumari nó atá díobhálach, míchuí nó dochloíte ar bhealach ar bith. Forchoimeádann Stumari an ceart freisin formáidiú agus eagarthóireacht a dhéanamh agus an bealach a thaispeántar aon Ábhar a Ghineann Úsáideoir ar an Suíomh Gréasáin.

 1. Úinéireacht Ábhar a Ghineann Úsáideoir. Seachas Ábhar a thagann ó Stumari, ní éilímid úinéireacht ar aon Ábhar a tharchuirtear, a stóráiltear nó a phróiseáiltear i do chuntas. Coinníonn tú gach úinéireacht, rialú agus freagracht as Ábhar a Ghineann Úsáideoir a phostálann tú. Féadfaidh tú rochtain ar d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir a rialú trí shocruithe i do chuntas úsáideora.

 1. Deontas Ceadúnais. Go hiomlán chun ligean do Stumari Ábhar a uaslódálann tú chuig an tSeirbhís a úsáid go réasúnta gan aon chearta atá agat ann a shárú, deonaíonn tú na cearta seo a leanas dúinn: trí aon Ábhar a phostáil ar an Suíomh Gréasáin, tugann tú go sainráite do Stumari agus dár gcomharbaí ar fud an domhain, ar fotheidealú, go hiomlán ceadúnas neamhíoctha agus saor ó ríchíosa, agus neamh-eisiatach chun an t-Ábhar a úsáid, a atáirgeadh, a thaispeáint, a mhodhnú, a oiriúnú, a dháileadh agus a dhéanamh i dtaca le cuspóir gnó Stumari. Ní thugann an ceadúnas seo an ceart do Stumari Ábhar a Ghineann Úsáideoir a dhíol nó é a dháileadh lasmuigh dár Láithreán Gréasáin ar bhealach eile. Tiocfaidh deireadh leis an gceadúnas seo nuair a bhainfear an t-Ábhar den Suíomh Gréasáin.

 1. Úsáideoirí Comhairleacha. Is gairmithe dlí neamhspleácha iad Úsáideoirí Comhairleacha a thairgeann seirbhísí comhairliúcháin a dhéanamh do Chliaint Dlí ionchasacha. Ní fostaithe de chuid Stumari iad.

 1. Gan Caidreamh Aturnae-Cliant trí Úsáid Suíomh Gréasáin. Ní fhéadfaidh úsáid Suíomh Gréasáin Stumari caidreamh aturnae-cliant a chruthú le hÚsáideoirí Comhairleacha. Faisnéis a phostáiltear nó a chuirtear ar fáil ar nó tríd an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear, gan teorainn, aon fhreagraí ar cheisteanna dlí a chuirtear ar an Suíomh Gréasáin; faisnéis i dTreoracha agus Doiciméid Stumari; faisnéis a phostáiltear go poiblí ar an Suíomh Gréasáin; nó níl faisnéis a sheoltar i dteachtaireacht gan iarraidh chuig Úsáideoir beartaithe mar chomhairle dlí, níl sí faoi rún, agus ní chruthaíonn sí caidreamh aturnae-cliant. Meastar gur Ábhar a Ghineann Úsáideoir é.

 1. Caidreamh Aturnae-Cliant trí Úsáid Seirbhíse. Is féidir caidreamh aturnae-cliant a fhoirmiú tríd an tSeirbhís a úsáid idir Úsáideoirí agus Úsáideoirí Comhairleacha amháin. Féadfaidh Cliaint Dlí Poist a phostáil tríd an tSeirbhís. Féadfaidh Úsáideoirí Comhairleacha Tairiscintí a chur isteach agus sonraí na bPost seo a chaibidliú sula nglactar leo. Nuair a ghlactar leis, tá raon feidhme ionadaíochta Úsáideora Comhairleach teoranta go docht don ábhar a gcomhaontaítear sa Tairiscint mura ndéanann an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach a socrú a fhoirmiú go foirmiúil ina dhiaidh sin trí litir rannpháirtíochta sínithe nó comhaontú i scríbhinn eile, agus sa chás sin dhéanfadh an comhaontú i scríbhinn is déanaí tosaíocht a thabhairt do thogra ar glacadh leis roimhe seo. Ní hionann Tairiscint in ionad comhairliúcháin duine nó teileafóin le haturnae atá ceadúnaithe chun cleachtadh i do dhlínse faoi do shaincheist dlí ar leith, agus níor cheart duit brath ar fhaisnéis atá i Tairiscint mar chomhairle dlí. Déanann Stumari gach iarracht réasúnach príobháideacht Tairiscintí agus teachtaireachtaí pearsanta eile ar ár Seirbhís a chinntiú, ach ní féidir leis rúndacht a ráthú. Ba cheart cumarsáid a éilíonn rúndacht a dhéanamh lasmuigh de Sheirbhís Stumari, mar shampla ar an teileafón.

 1. Freagrachtaí Úsáideora. Is iad Úsáideoirí Comhairleacha amháin atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann go hiomlán aon fhaisnéis, iarrataí, nó fógraí a phostálann siad nó a chuireann siad ar an Suíomh Gréasáin, lena n-áirítear Ábhar a Ghineann Úsáideoir gan teorainn, agus aon chumarsáid a d’fhéadfadh a bheith acu le cliaint ionchasacha tríd an Suíomh Gréasáin nó an tSeirbhís. na dlíthe agus na rialacha go léir is infheidhme maidir le hiompar gairmiúil, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le cleachtas neamhúdaraithe dlí agus iad siúd a rialaíonn foirm, modh nó ábhar cumarsáide le cliaint, fógraíocht nó ábhair eile.

 1. Úsáideoirí Comhairleacha a íoc. Rialaíonn téarmaí sonracha áirithe Úsáideoirí Comhairleacha agus íocaíocht.

 1. Ní Páirtí i gConarthaí é Stumari. Féadfaidh Cliaint Dlí conradh a dhéanamh le hÚsáideoirí Comhairleacha trí Phoist a phostáil agus a ghlacadh. Tá conarthaí den sórt sin idir an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach amháin. Ní bheidh Stumari ina pháirtí in aon chonarthaí le haghaidh Poist a chuirtear isteach trínár Seirbhís, mura gcuireann oifigeach Stumari iad sa phost. Éascaíonn Stumari na conarthaí seo trí ardán a sholáthar le haghaidh bainistíocht cumarsáide agus uirlisí íocaíochta.

 1. Íoctar gach táille dlí le húsáideoirí comhairleacha. Ní sholáthraíonn Stumari seirbhísí dlí agus ní ghearrann sé táille ar sheirbhísí dlí. Aistrítear íocaíochtaí a dhéantar le hÚsáideoirí Comhairleacha trí ardán billeála Stumari go díreach chuig cuntas íocaíochta an Úsáideora Chomhairleach, lúide aon táillí seirbhíse agus próiseála gaolmhara (e.g. táillí cárta creidmheasa).

iii. Gheobhaidh Úsáideoirí Comhairleacha Íocaíocht Tríd an tSeirbhís Do Gach Idirbheart Úsáideora. Gheobhaidh Úsáideoirí Comhairleacha a fhaigheann Poist tríd an tSeirbhís íocaíocht tríd an tseirbhís as gach idirbheart a bhaineann leis an úsáideoir sin, lena n-áirítear idirbhearta ina dhiaidh sin nach gá a bheith bainteach leis an bPost tosaigh. Mura bhfuil Cliant Dlíthiúil toilteanach nó mura bhfuil sé in ann íocaíocht a dhéanamh trí Stumari, aontaíonn Úsáideoir Comhairleach fógra a thabhairt do Stumari faoi aon socrú íocaíochta nua. Is éard atá in íocaíocht ó Chliaint Dlíthiúil le hÚsáideoir Comhairleach, a dhéantar lasmuigh den tseirbhís gan fógra a thabhairt roimh ré do Stumari, tarscaoileadh iomlán ag an dá pháirtí ar ráthaíocht íocaíochta / cosaintí díospóide Stumari mar a phléitear in Ailt 14 agus 15 thíos, fiú mar a bhaineann siad le réamh íocaíochtaí a dhéantar laistigh den tseirbhís.

 1. Cóid Chur Chun Cinn agus Creidmheasanna. Féadfaidh Stumari, dá lánrogha féin, cóid chur chun cinn a chruthú a fhéadfar a fhuascailt le haghaidh creidmheasa cuntais, nó gnéithe nó sochair eile a bhaineann le seirbhísí Úsáideora Comhairleach, faoi réir na dtéarmaí seo a leanas agus aon téarmaí breise a bhunaíonn Stumari ar bhonn gach cód cur chun cinn ( “Cóid Promo”). Rialaíonn téarmaí sonracha áirithe Úsáideoirí Comhairleacha agus íocaíocht.
 2. Ní chiallaíonn Úsáid Cóid Promo Caidreamh Aturnae-Cliant. Ó am go ham, d’fhéadfadh go mbeadh rochtain ag Cliaint Dlíthiúla ar lascainí arna soláthar ag Stumari a úsáideann, go páirteach, cistí Stumari chun cuid de na táillí dlí a íocann Cliaint Dlíthiúla le hÚsáideoirí Comhairleacha a íoc. Ní chiallaíonn úsáid cúpóin den sórt sin aon chaidreamh aturnae-cliant idir Stumari agus na hÚsáideoirí Comhairleacha i gcás ina n-úsáidtear cúpón le haghaidh aon bhilleáil íoctha ó Chliaint Dlíthiúil.
 3. Caithfidh an lucht féachana atá beartaithe Cóid Promo a úsáid, chun na críche atá beartaithe dóibh, agus ar bhealach dleathach.

Ní féidir cóid promo a mhacasamhlú, a dhíol nó a aistriú ar bhealach ar bith, nó a chur ar fáil don phobal i gcoitinne (cibé acu a phostáiltear iad chuig fóram poiblí nó eile), mura gceadaíonn Stumari go sainráite iad. Níl aon luach airgid ag Cóid Promo agus féadfaidh Stumari dul in éag nó a bheith faoi mhíchumas ag am ar bith, ar chúis ar bith, sula n-úsáidtear tú. Forchoimeádann Stumari an ceart creidmheasanna nó gnéithe nó sochair eile a fuarthas trí Chóid Promo a úsáid agat féin nó ag aon úsáideoir eile sa chás go gcinneann nó go gcreideann Stumari go raibh úsáid nó fuascailt an Chóid Promo trí dhearmad, calaoiseach, mídhleathach, nó de shárú ar théarmaí infheidhmithe an Chóid Promo.

 1. Tairiscintí Úsáideora Fostaíochta d’úsáideoirí Comhairleacha.

7.1 Táille Ratha ar Fhostaíocht. Sa chás go nglacann Úsáideoir Comhairleach le tairiscint fostaíochta (“Fostaíocht Clúdaithe”) a dhéanann Úsáideoir (gach ceann, “Úsáideoir Fostóra”), cibé acu ar feadh téarma éiginnte nó seasta, le linn nó laistigh den tréimhse ocht mí dhéag (18) mhí (cibé tréimhse, an “Tréimhse Tairisceana Clúdaithe”) tar éis don Úsáideoir Comhairleach tús a chur leis an bPost tosaigh don Úsáideoir sin (“Tairiscint Clúdaithe” gach ceann acu), beidh feidhm ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas:

 1. D'Úsáideoirí Comhairleacha.

Aontaíonn gach Úsáideoir Comhairleach (1) má fhaigheann tú Tairiscint Clúdaithe, tabharfaidh tú fógra go pras do Stumari faoi dháta tosaigh na Fostaíochta Clúdaithe (an “Dáta Tosaigh”) agus príomhthéarmaí na Tairisceana Clúdaithe sin (agus cuirfidh siad Stumari ar an eolas go pras i scríbhinn go n-athróidh an Dáta Tosaigh nó na téarmaí tairisceana ag am ar bith), (2) soláthróidh tú (a) cóip de Thairiscint Clúdaithe go hiomlán forghníomhaithe do Stumari, nó (b) doiciméad a fhorghníomhú idir tú féin, Úsáideoir an Fhostóra agus Stumari a deir ábhar téarmaí fostaíochta, lena n-áirítear, i measc rudaí eile, Dáta Tosaigh agus cúiteamh, go pras ar shíniú litir tairisceana Fostaíochta Clúdaithe idir tú féin agus Úsáideoir an Fhostóra (an “Dáta Éifeachtach”), arna iarraidh i scríbhinn ag Stumari, agus (3) leat cuirfidh sé Stumari ar an eolas go pras i scríbhinn tar éis do fhostaíocht a fhoirceannadh mar fhostaí i gcás (a) go gcuirfidh Úsáideoir Fostóra deireadh le d’Fhostaíocht faoi Chumhdach bunaithe ar fheidhmíocht mhíshásúil laistigh de nócha (90) lá ón dáta a fhostaíonn do Fhostaíocht Clúdaithe ar thosaigh tú, nó (b) má chuireann tú deireadh le d’fhostaíocht faoi chumhdach go deonach laistigh de nócha (90) lá ón dáta a thosaigh d’Fhostaíocht faoi Chumhdach. Sa chás go roghnaíonn tú féin nó Úsáideoir an Fhostóra roimh an Dáta Tosaigh gan an caidreamh fostaíochta atá beartaithe ag an Tairiscint Clúdaithe a thosú, tabharfaidh tú fógra i scríbhinn do Stumari go pras.

 1. D'Úsáideoirí Fostóirí.

Nuair a ghlacann Úsáideoir Comhairleach le do Thairiscint Clúdaithe, aontaíonn tú táille rathúlachta a íoc le Stumari (gach ceann, “Táille Ratha”) atá comhionann leis an gcéatadán seo a leanas de bhun-tuarastal an Úsáideora Chomhairleach atá leagtha amach sa Tairiscint Clúdaithe (“Bonn an Úsáideora Chomhairleach” Tuarastal ”), a bheidh dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná tríocha (30) lá tar éis an Dáta Tosaigh agus ar shlí eile de réir na chéad abairte de gach ceann de Roinn 13.b. agus Alt 13.d. seo:

Má tharlaíonn an Dáta Tosaigh an líon laethanta ina dhiaidh sin nó roimhe sin tar éis thosach an chéatadáin Tuarastail Bhunúsach Comhairleach Úsáideora-Úsáideora Fostóra tosaigh

1-182 lá 15%

183-365 lá 10%

366-550 lá 5%

≥ 551 lá 0%

Trí ghlacadh leis na Téarmaí Úsáide seo, aontaíonn Úsáideoir an Fhostóra go bhfuil Stumari údaraithe cuntas Úsáideora Fostóra a shonrasc láithreach maidir leis na Táillí Ratha go léir atá dlite agus iníoctha le Stumari faoi seo agus nach dteastaíonn aon fhógra nó toiliú breise.

7.2 Forálacha Táille Rathúlachta.

D’ainneoin an méid sin roimhe seo, i gcás díospóide faoi Tháille Rathúlachta, más féidir le hÚsáideoir Fostóra a shuíomh go raibh Próiseas Gníomhach (mar a shainmhínítear thíos) ag Úsáideoir an Fhostóra leis an Úsáideoir Comhairleach sula n-úsáideann sé Suíomh Gréasáin agus / nó Seirbhís Stumari (m.sh., an Úsáideoir Comhairleach bhí tús curtha cheana féin leis an bpróiseas agallaimh le hÚsáideoir an Fhostóra agus níor cuireadh deireadh leis an bpróiseas sin, nó fuair an Úsáideoir Fostóra atosú an Úsáideora Chomhairleach ó ghníomhaireacht fostaíochta nó headhunter agus bhí breithniú gníomhach á dhéanamh ag Úsáideoir an Fhostóra air), d’fhéadfadh gurb é Úsáideoir an Fhostóra é díolmhaithe ón Táille Ratha a íoc. Mar sin féin, is faoi Stumari amháin a bheidh an cinneadh deiridh maidir le cibé an bhfuil Táille Ratha dlite don Úsáideoir Fostóra as Tairiscint faoi Chumhdach a nglactar leis. Chun na críocha seo, ciallóidh “Próiseas Gníomhach” cumarsáid dhíreach dhíreach, idirghníomhach, i gcomhthéacs earcaíochta nó fruilithe gníomhach i gcás nach ndearnadh cinneadh iarrthóir a chur ar fionraí nó a dhiúltú, laistigh de na trí (3) mhí roimh úsáid an Suíomh Gréasáin agus / nó Seirbhísí d’Úsáideoir Comhairleach atá ann i gcóras rianaithe iarratasóirí Úsáideora Fostóra nó a chuir gníomhaireacht earcaíochta isteach.

MÁ IS ÚSÁIDEOIR FOSTAÍOCHTA thú atá ag úsáid ár Láithreán Gréasáin agus / nó na Seirbhíse, aontaíonn TÚ leis na forálacha Táille Ratha seo. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na forálacha seo, cuir deireadh le do chuntas láithreach agus scoirfidh tú de úsáid a bhaint as ár Láithreán Gréasáin agus as Seirbhísí IS FÉIDIR LE DO OIBLEAGÁID AON TÁILLÍ RATHA A ÍOC AON PHRÍOMHÚ TÉARMAÍ NÓ MÍNIÚ NA dTÉARMAÍ ÚSÁIDE SEO. Má théann Úsáideoir Fostóra timpeall ar ár Suíomh agus / nó ár Seirbhísí tar éis Úsáideoir Comhairleach a fhionnadh trínár Suíomh agus / nó Seirbhísí agus má fhostaíonn sé an Úsáideoir Comhairleach sin ina dhiaidh sin, gearrfar táille rathúlachta ar Úsáideoir an Fhostóra arb ionann é agus 25% de Thuarastal Bunúsach an Chomhairleora Féadfaidh Úsáideoir agus Stumari, dá lánrogha féin, cuntas Stumari Úsáideoir an Fhostóra a fhoirceannadh.

7.3 Aisíocaíochtaí.

Má fhostaíonn (a) Úsáideoir Fostóra Comhairleoir Úsáideora agus má chuireann sé deireadh le fostaíocht an Chomhairleora Úsáideora bunaithe ar fheidhmíocht mhíshásúil laistigh de nócha (90) lá ón Dáta Tosaigh, (b) déanann Comhairleoir Úsáideora a fhostaíocht nó a fostaíocht a fhoirceannadh go deonach laistigh de nócha (90) lá den Dáta Tosaigh, nó (c) nach dtosaíonn Comhairleoir Úsáideora fostaíocht toisc go roghnaíonn Úsáideoir Fostóra nó Comhairleoir Úsáideora gan tús a chur leis an gcaidreamh fostaíochta atá beartaithe sa Tairiscint Clúdaithe (“Imeacht Foirceanta” gach ceann acu), ar fháil agus ar dhearbhú i scríbhinn. d’fhaisnéis den sórt sin, aisíocfaidh Stumari go hiomlán leis an Úsáideoir Fostóra an Táille Ratha a bhaineann leis an gComhairleoir Úsáideora foirceanta.

 1. Ábhar Tríú Páirtí. D’fhéadfadh go mbeadh ábhar ó thríú páirtithe ar shuíomh Gréasáin Stumari, mar shampla blagphoist a scríobh úsáideoirí eile nó naisc chuig láithreáin ghréasáin eile. Toisc nach féidir linn an t-ábhar sin a rialú, nílimid freagrach as an ábhar sin ná as na suíomhanna Gréasáin a bhféadfadh ábhar nasc a dhéanamh leo.

 1. Rochtain ar Ábhar Tríú Páirtí. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, beidh tú in ann rochtain a fháil ar Ábhar le tríú páirtithe nó de thionscnamh tríú páirtithe (“Ábhar Tríú Páirtí”). Is toiliú le Stumari an t-Ábhar seo a chur i láthair duit má úsáideann tú an tSeirbhís. Aithníonn tú gach freagracht as úsáid Ábhar Tríú Páirtí agus glacann tú gach riosca as.

 1. Gan Freagracht as Ábhar Tríú Páirtí. Mar chuid den tSeirbhís, féadfaidh Stumari naisc áisiúla a sholáthar duit chuig suíomh Gréasáin (í) tríú páirtí chomh maith le cineálacha eile d’Ábhar Tríú Páirtí. Cuirtear na naisc seo ar fáil mar chúirtéis do shíntiúsóirí Seirbhíse. Níl aon smacht againn ar láithreáin ghréasáin nó ábhar tríú páirtí ná ar an ardú céime, ábhair, faisnéis, earraí nó seirbhísí atá ar fáil orthu. Trí nasc a dhéanamh le hábhar den sórt sin, ní dhéanaimid ionadaíocht ná tuiscint dúinn go nglacaimid nó go dtacaímid le cruinneas nó iontaofacht aon tuairim, comhairle nó ráitis a dhéanann páirtithe seachas Stumari. Nílimid freagrach as aon Ábhar Tríú Páirtí a ndéantar rochtain air trínár Suíomh Gréasáin. Má shocraíonn tú an Suíomh Gréasáin a fhágáil agus rochtain a fháil ar Ábhar Tríú Páirtí, déanann tú é ar do phriacal féin agus ba chóir duit a bheith ar an eolas nach rialaíonn ár dtéarmaí agus ár mbeartais a thuilleadh. Ba cheart duit téarmaí agus beartais is infheidhme, lena n-áirítear príobháideacht agus cleachtais bailithe sonraí, a athbhreithniú ar aon ábhar den sórt sin.

 1. Gan aon Údarú chun Ábhar Tríú Páirtí a Úsáid. Ní údaraíonn an Comhaontú seo duit aon Ábhar Tríú Páirtí a dháileadh, a thaispeáint go poiblí, a fheidhmiú go poiblí, a chur ar fáil, a athrú, nó a úsáid ar bhealach eile ach amháin mar a cheadaítear le téarmaí agus coinníollacha Stumari.

 1. Sárú cóipchirt agus Polasaí DMCA. Má chreideann tú go sáraíonn ábhar atá suite ar Stumari nó atá nasctha leis do chóipcheart, cuir sin in iúl do Stumari de réir ár mBeartas um Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití.

 1. Foirceannadh na gCuntas Infringer Athchraolta. Urramaíonn Stumari cearta maoine intleachtúla daoine eile agus iarrann sé ar ár n-Úsáideoirí an rud céanna a dhéanamh. De bhun 17 USC 512 (i) d’Acht Cóipchirt na Stát Aontaithe, cuirfimid deireadh le rochtain agus úsáid Úsáideora ar an Suíomh Gréasáin más rud é, faoi chúinsí iomchuí, go gcinntear go bhfuil an t-úsáideoir ina shárú ar na cóipchearta nó ar chearta maoine intleachtúla eile de Stumari nó daoine eile. Féadfaimid deireadh a chur le rochtain do rannpháirtithe nó d’úsáideoirí a bhfaightear arís agus arís eile ábhar tríú páirtí faoi chosaint a sholáthar nó a phostáil gan na cearta agus na ceadanna riachtanacha.

 1. Fógraí Tógtha DMCA. Más úinéir cóipchirt tú nó gníomhaire úinéir cóipchirt agus má chreideann tú, de mheon macánta, go sáraíonn aon ábhair a chuirtear ar fáil ar an tSeirbhís do chóipchearta, féadfaidh tú fógra a chur isteach de bhun Acht Cóipchirt na Mílaoise Digití (féach 17 USC 512) (“DMCA”) trí fhógra glactha síos i bhformáid cheart a sheoladh i scríbhinn chuig gníomhaire cóipchirt ainmnithe Stumari ag 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 1. Freagra ar Fhógraí Tógtha DMCA. Má ghníomhaíonn Stumari mar fhreagairt ar fhógra sáraithe, déanfaidh sé iarracht de mheon macánta teagmháil a dhéanamh leis an bpáirtí a chuir ábhar den sórt sin ar fáil tríd an seoladh ríomhphoist is déanaí, más ann dó, a chuir an páirtí sin ar fáil do Stumari. Féadfar aon fhógra sáraithe DMCA a chur ar aghaidh chuig an bpáirtí a chuir an t-ábhar ar fáil nó chuig tríú páirtithe mar ChillingEffects.org.

 1. Frithfhógraí. Má chreideann tú nach bhfuil do Ábhar a Ghineann Úsáideoir a baineadh den Suíomh Gréasáin ag sárú, nó go bhfuil údarú agat ó úinéir an chóipchirt, ó ghníomhaire úinéir an chóipchirt, nó de bhun an dlí, an t-ábhar a chuir tú isteach a phostáil agus a úsáid. chuig an Suíomh Gréasáin, féadfaidh tú frithfhógra formáidithe i gceart a sheoladh chuig gníomhaire cóipchirt Stumari trí úsáid a bhaint as an bhfaisnéis teagmhála atá leagtha amach thuas.

 1. Freagra ar Fhrithfhógraí DMCA. Má fhaigheann gníomhaire cóipchirt Stumari frithfhógra, féadfaidh Stumari cóip den fhrithfhógra a sheoladh chuig an bpáirtí gearáin bunaidh ag cur in iúl don duine sin go bhféadfaidh sé an t-ábhar a baineadh a athbhunú i gceann 10 lá gnó. Mura ndéanann úinéir an chóipchirt caingean a lorg ag lorg ordú cúirte i gcoinne an tsoláthraí ábhair, an chomhalta nó an úsáideora, cuirfear an t-ábhar a bhaintear as ar ais ar an Suíomh Gréasáin i gceann 10 go 14 lá gnó tar éis dó an frithfhógra a fháil.

 1. Fógra Maoine Intleachtúla. Coinníonn Stumari gach úinéireacht ar ár maoin intleachtúil, lena n-áirítear ár gcóipchearta, paitinní agus trádmharcanna.

 1. Gan Aistriú. Coinníonn Stumari úinéireacht ar gach ceart maoine intleachtúla de chineál ar bith a bhaineann leis an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís, lena n-áirítear cóipchearta, paitinní, trádmharcanna agus cearta dílseánaigh eile is infheidhme. D’fhéadfadh trádmharcanna tríú páirtithe eile a bheith mar thrádmharcanna, marcanna seirbhíse, grafaicí agus lógónna a úsáidtear i dtaca leis an Suíomh Gréasáin agus leis an tSeirbhís. Ní aistríonn an Comhaontú seo chugat aon mhaoin intleachtúil Stumari nó tríú páirtí, agus fanfaidh gach ceart, teideal, agus leas sa mhaoin sin agus chun na maoine sin (amhail idir na páirtithe) linn féin amháin. Coimeádaimid gach ceart nach ndeonaítear go sainráite duit faoin gComhaontú seo.

 1. Go sonrach, tá Stumari, Stumari.com, agus gach trádmharc eile atá le feiceáil, ar taispeáint, nó a úsáidtear ar an Suíomh Gréasáin nó mar chuid den tSeirbhís trádmharcanna cláraithe nó dlí coiteann nó marcanna seirbhíse Stumari, Inc. Ní féidir na trádmharcanna seo a chóipeáil , a íoslódáil, a atáirgeadh, a úsáid, a mhodhnú, nó a dháileadh ar bhealach ar bith gan cead i scríbhinn a fháil roimh ré ó Stumari, ach amháin mar chuid dhílis d’aon chóip údaraithe den Ábhar.

 1. Cumarsáid Ríomhphoist. Úsáidimid modhanna ríomhphoist agus leictreonacha chun fanacht i dteagmháil lenár n-úsáideoirí.

 1. Cumarsáid Leictreonach de dhíth. Chun críocha conartha, déanann tú (i) toiliú le cumarsáidí a fháil ó Stumari i bhfoirm leictreonach tríd an seoladh ríomhphoist a chuir tú isteach nó tríd an tSeirbhís; agus (ii) aontú go gcomhlíonann na Téarmaí Úsáide, na comhaontuithe, na fógraí, na nochtuithe agus na cumarsáidí eile go léir a sholáthraíonn Stumari duit go leictreonach aon cheanglas dlíthiúil a shásódh cumarsáid den sórt sin dá mbeadh sé i scríbhinn. Ní dhéanann an chuid seo difear do do chearta neamh-inbhainte.

 1. Caithfidh Fógra Dlíthiúil Do Stumari a bheith i scríbhinn. Ní bheidh cumarsáidí a dhéantar trí ríomhphost nó trí chóras teachtaireachtaí príobháideacha na Seirbhíse ina bhfógra dlíthiúil do Stumari nó d’aon duine dár n-oifigigh, fostaithe, gníomhairí nó ionadaithe in aon chás ina n-éilítear fógra chuig Stumari le conradh nó le haon dlí nó rialachán.

 1. Foirceannadh. Féadfaidh tú an Comhaontú seo a chealú agus do chuntas a dhúnadh ag am ar bith. Ní chuireann foirceannadh Sheirbhís Stumari deireadh le caidrimh nó oibleagáidí aturnae-cliant.
 2. Féadfaidh tú an Comhaontú seo a fhoirceannadh. Más mian leat an Comhaontú seo nó do chuntas a fhoirceannadh leis an tSeirbhís, ní féidir leat ach scor de Stumari a úsáid. Más mian leat sonraí do chuntais Úsáideora a scriosadh, téigh i dteagmháil le Stumari ag info@Stumari.com. Coinneoimid agus úsáidfimid do chuid faisnéise de réir mar is gá chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, díospóidí a réiteach, agus ár gcomhaontuithe a fhorfheidhmiú, ach má choisceann muid ceanglais dhlíthiúla, scriosfaimid do phróifíl iomlán laistigh de 30 lá.

 1. Féadfaidh Stumari an Comhaontú seo a fhoirceannadh. Féadfaidh Stumari do rochtain ar an Láithreán Gréasáin go léir nó ar aon chuid de a fhoirceannadh tráth ar bith, le cúis nó gan chúis, le fógra nó gan fógra, a bheidh éifeachtach láithreach.

 1. Caidrimh idir Foirceannadh Aturnae agus Cliant a mhaireann. Ní chuireann foirceannadh do chaidrimh le Stumari isteach ar do chaidreamh le haon chomhairleoir nó cliant a choinnigh tú tríd an tSeirbhís Stumari. Maireann gach dualgas, oibleagáid agus freagracht dhlíthiúil, chonarthach agus eiticiúil foirceannadh an chaidrimh Stumari.

 1. Maireann Foirgnimh áirithe Foirceannadh. Mairfidh gach foráil den Chomhaontú seo ar foirceannadh iad de réir a nádúir, lena n-áirítear, gan teorainn, forálacha úinéireachta, séanadh bharánta, slánaíocht agus teorainneacha dliteanais.

 1. Íocaíocht agus Idirbhearta.

 1. Próiseas Íocaíochta. Próiseálfar an íocaíocht mar a shonraítear sa togra agus / nó sa sonrasc agus comhaontóidh an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach í. Nuair a bheidh Poist (nó mír de mar a comhaontaíodh i scríbhinn roimh ré ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) marcáilte mar chomhlánaithe ag an Úsáideoir Comhairleach, cuirfidh Stumari an Cliant Dlíthiúil ar an eolas go bhfuil an Post (nó deighleog de mar réamh-aontaithe i scríbhinn ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) críochnaithe. Ansin caithfidh an Cliant Dlíthiúil an méid comhaontaithe a íoc nó athruithe a iarraidh. Mura ndearna an Cliant Dlíthiúil aon bheart tar éis 10 lá, beidh sé de cheart ag Stumari cárta creidmheasa, cuntas bainc, nó cuntas PayPal an Chliaint Dlí a ghearradh as méid iomlán na táille comhaontaithe nó an sonraisc gan chonspóid, lena n-áirítear seirbhís nó próiseáil is infheidhme. táillí. Féadfaidh an Cliant Dlíthiúil díospóidí faoi íocaíocht a chur isteach chuig info@Stumari.com ar an gcoinníoll go gcloíonn sé nó sí leis na coinníollacha eile atá leagtha amach in Alt 14 (Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide Úsáideora-Chomhairleora Dlíthiúla).

 1. Freagracht as Íocaíocht. Tá tú freagrach as na táillí go léir, lena n-áirítear cánacha, seirbhís, agus táillí próiseála, a bhaineann le d’úsáid na Seirbhíse. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn tú an méid a comhaontaíodh sa Tairiscint nó sonrasc gan chonspóid, agus na táillí seirbhíse agus próiseála gaolmhara, a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach trí Stumari, mura ndéanann tú an sonrasc a dhíospóid trí r-phost a sheoladh chuig info@Stumari.com agus cloí leis. de réir na gcoinníollacha eile atá leagtha amach in Alt 15 (Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide ó Chliaint-Chomhairleach Dlíthiúil). Tá tú freagrach as modh bailí íocaíochta a sholáthar dúinn.

 1. Freagracht Stumari. Aontaíonn Stumari sonrasc iomlán de gach muirear a thíolacadh duit sula ngearrann sé do chárta creidmheasa nó do chuntas PayPal. Aontaíonn Stumari an méid a fhaightear, lúide táillí seirbhíse nó próiseála, más ann, a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach is infheidhme.

 1. Údarú Íocaíochta. Trí aontú leis na téarmaí seo, tá tú ag tabhairt cead do Stumari do chárta creidmheasa ar chomhad, do chuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile a ghearradh ar tháillí a údaraíonn tú do Stumari a shásamh. Ag brath ar do shonraíochtaí Tairisceana, féadfaidh Stumari muirear a ghearradh ort ar bhonn aonuaire nó athfhillteach. Údaraíonn tú do Stumari an méid iomlán atá dlite ar aon Úsáideoir Comhairleach a ghearradh ort tríd an tSeirbhís, chomh maith le haon táillí seirbhíse agus próiseála is infheidhme. Chun amhras a sheachaint, sa chás nach n-úsáideann Úsáideoir Comhairleach i gcás áirithe ach na Seirbhísí chun sonrasc a thabhairt duit as seirbhísí dlí seachas iad siúd atá faoi réir Tairisceana, trí do chárta creidmheasa nó do chuntas PayPal a chur ar chomhad le Stumari nó ár bpróiseálaí íocaíochta tríú páirtí, admhaíonn tú agus aontaíonn tú go mbeidh feidhm ag na téarmaí íocaíochta atá leagtha amach in Alt 12 seo.

 1. Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta Úsáideora Comhairleach Fíoraithe. Ráthaíonn Stumari go n-íocfar sonrasc gach Úsáideora Comhairleach Fíoraithe chun Poist a chríochnú (nó teascán díobh mar a comhaontaíodh i scríbhinn roimh ré ag an gCliant Dlí agus an Úsáideoir Comhairleach) do Chliaint Dlíthiúla (“Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta” Stumari), faoi réir an na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas (na “Coinníollacha Ráthaíochta Íocaíochta Teoranta”):

 1. Theip ar an gCliant Dlí sonrasc an Úsáideora Comhairleach Fíoraithe (méid dollar an tsonraisc sin, an “Méid Sonraisc Neamhíoctha”) a shásamh faoi dheireadh an deichiú (10ú) lá féilire tar éis an sonrasc a chur isteach (an dáta sin, an “ Íocaíocht Dlíthiúil Cliant Dáta Dlite ”).

 1. Chuir an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe éileamh i scríbhinn ar an Méid Sonraisc Neamhíoctha (i) laistigh de thréimhse lá féilire is fiche (21), ag tosú an lá díreach tar éis an Dáta Dlite Íocaíochta Cliant Dlíthiúil (cibé tréimhse, an “Fíoraithe” Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach ”) agus (ii) fíricí agus imthosca an Phoist a sholáthar go réasúnta, lena n-áirítear aon réasúnaíocht a sholáthraíonn an Cliant Dlíthiúil as a mhainneachtain an íocaíocht sin a dhéanamh agus / nó aon réasúnaíocht is féidir leis an aturnae go maith tuairimíonn creideamh cén fáth go ndiúltaíonn cliant íocaíocht a dhéanamh (éileamh den sórt sin, “Iarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta”). Mura ndéantar an tIarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta a chur isteach laistigh den Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach Fíoraithe, beidh tarscaoileadh buan an Úsáideora Chomhairleach sin dá cheart chun an Méid Sonraisc Neamhíoctha a fháil ó aon duine nó eintiteas, lena n-áirítear Stumari agus an Cliant Dlíthiúil. A mhéid a chinneann Stumari dá lánrogha féin go bhfuil sé réasúnach go tráchtála é a dhéanamh, féadfaidh sé leanúint dá iarrachtaí bailiúcháin leis an gCliant Dlí agus má éiríonn leis, gheobhaidh an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chuid / a cuid den mhéid a bailíodh, lúide aon chostais bhailiúcháin as póca Stumari réasúnta, de bhun 12.e thuas.

 1. Sa chás go gcuireann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe Iarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta isteach laistigh den Tréimhse Aighneachta Éilimh Úsáideora Comhairleach Fíoraithe, agus san fhaisnéis sin tá an fhaisnéis atá leagtha amach i gclásal 14.b. thuas, déanfaidh Stumari iarracht de mheon macánta oibriú leis an gCliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe ar feadh tréimhse suas le seacht (7) lá féilire ó dháta an Iarraidh Ráthaíochta Íocaíochta Teoranta (tréimhse den sórt sin, an “Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht) Tréimhse Idirghabhála ”) chun an t-ábhar atá faoi réir na hIarratas ar Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta (an“ Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht ”) a réiteach. Sa chás go réitítear an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht go rathúil laistigh den Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht, glacfaidh gach duine den Chliaint Dlíthiúil, Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus, más ábhartha, Stumari na céimeanna comhaontaithe chun an comhaontaithe a fhorghníomhú rún.

 1. Sa chás go mbeidh an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le hÍocaíocht gan réiteach ag deireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht, tráth nach déanaí ná an seachtú (7ú) lá féilire tar éis dheireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht (an an dáta a gcuirtear an cinneadh sin in iúl i scríbhinn don Chliaint Dlíthiúil agus don Chomhairleoir Úsáideora Fíoraithe, “Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari”), déanfaidh Stumari cinneadh dá lánrogha féin (“Cinneadh Ábhar Díospóide Stumari”), bunaithe ar an fhaisnéis a sholáthraíonn Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimhe sin agus, má sholáthraítear í, an Cliant Dlíthiúil, i dtaobh an bhfuil cineál agus cáilíocht na seirbhísí dlí a tugadh i ndáil leis an bPost gaolmhar comhsheasmhach le caighdeáin tionscail, le forálacha an Tairisceana ghaolmhair agus leis na Téarmaí seo agus Coinníollacha. Má chinneann Stumari an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht i bhfabhar an Úsáideora Sainchomhairleora Fíoraithe, cuirfidh Stumari an Méid Sonraisc Neamhíoctha ar aghaidh chuig an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe laistigh de sheacht (7) lá féilire tar éis Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari, agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe. measfar gur sannadh a chearta nó a cearta go léir maidir leis an Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le hÍocaíocht le Stumari. D'ainneoin aon ní a luaitear anseo nó a mhalairt dá mhalairt, ní rachaidh an méid dollar a lorgaítear faoin Alt 14 seo thar an méid a conraíodh i dtosach idir Cliant Dlíthiúil agus Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe i ndáil leis an bPost nó méid a comhaontaíodh ina dhiaidh sin i litir rannpháirtíochta sínithe nó eile comhaontú i scríbhinn idir na páirtithe, agus ar aon chuma ní rachaidh sé thar $ 5,000 go comhiomlán thar gach sonrasc neamhíoctha a sheol an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe chuig an gCliant Dlí.

 1. Má chinneann Stumari an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le híocaíocht i bhfabhar an Chliaint Dlí, ní bheidh oibleagáid ar an gCliant Dlíthiúil an Méid Sonraisc Neamhíoctha a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus measfar gur shann sé a chearta nó a cearta go léir. maidir leis an Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht le Stumari amhail Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari. Sa chás sin, measfar (i) gur tharscaoil an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chearta nó a cearta chun méideanna den sórt sin a lorg ón gCliant Dlí, agus (ii) go mbeidh sé de cheart aige imeachtaí eadrána ceangailteach a thionscnamh maidir leis an Méid Sonraisc Neamhíoctha ina choinne Stumari atá comhionann leis na himeachtaí sin atá leagtha amach i Roinn 21.d. de seo (Eadráin) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do Stumari maidir lena fheidhmiú ar an gceart sin laistigh de dheich (10) lá féilire tar éis dheireadh an Dáta Cinnidh Méid Díospóide Stumari (an tréimhse sin, an “Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána Íocaíochta-Díospóide” ). Sa chás nach bhfeidhmíonn an tÚsáideoir Comhairleach Fíoraithe a cheart chun imeachtaí eadrána a thionscnamh le linn na Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána Díospóide Íocaíochta, measfar gur tharscaoil sé nó sí a cheart chun an Méid Sonraisc Neamhíoctha a íoc go buan.

 1. Dá dtiocfadh Stumari ar an eolas nach bhfuil cárta creidmheasa ar chomhad Cliant Dlíthiúil, cuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile bailí a thuilleadh, nó ar cheart go dtiocfadh Stumari ar an eolas go bhfuil Cliant Dlíthiúil, gan chúis bhailí, toilteanach nó nach bhfuil sé in ann íocaíocht a dhéanamh Maidir leis an bPost, nó le haon Sonrasc Poist nó Neamhíoctha eile ar Stumari, tabharfaidh Stumari fógra don Úsáideoir / Úsáideoirí Comhairleacha Fíoraithe Cliant Dlíthiúil faoin tsaincheist fhéideartha a bhaineann le híocaíocht (“an Fógra” anseo feasta). Tá gach seirbhís a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimh an bhFógra faoi réir an “Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta,” cé nach mbeidh gach seirbhís a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe tar éis an Fhógra faoi réir an “Ráthaíocht Íocaíochta Teoranta.” Má chuireann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe sonrasc faoi bhráid an Chliaint Dlíthiúil as seirbhísí a dhéantar tar éis an Fhógra, déanfaidh Stumari iarrachtaí fós íocaíocht a bhailiú as na seirbhísí sin a dhéanann an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe.

 1. Nósanna Imeachta um Réiteach Díospóide Úsáideora Comhairleach Dlí-Fhíoraithe ag Cliant. Sa chás go gcreideann Cliant Dlí de mheon macánta nach bhfuil cineál nó cáilíocht na seirbhísí dlí a thugann Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe i ndáil leis an bPost ábhartha comhsheasmhach le caighdeáin tionscail nó le forálacha an Tairisceana ghaolmhair nó na dTéarmaí seo agus Níl coinníollacha, nó na méideanna a bhfuil sonrasc orthu maidir leis na seirbhísí dlí a sholáthraíonn an Úsáideoir Comhairleach sin comhsheasmhach leis an Tairiscint sin (ábhar den sórt sin, “Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí”), ceadófar dó nó di íocaíocht aon mhéideanna díospóide atá siar a choinneáil ábhar an ábhair sin (na “Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar”), faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo a leanas (na “Coinníollacha Méid Íocaíochta Coinnithe siar”):

 1. Laistigh de dheich (10) lá féilire ó dháta an tsonraisc ghaolmhair (cibé tréimhse, an “Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil”), soláthróidh an Cliant Dlíthiúil fógra i scríbhinn do Stumari ag leagan amach go réasúnta réasúnach na fíricí agus na himthosca atá mar bhunús leo den Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí (gach ceann, “Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí”). Is éard a bheidh i mainneachtain an Chliaint Dlíthiúil Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí a chur isteach laistigh den Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil tarscaoileadh buan an Chliaint Dlí sin dá cheart chun na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a dhíospóid, a ghearrfar méideanna ar chomhad an Chliaint Dlíthiúil. cárta creidmheasa, cuntas PayPal, nó modhanna íocaíochta ceadaithe eile de réir Alt 13.d. de na Téarmaí Úsáide seo.

 1. Sa chás go gcuireann an Cliant Dlíthiúil Fógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí isteach laistigh den Tréimhse Fógra Díospóide Cliant Dlíthiúil, agus san fhaisnéis sin tá an fhaisnéis atá leagtha amach i gclásal 15.a. thuas, déanfaidh Stumari iarracht de mheon macánta oibriú leis an gCliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe ar feadh tréimhse suas le cúig lá dhéag (15) féilire ó dháta an Fhógra Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí (cibé tréimhse, an “Díospóid a Bhaineann le Seirbhísí Tréimhse Idirghabhála Ábhair ”) chun an Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí a réiteach. Sa chás go réitítear an t-ábhar faoi dhíospóid a bhaineann le seirbhísí go rathúil laistigh den Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóidithe a Bhaineann le Seirbhísí, glacfaidh gach ceann de na Cliaint Dlíthiúla, Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus, más ábhartha, Stumari na céimeanna comhaontaithe chun an comhaontú comhaontaithe a fhorghníomhú rún.

 1. Sa chás go mbeidh an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí fós gan réiteach ag deireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí, tráth nach déanaí ná an ceathrú lá déag (14ú) féilire tar éis dheireadh na Tréimhse Idirghabhála Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí, Stumari déanfaidh sé cinneadh dá lánrogha féin (“Cinneadh Ábhar Díospóide a Bhaineann le Seirbhísí Stumari”), agus bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an Cliant Dlíthiúil agus an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe roimhe sin, maidir le cineál agus cáilíocht na seirbhísí dlí bhí rindreáil i ndáil leis an bPost is ábhar don Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí comhsheasmhach le caighdeáin tionscail, le forálacha an Tairisceana ghaolmhair agus leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo. Má chinneann Stumari an t-Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí i bhfabhar an Úsáideora Sainchomhairleora Fíoraithe, beidh oibleagáid ar an gCliant Dlí na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach sin laistigh den tréimhse seacht (7) lá féilire tar éis an dáta a bheidh a leithéid ann Cuirtear an Cliant Dlíthiúil ar an eolas i scríbhinn faoi Chinneadh Ábhar Díospóidithe a Bhaineann le Seirbhísí Stumari (“Fógra Cinneadh Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le Seirbhísí Stumari”). Sa chás go dteipeann ar an gCliant Dlí íocaíocht thráthúil a dhéanamh, cuirfidh Stumari na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar chuig an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a shannfaidh a chearta nó a cearta chun aisíocaíocht ar mhéideanna den sórt sin a thabhairt do Stumari a fhéadfaidh, dá lánrogha féin, íocaíocht a phróiseáil de bhun go Roinn 13.d agus / nó a roghnú chun a chearta agus a leigheasanna a shaothrú i gcoinne an Chliaint Dlí.

 1. Má chinneann Stumari an t-ábhar atá faoi dhíospóid a bhaineann le seirbhísí i bhfabhar an Chliaint Dhlíthiúil, ní bheidh oibleagáid ar an gCliant Dlíthiúil na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc leis an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus measfar gur shann sé a chearta nó a cearta go léir. maidir leis an Ábhar Díospóideach a Bhaineann le Seirbhísí le Stumari. Sa chás sin, measfar (i) gur tharscaoil an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a chearta nó a cearta chun méideanna den sórt sin a lorg ón gCliant Dlí, agus (ii) beidh sé de cheart aige imeachtaí eadrána ceangailteach a thionscnamh maidir leis na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar Stumari atá comhionann leis na himeachtaí sin atá leagtha amach i Roinn 21.d. de seo (Eadráin) trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do Stumari maidir lena fheidhmiú ar an gceart sin laistigh de dheich (10) lá féilire tar éis dháta an Fhógra um Chinneadh Ábhar faoi Dhíospóid a Bhaineann le Seirbhísí (cibé tréimhse, an “Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána a Bhaineann le Seirbhísí ”). Sa chás nach bhfeidhmíonn an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe a cheart chun imeachtaí eadrána a thionscnamh le linn na Tréimhse Ama Toghcháin Eadrána a Bhaineann le Seirbhísí, measfar gur tharscaoil sé nó sí a cheart chun na Méideanna Íocaíochta Coinnithe siar a íoc go buan. .

Sa chás gur bhain an Úsáideoir Comhairleach Fíoraithe agus an Cliant Dlí araon leas tráthúil as na cearta atá leagtha amach in Alt 14 agus in Alt 15, beidh tosaíocht ag na nósanna imeachta atá leagtha amach in Alt 15 ar na himeachtaí atá leagtha amach in Alt 14 agus ar an Úsáideoir Fíoraithe. Aontaíonn sainchomhairleoir a cheart nó a ceart a tharscaoileadh go buan chun a chearta nó a cearta atá leagtha amach in Alt 13 a tharscaoileadh maidir leis na fíricí agus na himthosca atá mar bhunús leis an Ábhar Díospóide a Bhaineann le hÍocaíocht. Tagrófar anseo do na nósanna imeachta atá leagtha amach in Alt 15 seo. “Nósanna Imeachta Malartacha um Réiteach Díospóide”.

 1. Séanadh na Barántas. Soláthraímid ár seirbhís mar atá, agus ní thugann muid aon gheallúint ná ráthaíocht faoin tseirbhís seo. Léigh an chuid seo go cúramach le do thoil; ba cheart duit a thuiscint cad a bheith ag súil leis.

 1. Soláthraíonn Stumari an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís “mar atá,” gan bharántas de chineál ar bith. Gan an méid sin roimhe seo a theorannú, déanann Stumari gach barántas a shéanadh go sainráite, cibé acu sainráite, intuigthe nó reachtúil, maidir leis an Suíomh Gréasáin agus an tSeirbhís lena n-áirítear, gan teorainn, aon bharántas incheannaitheachta, oiriúnacht chun críche áirithe, teideal, slándáil, cruinneas agus neamh-shárú.

 1. Go sonrach, ní thugann Stumari aon uiríoll ná baránta go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraímid nó a chuirtear ar fáil tríd an tSeirbhís cruinn, iontaofa nó ceart; go gcomhlíonfaidh an tSeirbhís do riachtanais; go mbeidh an tSeirbhís ar fáil ag aon am nó áit ar leith, go bhfeidhmeoidh an tSeirbhís ar bhealach gan bhriseadh nó go mbeidh sí slán; go gceartófar aon lochtanna nó earráidí; nó go bhfuil an tSeirbhís saor ó víris nó comhpháirteanna díobhálacha eile. Glacann tú freagracht iomlán agus riosca caillteanais mar thoradh ar d’úsáid faisnéise, ábhair nó ábhair eile a fhaightear ón tSeirbhís. Cuireann roinnt dlínsí teorainn le séanadh baránta nó ní cheadaíonn siad é, mar sin b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag an bhforáil seo maidir leat.

 1. Teorainn le Dliteanas. Ní bheimid faoi dhliteanas i leith damáistí nó caillteanas a eascróidh as d’úsáid na seirbhíse nó a eascraíonn faoin gComhaontú seo. Léigh an chuid seo go cúramach le do thoil; cuireann sé teorainn lenár n-oibleagáidí ortsa.

 1. A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, ní bheidh Stumari faoi dhliteanas duit ar aon as aon chaillteanas brabúis, úsáide, nó sonraí, nó as aon damáistí teagmhasacha, indíreacha, speisialta, iarmhartacha nó eiseamláireacha, cibé toradh a bheidh orthu, a eascróidh as (i ) úsáid, nochtadh, nó taispeáint d’Ábhar a Ghineann Úsáideoir; (ii) d’úsáid nó do neamhábaltacht an tSeirbhís a úsáid; (iii) an tSeirbhís i gcoitinne nó na bogearraí nó na córais a chuireann an tSeirbhís ar fáil; nó (iv) aon idirghníomhaíochtaí eile le Stumari nó le haon Úsáideoir eile den tSeirbhís, cibé acu bunaithe ar bharántas, conradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó aon teoiric dlí eile, agus cibé ar cuireadh Stumari ar an eolas faoin bhféidearthacht go ndéanfaí an damáiste sin, agus fiú má aimsítear gur theip ar leigheas a leagtar amach sa Chomhaontú seo a chuspóir riachtanach. Ní bheidh aon dliteanas ar Stumari as aon mhainneachtain nó moill de bharr nithe nach bhfuil neart againn orthu. Cuireann roinnt dlínsí teorainn le séanadh dliteanais nó ní cheadaíonn siad é, mar sin b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag an bhforáil seo maidir leat.

 1. Tairbhithe Tríú Páirtí. Is tairbhithe tríú páirtí beartaithe d’úsáideoirí comhairleacha an chuid seo de na Téarmaí Úsáide. Is chun críocha faisnéise amháin atá aon fhaisnéis dlí a chuirtear ar fáil faoin tSeirbhís. Séanann Stumari agus aon chruthaitheoir Ábhar a Ghineann Úsáideoir ina bhfuil faisnéis dlí gach barántas, sainráite nó intuigthe, reachtúil nó eile, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do na barántais intuigthe indíoltachta, neamh-shárú ar chearta tríú páirtithe, agus oiriúnacht chun críche áirithe. , a mhéid a cheadaítear leis an dlí. Ní bheidh Stumari ná Úsáideoir Comhairleach faoi dhliteanas in aon chás as aon damáistí (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí teagmhasacha agus iarmhartacha, díobháil phearsanta / bás éagórach, brabúis chaillte, nó damáistí a thig as sonraí caillte nó cur isteach gnó) a eascraíonn as úsáid nó neamhábaltacht an tSeirbhís nó an Ábhar a Ghineann Úsáideoir a úsáid, cibé acu bunaithe ar bharántas, conradh, tort, nó aon teoiric dlí eile, agus cibé an gcuirtear Stumari nó rannchuiditheoirí Ábhar a Ghineann Úsáideoir in iúl faoin bhféidearthacht damáistí den sórt sin a dhéanamh. Níl Stumari ná rannchuiditheoirí Ábhar a Ghineann Úsáideoir faoi dhliteanas i leith aon díobhála pearsanta, lena n-áirítear bás, de bharr d’úsáid nó mhí-úsáid na Seirbhíse nó an Ábhair a Ghineann Úsáideoir.

 1. Scaoileadh agus Slánaíocht.

 1. Aontaíonn tú Stumari neamhdhíobhálach a shlánú agus a shealbhú ó agus i gcoinne aon agus gach éileamh agus costas, lena n-áirítear táillí aturnaetha, a éiríonn as d’úsáid as an Suíomh Gréasáin agus as an tSeirbhís, lena n-áirítear do shárú ar an gComhaontú seo ach gan a bheith teoranta dó.

 1. Má bhíonn díospóid agat le hÚsáideoir amháin nó níos mó, scaoileann tú Stumari ó éilimh, éilimh agus damáistí (iarbhír agus iarmhartach) de gach cineál agus cineál, ar eolas agus anaithnid, a éiríonn as díospóidí den sórt sin nó a bhaineann leo ar bhealach ar bith. Más cónaitheoir i California tú, tarscaoilfidh tú Cód Sibhialta California §1542, a deir: “Ní bhaineann scaoileadh ginearálta le héilimh nach raibh a fhios ag an gcreidiúnaí nó a bhfuil amhras ann go raibh sé ina fhabhar tráth an scaoilte a fhorghníomhú, más rud é ní foláir dó go raibh tionchar ábhartha aige ar a shocrú leis an bhféichiúnaí. "

 1. Modhnú ar Théarmaí Úsáide. Féadfaidh Stumari an Comhaontú seo a leasú ó am go ham, agus faoi lánrogha Stumari amháin. Tabharfaimid fógra d’úsáideoirí maidir le hathruithe ábhartha ar an gComhaontú seo (i) trí fhógra a sheoladh chuig an bpríomhsheoladh ríomhphoist a shonraítear i do chuntas, a thiocfaidh i bhfeidhm láithreach ar an ríomhphost seo a sheoladh, agus / nó (ii) trínár Suíomh Gréasáin 30 lá ar a laghad sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm trí fhógra a phostáil ar ár leathanach baile. Tiocfaidh athruithe neamhábhartha ar an gComhaontú seo i bhfeidhm láithreach. Molaimid do chuairteoirí an leathanach seo a sheiceáil go minic le haghaidh aon athruithe ar an gComhaontú seo. Is ionann d’úsáid leanúnach na Seirbhíse tar éis dháta éifeachtach leagan athbhreithnithe den Chomhaontú seo agus do théarmaí a ghlacadh.

 1. Ilghnéitheach. Tá an Comhaontú seo á rialú ag dlí California. Tá tusa, agus tusa amháin, freagrach as aon oibleagáidí a aontaíonn tú leo faoin gconradh seo. Má tá baint againn le cumasc nó má cheannaítear muid, féadfaimid an Comhaontú seo a aistriú, fad a bheidh do chearta cosanta. Ní fhéadfaidh tú aontú leis na téarmaí seo ach má tá tú in ann conradh ceangailteach a bhunú i do stát. Is iad na téarmaí seo, lena n-áirítear ár mBeartas Príobháideachta, an comhaontú iomlán eadrainn, agus níl aon téarmaí eile i bhfeidhm.

 1. Dlí lena rialaítear. Ach amháin a mhéid a fhoráiltear leis an dlí is infheidhme, tá an Comhaontú seo idir tú féin agus Stumari agus aon rochtain ar an Suíomh Gréasáin nó an tSeirbhís nó aon úsáid air á rialú ag dlíthe cónaidhme Stáit Aontaithe Mheiriceá agus dlíthe Stát California, gan aird chun forálacha maidir le coinbhleacht dlí. Aontaíonn tú féin agus Stumari géilleadh do dhlínse eisiach agus ionad na gcúirteanna atá lonnaithe i gCathair agus i gContae San Francisco, California, ach amháin mar a fhoráiltear thíos sa Chomhaontú seo.

 1. Tromchúis. Má choinnítear aon chuid den Chomhaontú seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, forléireofar an chuid sin den Chomhaontú chun rún bunaidh na bpáirtithe a léiriú. Fanfaidh na codanna eile i bhfeidhm agus i bhfeidhm go hiomlán. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar ár gceart an fhoráil sin a fhorfheidhmiú má mhainníonn Stumari aon fhoráil den Chomhaontú seo a fhorfheidhmiú. Mairfidh ár gcearta faoin gComhaontú seo ó fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo.

 1. Teorainn an Téarma Gníomhaíochta. Aontaíonn tú go gcaithfidh aon chúis chaingne a bhaineann le do chaidreamh le Stumari nó a éiríonn as laistigh de bhliain amháin tar éis cúis na caingne a fhabhrú. Seachas sin, tá an chúis chaingne sin faoi urchosc go buan.

 1. Eadrána. Má thagann díospóid chun cinn idir tú féin agus Stumari, ba mhaith linn bealach neodrach agus costéifeachtach a sholáthar duit chun an díospóid a réiteach go tapa. Dá bhrí sin, maidir le haon éileamh (ach amháin éilimh ar fhaoiseamh urghaire nó cothromasach nó éilimh maidir le cearta maoine intleachtúla) faoin gComhaontú seo, féadfaidh ceachtar páirtí roghnú aon díospóid a eascróidh faoin gComhaontú seo a réiteach trí eadráin cheangailteach nach bhfuil bunaithe ar chuma. Ní mór don pháirtí a roghnaíonn eadráin é a thionscnamh trí sholáthraí malartach um réiteach díospóide (“ADR”) a chomhaontaíonn na páirtithe go frithpháirteach. Caithfidh an soláthraí ADR agus na páirtithe na rialacha seo a leanas a chomhlíonadh: (a) seolfar an t-eadráin, de rogha an pháirtí atá ag lorg faoisimh, ar an teileafón, ar líne, nó bunaithe go hiomlán ar aighneachtaí i scríbhinn; (b) ní bheidh aon chuma phearsanta ag na páirtithe nó na finnéithe ar an eadráin mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt; agus (c) féadfar aon bhreithiúnas ar an dámhachtain a thabharfaidh an t-eadránaí a thaifeadadh in aon chúirt dlínse inniúla.

 1. Neamh-Shannacht. Féadfaidh Stumari na Téarmaí Úsáide seo agus / nó Polasaí Príobháideachta Stumari, go hiomlán nó go páirteach, a shannadh nó a tharmligean chuig aon duine nó eintiteas ag am ar bith le do thoiliú nó gan é. Ní féidir leat aon chearta nó oibleagáidí faoi na Téarmaí Úsáide nó Polasaí Príobháideachta a shannadh nó a tharmligean gan toiliú i scríbhinn roimh ré ó Stumari, agus tá aon sannadh agus tarmligean neamhúdaraithe agat ar neamhní.

 1. Ceannteidil agus Achoimrí Rannáin Neamhcheangailteach. Le linn an Chomhaontaithe seo, tá teidil agus achoimrí gairide ar na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas i ngach cuid. Níl na teidil ailt agus na hachoimrí gairide seo ceangailteach ó thaobh dlí.

 1. Comhaontú Comhlánaithe. Léiríonn na Téarmaí Úsáide seo, mar aon leis an mBeartas Príobháideachta ag https://www.Stumari.com/privacypolicy, ráiteas iomlán eisiach an chomhaontaithe idir tú féin agus Stumari. Gabhann an Comhaontú seo ionad aon togra nó comhaontú roimh ré ó bhéal nó i scríbhinn, agus aon chumarsáid eile idir tú féin agus Stumari a bhaineann le hábhar an Chomhaontaithe seo. Ní féidir an Comhaontú seo a mhodhnú ach amháin trí leasú i scríbhinn arna shíniú ag feidhmeannach údaraithe Stumari, nó trí leagan athbhreithnithe a phostáil ag Stumari.

 1. Údarú chun Conartha. Déanann tú ionadaíocht agus barántas más duine aonair thú, go bhfuil tú in aois dlí chun conradh ceangailteach a dhéanamh; nó má tá tú ag clárú thar ceann aonáin, go bhfuil tú údaraithe na Téarmaí Úsáide seo a dhéanamh, agus an t-aonán a cheangal leo, agus clárú don tSeirbhís.

Admhaíonn tú gur léigh tú na Téarmaí Úsáide seo, go dtuigeann tú na Téarmaí Úsáide, agus go mbeidh tú faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo.

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Nuacht um Thionscal Cannabais & Dlíthiú

Liostáil agus faigh an ceann is déanaí ar an tionscal cannabais. Beidh sé thart ar 2 ríomhphost in aghaidh na míosa ar fad!

Tá tú tar éis Síntiús go Rathúil!

Comhroinn seo

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin.

Ach tá an t-ábhar ar an suíomh Gréasáin seo beartaithe do dhaoine fásta amháin. *

An bhfuil tú 21 bliana d'aois ar a laghad?

Trí dhul isteach ar an suíomh Gréasáin seo, deimhníonn tú go bhfuil tú in aois dlíthiúil caitheamh tobac sa stát ina gcónaíonn tú.